Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
คำสอนหลวงพ่อที่ประทับใจ
[quote][i]Originally posted by จิดาภา[/i]
เพราะคำสอนหลวงพ่อ จึงเพิ่งเปลี่ยนคำอธิษฐาน จากตา ยาย ท่าน ...
28/7/11 at 22:52
by: พุทธธิดา
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ได้ร่วมกับกับกลุ่มญาติธรรมพิมพ์หนังสือความเป็นมาของคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระคาถาเงินล้าน เพื่อถวาย ...
28/9/10 at 22:54
by: พุทธธิดา
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง ปี 2553
ขออนุญาตเรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า วันงานกฐินของวัดท่าซุงเรา ตรงกับวันที่ 6-7 พย 2553 ใช่มั้ยค่ะ

แล้ ...
27/8/10 at 23:32
by: พุทธธิดา
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
โมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ


หลายวันก่อนได้ทำอภัยทานค่ะ ไปจ่ายค่าบิลที่คลีนิค เจ้าหน้าที่ตรงนั้นนินทา ...
2/10/09 at 07:57
by: พุทธธิดา
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 17 ปี
ขอบูชาพระคุณหลวงพ่อด้วยเศียรเกล้า ลูกจะบูชาคุณของท่านด้วยการตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคผลและนิพพานใน ...
28/8/09 at 12:18
by: พุทธธิดา
 
Go To Top