Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
การโอนเงินร่วมทำบุญสายอิสาน (ปิดบัญชีกฐินอีสาน วันที่ 20 พ.ย.นี้แล้ว)
ของผม ที่โอนไป 40,000 บาทโอนเข้าบัญชี


ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
ชื่อบัญชี...วัดจันทาราม (ว ...
20/11/12 at 14:46
by: ยงยุทธ
การโอนเงินร่วมทำบุญสายอิสาน (ปิดบัญชีกฐินอีสาน วันที่ 20 พ.ย.นี้แล้ว)
20/11/12 at 13:04
by: ยงยุทธ
การโอนเงินร่วมทำบุญสายอิสาน (ปิดบัญชีกฐินอีสาน วันที่ 20 พ.ย.นี้แล้ว)
ช่วยยืนยันให้หน่อยครับว่าให้โอนเข้าบัญชีข้างต้นนี้ใช่มั๊ยครับ
20/11/12 at 09:23
by: ยงยุทธ
การโอนเงินร่วมทำบุญสายอิสาน (ปิดบัญชีกฐินอีสาน วันที่ 20 พ.ย.นี้แล้ว)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
ชื่อบัญชี...วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
เลขที่ 619 - 0 - 18966 - 0

โอ ...
20/11/12 at 01:30
by: ยงยุทธ
การโอนเงินร่วมทำบุญสายอิสาน (ปิดบัญชีกฐินอีสาน วันที่ 20 พ.ย.นี้แล้ว)
ขอบคุณมากครับ ถ้าโอนแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
15/11/12 at 09:10
by: ยงยุทธ
การโอนเงินร่วมทำบุญสายอิสาน (ปิดบัญชีกฐินอีสาน วันที่ 20 พ.ย.นี้แล้ว)
หมายถึงปิดบัญชีวันที่ 20 เวลาเท่าไหร่ครับ วันที่ 20 ยังโอนได้อยู่ใช่มั๊ยครับ
14/11/12 at 12:26
by: ยงยุทธ
 
Go To Top