Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ใครไปทำบุญอะไรมาบ้าง มาบอกกล่าวให้อนุโมทนากัน
สาธุ โมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ
2/10/09 at 13:12
by: vimann
แก้วมณีรัตนะ..คำโฆษณาในเวปไซด์ ที่ทางวัดท่าซุงไม่รู้เรื่องด้วย
ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยคนค่ะ และอนุโมทนาบุญด้วย สาธุ
2/10/09 at 13:02
by: vimann
ขอเชิญร่วมถวายบทกลอน บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบรอบ 17 ปี
บทกลอนนี้แต่งเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว มาจากความรู้สึก นึกคิดมาจากใจ
ยามเมื่ออารมณ์จิตคิดถึงธรรม ซา ...
27/9/09 at 14:02
by: vimann
 
Go To Top