Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ไปวัดท่าซุงตั้งแต่วันที่ 19กันยายน - 18ตุลาคม ตั้งใจไว้ว่าจะไปนานแล้ว อ่านหนังสือประวัติหล
วงปู่ ...
29/10/10 at 10:23
by: อู๋
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 17 ปี
ครอบครัวได้เริ่มทำบุญอย่างจริงจังเมื่อได้อ่านธรรมมะของหลวงพ่อ
หนังสือประวัติหลวงพ่อปาน ได้มาจากน้า ...
16/9/09 at 10:13
by: อู๋
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
เมื่อเช้าใส่บาตรพระ หน้าบ้าน 18 รูปคะ และเข้ามาแวะอ่านธรรมะที่เว็ปคะ
14/9/09 at 13:55
by: อู๋
 
Go To Top