Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบปีที่ 18
ถึงจะมาพบเจอคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ไม่นาน
และไม่มีโอกาสได้พบเจอหลวงพ่อในขณะที่มีชีวิตอยู่ แต่คำ ...
12/8/10 at 18:36
by: นันทนา
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
28/6/10 at 14:51
by: นันทนา
 
Go To Top