Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
อยากสอบถามการจัดวางรูปหลวงพ่อและหลวงพ่อปานคับ
ผมพึ่งมาเจอและศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อคับผมจึงไม่ค่อยรู้ผมขอความรู้ด้วยนะคับ
ผมอยากจะทราบการจัดวางรู ...
25/6/11 at 23:15
by: poomjai
 
Go To Top