พระราชินีทรงขอบคุณชาวไทย ปลื้มใจที่ร่วมกันทำความดีถวาย
kittinaja - 6/7/10 at 23:41

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พระดำรัส..สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ความว่า..

....วันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็นวันมหามงคลมาถึงอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สองพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณปกไปทั่วผืนปฐพีไทยทั้งหมด

.... ปรากฏเป็นความเบิกบานยินดีมีความสุขทั่วทุกชีวิตจิตใจ ผู้มีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอเดชะพระบารมี ขอพระราชทานถวายพระวรมงคลชัย เพื่อเสด็จสถิตยั่งยืนนาน ไปในพระเศวตฉัตรรัตนบังลังก์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เสด็จประทับสูงส่งเหนือชีวิตจิตใจพสกนิกรไทยทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีบุญพ้นพรรณาได้รับพระราชทาน.

ขอพระราชทานถวายพระพร

4 สิงหาคม 2553 เวลา 19.25 น.


เนื่องในวโรกาสอันเป็นศุภมงคลนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวาพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ในนาม..คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง" และ "เว็บตามรอยฯ
พระราชินีทรงขอบคุณชาวไทย ปลื้มใจที่ร่วมกันทำความดีถวาย11 สค. 2553 | 19:56 น. | ch7.com

......สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ความว่า

......ข้าพเจ้าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้แทนของข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ พลเรือน ตำรวจทหาร องค์กรอิสระ สถาบันสมาคมจากทุกจังหวัด ประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมจำนวน 15,215 คน ที่พร้อมใจเดินทางมาอวยพรข้าพเจ้าในวันนี้ (11 ส.ค.) คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ในนามของประชาชนไทยทั้งประเทศ ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจ

......ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจอีกหลายท่าน ที่จัดอาหารและน้ำดื่มมาช่วยบริการประชาชนจำนวนมาก ที่เดินทางมาอวยพรข้าพเจ้า และขอบคุณทุกหน่วยงานที่บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ที่จัดกิจกรรมทำ สิ่งดี ๆ เพื่อบ้านเมือง เพื่อคนไทยด้วยกัน เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่ข้าพเจ้า เช่น มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้จัดทำโครงการผ่าตัดและรักษาเด็กซึ่งเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด ตั้งแต่ปี 2552 -2555

......ขณะนี้สามารถช่วยเด็กได้ 333 รายแล้ว แต่ตั้งเป้าช่วยเด็กโรคหัวใจ 800 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดทำโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชินีสืบต่อจาก โครงการการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 12 สิงหาบรมราชินีนาถ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการปลูกต้นไม้นานาชนิดของหลายหน่วยงาน

.... โครงการปลูกหญ้าแฝก การบริจาคโลหิต การพัฒนาวัด มัสยิด และโรงเรียน การไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการอาสาช่วยผู้ช่วยออทิสติก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของกองทัพเรือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของกระทรวง ยุติธรรม โครงการบรรพชาอุปสมบทของพระภิกษุและสามเณรเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ และยังมีอีกมากมายหลายโครงการที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมด ข้าพเจ้าปลื้มใจที่ชาวไทยพร้อมกันทำความดีเพื่อข้าพเจ้า จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย


อ่านรายละเอียดได้จาก.. posttoday.com คลิกที่นี่04-08-2553 | 17:00 l ข่าวช่อง 7 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

".....แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว
กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหวานไถ
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ
หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร.."


ทั้งนี้เพื่อจะนำไปเผยแพร่ลงหนังสือ "วันแม่แห่งชาติปี 2553" เพื่อเทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ.
"วันแม่แห่งชาติ" วัดท่าซุงจึงได้มีการบำเพ็ญกุศล
ถวายพระราชกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมายุ ๗๘ พรรษา
ณ ศาลาพระพินิจ ฯ โดยมีกำหนดการดังนี้


วันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๓
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และญาติโยมพุทธบริษัท ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นผู้นำกล่าวคำถวายพระราชกุศลและถวายพระพร พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี ฯเชิญฟังเพลง "อ้อมกอดแม่" ของ เสก โลโซ ส่วนอีกเพลงหนึ่ง คือ เพลงแม่ของแผ่นดิน และต้องการฟังรวมเพลง "พระคุณแม่" คลิกที่นี่


webmaster - 6/8/10 at 10:58


(เพลง "แม่ของแผ่นดิน")

แม่ของแผ่นดิน ( จากเพลงประกอบละครชุด "กษัตริยา" )
ขับร้อง : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงดนตรี : สุธี แสงเสรีชน


ใจดวงน้อยเจ้าอยู่ไหน
ป่านนี้จะเป็นเช่นไร
ยามเจ้าพราก อกแม่ไป
ใจแทบขาดสิ้นลง

น้ำตานี้ที่รินไหล
ด้วยหมายดับไฟร้อนแรง
เมื่อวันที่เจ้าแข็งแกร่ง
แม่จะรอคอย วันนั้น...

* ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่
มอบใจและกายยอมพลี
แม้จะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

ฟ้าครานี้ที่หม่นหมอง
จะต้องกลับคืนเหมือนเก่า
แผ่นดินจะเป็นของเรา
แม่จะรอคอย วันนั้น...

* ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่
มอบใจและกายยอมพลี
แม้จะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

หากแม้น ปวดร้าวเพียงไร
จะขอยอมพลีกาย ให้แผ่นดิน

เจ้าจะอยู่หนใด จงจำไว้คนดี
แม่นี้รักเจ้าสุดหัวใจ

(ภาพจาก : http ://news.mcot.net)

ขอเชิญถวายพระพร และร่วมกันอวยพรให้แก่คุณแม่

ในนาม.."คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง"


(กรุณาลงชื่อผู้โพสต์ด้วยครับ)


mymo - 11/8/10 at 21:37

ข้าพระพุทธเจ้าขอรำลึกถึงพระคุณแม่หลวงของชาติ ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่เป็นร่มโพธิร่มไทร ร่วมปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน และประชากรของประเทศร่วมกับพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระคุณนี้หาที่เปรียบมิได้

ขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คนไทยในต่างแดน