Folder วันนี้ ภาพ...แจกของในนามศูนย์สงเคราะห์ ฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช 16 ก.พ. 2562 [ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ]
Folder วันนี้ (ตอนที่ 14 บันทึกพิเศษ ประวัติในชาติอดีต) หลวงพ่อตามหา "ลูกสาว" [บทความพิเศษ]
Folder 17 กพ คุณอ๋อยกับ "ลูกศิษย์บันทึก" โดย อัญเชิญ มณีจักร (ชาโดว์) [บทความพิเศษ]
Hot Folder 16 กพ (ตอน ตำราพระร่วง) ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับเก่า) [บทความพิเศษ]
Folder 15 กพ รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 [กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
Folder 15 กพ "ซื้อแท่นพิมพ์" บันทึกโดย บุญถึง สุวรรณวิสิฏฐ์ [บทความพิเศษ]
Hot Folder 14 กพ ย้อนอดีต..งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย ปี 2541 [บทความพิเศษ]
Hot Folder 13 กพ (หลวงปู่สีเจิมรถ) ประสบการณ์พระธุดงค์กับ "พญานาค" [บทความพิเศษ]
Hot Folder 12 กพ (ภาค 3 ตอนที่ 45 พระนางจามเทวี) ยุคสุวัณณภูมิ สมัยพระเจ้าตวันอธิราช [บทความพิเศษ]
Folder 8 กพ Live (สด) พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 [กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
Folder 5 กพ (ตอนที่ 14 จบ) ประวัติการสร้าง "สมเด็จองค์ปฐม" วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี [บทความพิเศษ]
Folder 31 มค ภาพ...การสอนกรรมฐานที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 [มกราคม ๒๕๖๒]
Folder 31 มค รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 มกราคม 2562 [มกราคม ๒๕๖๒]
Folder 25 มค กำหนดการเดินทาง/งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" ปี 2562 [กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]