Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ใครพอจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ บวชพระธุดงค์ ปี 2553 บ้างไหมคะ
แล้วถ้าอยากจะเป็นเจ้าภาพบวชพระ พอจะมีทา ...
17/11/10 at 16:23
by: Tannie
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
โอนเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดท่าซุง 4,000 บาทค่ะ
โมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านด้วยนะคะ
15/11/10 at 13:16
by: Tannie
 
Go To Top