แบบฟอร์มการแจ้ง "โอนเงิน" เพื่อร่วมทำบุญกับ วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
(Donation Form of Wat Thasung, Uthaitani )

ช่องที่มีเครื่องหมาย * ดอกจันทน์นี้ ต้องกรอกให้ครบถ้วนด้วย


1. * ร่วมบุญโดย (ระบุชื่อ) :
(Name of Donator)
2. * โปรดระบุว่าทำบุญอะไรบ้าง
เช่น สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
เป็นต้น (Details)
3. * ที่อยู่ของท่าน
(Your Full Address)
4. * วันที่โอนเข้าบัญชี
Date of Transfer (DD/MM/YY)
5. * โอนเงินร่วมบุญ (จำนวน) :
(Amount)
6. * E-mail:
7. * รหัสความปลอดภัย :
(Security Code)
verification image, type it in the boxSeptember 27, 2022