Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปร่วมกฐินวัดท่าซุงปี 2559
อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุครับ
14/10/16 at 14:12
by: sbanpot
ใครรู้อาจาย์คนนี้บ้าง...อ.เอตาทิพย์
ผมตอบให้แล้วกันว่าทำไม่มีผู้มาตอบให้ จขกท หายสงสัย
เพราะท่านทั้งหลายไม่ได้สนใจหรือใส่ใจในจริยาของผู ...
30/10/12 at 17:10
by: sbanpot
ขอความเมตตาท่านผู้รู้ แนะนำเกี่ยวกับการฝึก กสิน ครับ
ลองดูที่นี้ครับ http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=957
5/7/12 at 15:58
by: sbanpot
ภัยพิบัติ 2012
ท่านเจ้าของกระทู้ และผู้สงสัยเรื่องคำทำนายลองอ่านกระทู้นี้ดูนะครับ http://www.watthasung.com/wat/vie ...
2/12/11 at 08:27
by: sbanpot
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 19 ปี
ถึงเวลาผ่านวันเปลี่ยนเวียนมาครบ
เสียงปรารภพ่อนั้นมิเสื่อมหาย
ยังคงก้องอยู่ในจิตอยู่มิคลาย
เป็นจุด ...
28/9/11 at 14:11
by: sbanpot
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
วันนี้ 21 ก.ย. 2554 ทำบุญช่วยทางวัดท่าซุงกรณีน้ำท่วม 500 บาทครับ

บรรพต แสงซื่อ
21/9/11 at 16:24
by: sbanpot
 
Go To Top