ภาพ/สไลน์ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธรรมและธุดงควัตร ปี พ.ศ.2554
webmaster - 6/2/12 at 07:59

♠ ภาพ...ขอขมาสถานที่สำคัญ ๆ รอบ"วัดท่าซุง"
♠ ภาพ...ปฎิบัติธรรม ที่ลานธรรม และบิณฑบาตรยามเช้า"วัดท่าซุง"
♠ ภาพ...วันบรรพชา อุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธรรมและธุดงควัตร"วัดท่าซุง"
♠ ภาพ...วันบวงสรวง ซ้อมขานนาคก่อน เข้าธุดงค์วัตร"วัดท่าซุง"
♠ ภาพ...วันรายงานตัว รับสมัคร เข้าธุดงค์วัตร"วัดท่าซุง"
♠ ภาพ...เตรียมสถานที่ จัดงานธุดงค์ ปี 2554 "วัดท่าซุง"
♠ คลิปวิดีโอ...งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธรรมและธุดงควัตร ปี พ.ศ.2554คลิปวีดีโอ...งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธรรมและธุดงควัตร ปีพ.ศ.2554(วีดีโอ โดยคุณสุพัตน์)
.สถานที่ปฎิบัติธรรมธุดงค์ บริเวณวัดท่าซุง ตอน1
.สถานที่ปฎิบัติธรรมธุดงค์ บริเวณวัดท่าซุง ตอน2
เหตุการณ์งานรับสมัคร และรายงานตัว
หลวงพี่ชัยวัฒน์ ให้โอวาท นาคที่จะบวชธุดงค์

วันที่นาค ซ้อมขานนาค ต่อ
หลวงพ่อคุยกัน ก่อนบวงสรวง
หลวงพ่อบวงสรวง งานธุดงควัตร ปี 2554
หลวงพ่อให้โอวาท นาคบวชธุดงค์

.แห่นาครอบอุโบสถ นำขบวนโดยวงโยธวาทิต ร.ร. พระสุธรรมฯ
รับผ้าไตรพระราชทาน และวันทาเสมา
พิธีบรรพชาสามเณร ณ.อุโบสถ "วัดท่าซุง"
พิธีอุปสมบท ณ.วัดเวฬุวนาราม(วัดยาง)

.พิธีอุปสมบทชุดสุดท้าย ณ.วัดท่าซุง
พิธีบอกอนุศาสน์ พระภิกษุสงฆ์บวชใหม่ ตอน 1
พิธีบอกอนุศาสน์ พระภิกษุสงฆ์บวชใหม่ ตอน 2
การอุทิศส่วนกุศล และถวายไทยทาน

พระภิกษุสงฆ์ ถือธุดงควัตรในป่า
พูดคุยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
ปฎิบัติธรรมที่ลานธรรม
ปฎิบัติธรรมที่ลานธรรม ตอน 2

.ตั้งแถวบิณฑบาตตอนเช้า
บิณฑบาตตอนเช้า ตอน 2

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 7/2/12 at 18:30


ภาพ...เตรียมสถานที่ จัดงานธุดงค์ ปี 2554 "วัดท่าซุง"


สไลน์ภาพ...งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธรรมและธุดงควัตรสถานที่ปฎิบัติธุดงควัตร


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 8/2/12 at 16:57


สไลน์ภาพ...บรรยากาศโดยรวมของวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ 2555
การรายงานตัวของนาคที่จะบวชวันที่ 5

กิจกรรมการอบรมนาค วันที่ 6ภาพ....วันรายงานตัว รับสมัคร เข้าธุดงค์วัตร"วัดท่าซุง"
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 11/2/12 at 11:40


ภาพ....วันบวงสรวง นาคซ้อมขานนาค วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/2/12 at 17:29


สไลน์ภาพ...บรรยากาศโดยรวมของการบวช
ภาพการบรรพชาและอุปสมบท

บวชพราหมณ์ชายพราหมณ์หญิง ที่ ศาลา ๑๒ ไร่
ภาพ....พิธีบรรพชา อุปสมบท ในงานธุดงควัตร


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/2/12 at 15:48


สไลน์ภาพ...ปฎิบัติธรรมที่ลานธรรม และบิณฑบาต ฉันเช้า 11 / 2 /55
ปฎิบัติธรรมที่ลานธรรม

บิณฑบาต ฉันเช้าภาพ..การปฎิบัติธรรมที่ลานธรรม และบิณฑบาตในยามเช้า


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 20/2/12 at 17:24


สไลน์ภาพ...ขอขมาสถานที่สำคัญรอบ"วัดท่าซุง"
ขอขมาตอนค่ำในวันที่ 15 "วัดท่าซุง"

ขอขมาช่วงเช้าในวันที่ 16 "วัดท่าซุง"ภาพ...ขอขมาสถานที่สำคัญ ๆ รอบ"วัดท่าซุง"


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 23/2/12 at 14:43

update 23 / 2 /2555