Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
จะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณร1รูปต้องร่วมปัจจัยเท่าไหร่คะ
เคยอ่านเจอ หลวงพ่อแนะนำว่า แม้เงิน1สลึงแต่ให้ตั้งใจว่าเราทำบุญบวชเณรทุกองค์ ได้อานิสงค์บวชเณรทุกองค์ ...
26/3/13 at 01:22
by: กมล
อยากทราบว่าพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพานประดิษฐานอยู่ตรงไหนของวัดครับ
อยู่ชั้นบนสุดของวิหารสมเด็จองค์ปฐมครับ
2/3/13 at 23:30
by: กมล
รบกวนเรียนถามเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ครับ
ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ จึงไปค้นคว้าในหนังสือต่างๆมาได้ดังนี้

พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ (พิมพ์ครั้งที ...
15/8/10 at 21:49
by: กมล
 
Go To Top