Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
เมื่อวานนี้ 11/10 ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ที่วัดท่าซุงม ...
12/10/09 at 20:45
by: Buadin
 
Go To Top