Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
นำบุญมาฝากบ้างครับ วันนี้ได้ทำบุญใส่ซองห้าร้อยบาทผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บางนอนในวิปัสสนา อ.เมือง จ ...
26/1/12 at 08:16
by: น้อยตาน
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
อนุโมทนากับทุกท่านครับ
24/1/12 at 10:07
by: น้อยตาน
 
Go To Top