Folder 5 มิย รับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ...ที่บ้านสายลม กรุงทพ ฯ วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2566 [ข่าวสารวัดท่าซุง ปี ๒๕๖๖]
Folder 3 มิย วันวิสาขบูชา ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ (พิธีรับพระเสวยอายุ) ตามแบบวิถีพุทธ [บทความพิเศษ]
Folder 31 พค รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 [ข่าวสารวัดท่าซุง ปี ๒๕๖๖]
Folder 27 พค กำหนดการ…งานทำบุญวันวิสาขบูชา พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคราะห์ 3 มิ.ย. 66 [ข่าวสารวัดท่าซุง ปี ๒๕๖๖]
Folder 26 พค ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ในแต่ละสถานที่ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ [ข่าวสารวัดท่าซุง ปี ๒๕๖๖]
Folder 15 พค รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 [ข่าวสารวัดท่าซุง ปี ๒๕๖๖]