Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
เมื่อวันที่ 28 พ.ค.54 ผมและครอบครัว และญาติธรรมได้ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ยก ...
30/5/11 at 09:22
by: supphakrit
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
14/3/11 at 15:58
by: supphakrit
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญด้วยครับ
14/3/11 at 15:31
by: supphakrit
 
Go To Top