Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ข้อสงสัยในหนังสือ ธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ 9, 12, 15
...ถ้าท่านผู้เขียนหนังสือยังอยู่ ก็ไปสอบถามให้เข้าใจ สิ้นเรื่องสิ้นราว เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยก ...
19/8/10 at 23:03
by: Ting
รบกวนเรียนถามเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ครับ
...ขอตอบตามที่ได้ยินมานะครับ...
...การปรารถนาแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับครั้งแรกที่ปรารถนาครับว่าได้รู้หร ...
4/8/10 at 04:04
by: Ting
 
Go To Top