ภาพ/คลิปวิดีโอ...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)(3)
webmaster - 28/12/11 at 15:31

♠ ภาพข่าว...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)(3)"วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)(2)"วัดท่าซุง"
♠ ภาพข่าว...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)(1) "วัดท่าซุง"
♠ คลิปวีดีโอ...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)คลิปวีดีโอ...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)
ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ภายในวัดท่าซุง
บูรณปฏิสังขร ภายในสถานที่ต่างๆ "วัดท่าซุง"
ซ่อมแซม ทาสีปิดทอง บริเวณโบสถ์"วัดท่าซุง

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 18/1/12 at 16:28


ภาพ...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง จัดสถานที่)

ภาพ...การซ่อมแซม (ปิดทองพระ) จัดสวนดอกไม้และเครื่องบูชาซ่อมแซมและเครื่องบูชา


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/1/12 at 14:33


ภาพ...ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ในวัดท่าซุง (ทาสีปิดทอง - จัดสถานที่)(2)◄ll กลับสู่สารบัญภาพ...ซ่อมแซม ทาสีปิดทอง บริเวณโบสถ์


◄ll กลับสู่สารบัญ