(Real Time) ภาพข่าว..งานทำบุญวันสงกรานต์ และ พิธีสะเดาะเคราะห์
webmaster - 15/4/10 at 16:02


ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ที่หน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง เนื่องใน พิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ( โดยใช้ผ้าขาว )
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำ พระสงฆ์ และ สามเณร ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่


เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. หลวงพ่อพระครูปลัดอนันต์ฯ ก็เข้ามาเพื่อเป็นประธานในพิธีบวงสรวง เริ่มพิธีบวงสรวง โดยการเปิดเทปหลวงพ่อบวงสรวง


ได้มีการทำพิธีสะเดาะพระเคราะห์ รอบแรก เวลา 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 น.
ภายในบริเวณศาลา 12 ไร่ หลวงพ่อเจ้าอาวาสกำลังนั่งรับสังฆทาน โดยมีท่านพุทธบริษัทเดินทางมาร่วมงานกันมากมายกำหนดงานทำบุญวันสงกรานต์ และ พิธีสะเดาะเคราะห์

วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓


วันที่อังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ( วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจ ฯ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตหารเช้าแด่ พระสงฆ์ ขณะที่ พระสงฆ์ ฉันภัตตหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทปพระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เปิดและปิดตามเวลาปกติ (แต่งดการฝึก มโนฯ ถึงวันที่ ๑๕ )
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ ที่ศาลาพระพินิจ ฯ

วันพุธ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ( วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจ ฯ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตหารเช้าแด่ พระสงฆ์ ขณะที่ พระสงฆ์ ฉันภัตตหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทปพระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ ที่ศาลาพระพินิจ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ( วันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจ ฯ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตหารเช้าแด่ พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทปพระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง เนื่องใน พิธีสะเดาะเคราะห์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ( โดยใช้ผ้าขาว )
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลแด่ พระสงฆ์ ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ ( ใช้ผ้าขาว )
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำ พระสงฆ์ และ สามเณร ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่

หมายเหตุ งดการฝึกมโนมยิทธิ ในตอนกลางวัน ตั้งแต่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓
( ขอเชิญญาติโยมร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ที่หน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. )ลำดับขั้นตอน พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์


๑. หลวงพ่อ กล่าวความเป็นมาถึงการสะเดาะเคราะห์ ( ๑๕ นาที )
๒. หลวงพ่อ ให้ศีล ๕
๓. หลวงพ่อ กล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน
๔. หลวงพ่อ ให้ทุกคนนั่งสมาธิ เจริญพระกรรมฐาน ๑๐ นาที ( ภาวนาพุทโธ )
๕. หลวงพ่อ กล่าวอนิสงส์ และให้พระสวดพระอภิธรรม
๖. พระสงฆ์ สวดมาติกา , เหตุปัจจะโย
๗. หลวงพ่อ พูดให้ทุกคนตั้งใจอธิษฐาน ตอนพระบังสุกุลตาย ( ให้อกุศลตายไปพร้อมกับการตาย )
๘. พระสงฆ์ สวดบังสุกุลตาย
๙. หลวงพ่อ พูดให้ทุกคนตั้งใจอธิฐาน นึกถึงความดี บุญกุศล ที่เกิดมาใหม่ ( นึกถึงศีล , สังฆทาน , การบวรเณร ,
นั่งสมาธิกรรมฐาน , ฟังพระสวดอภิธรรม ฯ
๑๐. พระสงฆ์ สวดบังสุกุลเป็น
๑๑. พระสงฆ์ ให้พร
๑๓. ทายก กล่าวนำ กราบพระ ( พิธีกรรม ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที )

พิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ ( รอบ ๒ ) พิธีกรรมเหมือนรอบแรก ( ๑ - ๑๓ )