Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
 
  Subject: Views:
Folder พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่ บ้านสายลม กรุงเทพฯ 0 6697
28/3/08 at 14:55
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพข่าว...พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ กรุงเทพฯ 0 4904
27/3/08 at 17:34
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพข่าว...พระสงฆ์วัดท่าซุงบางรูปเข้าไปปฏิบัติธรรมภายในป่าธุดงค์ 2 6702
20/3/08 at 03:07
by webmaster
 Go to last post
Folder พระสงฆ์วัดท่าซุง (ฝ่ายช่างโยธา) เดินทางไป อ.อุ้มผาง จ.ตาก 0 4940
19/3/08 at 09:12
by webmaster
 Go to last post
Folder (Real - Time) ภาพข่าว...งานทำบุญประจำปี วัดท่าซุง 2551 0 6094
16/3/08 at 14:42
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพข่าว...การจัดเตรียมสถานที่ "งานทำบุญประจำปี 2551" 0 8254
12/3/08 at 18:43
by webmaster
 Go to last post
Folder พระครูปลัดอนันต์ และพระสงฆ์วัดท่าซุง เดินทางไปโคราช 0 4751
7/3/08 at 04:44
by webmaster
 Go to last post
Folder พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไป จ.พิจิตร 0 5291
6/3/08 at 15:22
by webmaster
 Go to last post
Folder รายชื่อ พระเถระ 101 รูป และเจ้าภาพถวายไทยทาน งานวันที่ 16 มีนาคม 2551 0 7388
19/2/08 at 21:09
by webmaster
 Go to last post
 
Show topics from and sort them by     
Red Folder An open topic with new posts (  Hot Red Folder more than 20 replies )
*
Folder An open topic (  Hot Folder more than 20 replies )
*
Closed Topic A closed topic
Go To Top