Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลสร้างพระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และวิหาร
ขออนุโมทนาด้วยครับ
7/4/14 at 11:22
by: suvieng
สอบถามฝึกมโนมยิธิ
ขอบคุณครับ
7/4/14 at 11:21
by: suvieng
สอบถามฝึกมโนมยิธิ
ผมขอรบกวนสอบถามว่า วันที่ 14-15 เมษายน 2557 มีฝึกมโนมยิทธิหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ
สุวิชา
6/4/14 at 07:45
by: suvieng
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลสร้างพระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และวิหาร
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
18/2/14 at 08:01
by: suvieng
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลสร้างพระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และวิหาร
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
10/2/14 at 15:11
by: suvieng
ฝึกมโนมยิทธิ
ขอบคุณครับ
22/12/13 at 13:41
by: suvieng
ฝึกมโนมยิทธิ
ผมขอเรียนถามครับว่าวันที่ 30-31 ธันวาคม 2556 มีฝึกมโนมยิทธิที่วัดหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ
สุวิชา
21/12/13 at 19:47
by: suvieng
ขอเชิญร่วมโมทนาส่วนกุศลถวายพระพุทธรูปกฐินวัดท่าซุง 2556
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
1/11/13 at 17:50
by: suvieng
ขอเชิญร่วมถวายพระพร และอวยพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ ปี 2556"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุวิชา อิงคนินันท์
31/7/13 at 17:03
by: suvieng
ขอเชิญร่วมโมทนาบุญครับ
ขอโมทนาบุญด้วยครับ
5/6/13 at 08:04
by: suvieng
ขอเชิญร่วมโมทนาบุญ
ขอโมทนาบุญด้วยครับ
4/6/13 at 11:06
by: suvieng
ขอเชิญร่วมโมทนาบุญครับ
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
1/5/13 at 15:18
by: suvieng
อยากเรียนถามว่าวันที่ 1-2 มกราคม 2556 ที่วัดมีฝึกมโนมยิทธิหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ
12/12/12 at 08:01
by: suvieng
อยากเรียนถามว่าวันที่ 1-2 มกราคม 2556 ที่วัดมีฝึกมโนมยิทธิหรือเปล่าครับ
อยากเรียนถามว่าวันที่ 1-2 มกราคม 2556 ที่วัดมีฝึกมโนมยิทธิหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ
11/12/12 at 12:16
by: suvieng
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
เมื่อเช้าใส่บาตรพระ 1 รูปครับ

ขอโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านครับ
27/9/12 at 09:41
by: suvieng
การฝึกมโนมยิทธิ
ผมอยากสอบถาม วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 55 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา
ทางวัดมีการฝึกมโนมยิทธิหรือเปล่าครับ ...
31/5/12 at 07:58
by: suvieng
สอบถามเรื่องการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุง
ขอบคุณครับ
10/4/12 at 08:48
by: suvieng
สอบถามเรื่องการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุง
เรียน ทีมงานฯ ครับ

ไม่ทราบว่าวันที่ 13-15 เมษายน 55 นี้ เปิดให้พักปฏิบัติธรรมที่วัดหรือเปล่าครับ
9/4/12 at 15:28
by: suvieng
สอบถามเรื่องการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุง
ขอบคุณครับ

สุวิชา
6/4/12 at 09:37
by: suvieng
สอบถามเรื่องการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุง
เรียนสอบถามทีมงานฯ ครับ

ผมอยากสอบถามเรื่องการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุงครับ ว่าจะต้องเตรียมชุดขา ...
6/4/12 at 07:53
by: suvieng
ขอเชิญโมทนาบุญบวชครับ
ขอโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
22/3/12 at 10:39
by: suvieng
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
กราบนมัสการพระอาจรย์ชัยวัฒน์ครับ

ขอขอบพระคุณคุณครับที่ให้ความเข้าใจวิธีครับ ซึ่งกระผมจะไว้ใช้ดูตน ...
24/2/12 at 11:48
by: suvieng
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
กราบนมัสการพระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต ครับ
ผมอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับ
1. วิธีฝึกการดูจิต ...
22/2/12 at 10:37
by: suvieng
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ
สาธุ สาธุ สาธุ
20/2/12 at 08:20
by: suvieng
สอบถามเรื่องพระคาถา
ขอบพระคุณอย่างมากครับที่ให้ความกระจ่างครับ ผมจะปฏิบัติตามนี้ครับ

สาธุ สาธุ สาธุ
6/2/12 at 09:16
by: suvieng
สอบถามเรื่องพระคาถา
ขอบคุณครับ
ที่ผมหมายถึงคือ บทพระคาถาพระนิพพานนิมิต ที่ว่า "นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพ ...
5/2/12 at 10:52
by: suvieng
สอบถามเรื่องพระคาถา
ผมอยากเรียนถามเรื่องวิธีการใช้คาถาพระนิพพานนิมิตรว่าใช้เวลาไหนครับ

ขอบคุณครับ
3/2/12 at 13:13
by: suvieng
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ลาธุ
30/1/12 at 08:54
by: suvieng
วันนี้ไปวัดมา ลูกหลานหลวงพ่อมาเยอะมาก
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
23/12/11 at 09:05
by: suvieng
อกุศลกรรมเข้าแทรก
ผมก็เคยเป็นซึ่งเป็นธรรมดาครับ ผมจะใช้การฟังคำสอน หรือการอ่านหนังสือของหลวงพ่อครับ และตลอดเวลาถ้านึกไ ...
22/12/11 at 13:17
by: suvieng
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ
8/12/11 at 09:42
by: suvieng
วันนี้ไปวัดมา ลูกหลานหลวงพ่อมาเยอะมาก
ขอร่วมอนุโมทนาบุญครับ
6/12/11 at 09:43
by: suvieng
ขอร่วมอนุโทนาบุญอย่าสูงครับ
26/11/11 at 19:26
by: suvieng
ขอบารมีหลวงพ่อให้ประเทศไทยพ้นอุทกภัยโดยรวดเร็ว Thailand
สาธุๆ
6/11/11 at 08:33
by: suvieng
 
Go To Top