ภาพ/คลีปวีดีโอ...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕)
webmaster - 7/7/12 at 16:16

01. งานพิธีอุปสมบทหมู่ (พระจำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕)
02. กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕)
03. ประวัตินาคที่บวชจำพรรษา และการซ้อมขานนาค
04. การประชุมอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๕
งานพิธีอุปสมบทหมู่ (พระจำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕)


เวลา ๐๗.๑๐ น. ทำพิธีอุปสมบทพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง พร้อมด้วยญาติทั้ง ๘ คณะ เดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ

วีดีโอ...พิธีแห่นาคเข้าพระอุโบสถ
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท "นาค" จำนวน ๘ คน และ พระคู่สวด

วีดีโอ...พิธีอุปสมบทหมู่ (1)ณ.อุโบสถวัดท่าซุง
วีดีโอ...พิธีอุปสมบทหมู่ (2)ณ.อุโบสถวัดท่าซุง
วีดีโอ...พิธีอุปสมบทหมู่ (3)ณ.อุโบสถวัดท่าซุง
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลา12 ไร่ เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่ ๘ รูป
เวลา ๑๑.๑๕ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา 12 ไร่
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลา 12 ไร่

วีดีโอ...ฉลองพระบวชใหม่ ที่ศาลา 12 ไร่
ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 3/8/12 at 17:09


กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕)


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระอุปัชฌาย์)


เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๕ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีนาคจำนวน ๘ คน

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำพิธีอุปสมบทพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง พร้อมด้วยญาติทั้ง ๘ คณะ เดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท "นาค" จำนวน ๘ คน และ พระคู่สวด

รายชื่อนาคและฉายา

๑.นาค พรชัย จัดเขตรกรรม มีชื่อฉายา สุธมฺม ถิรธมฺโม
๒.นาค เกรียงไกร ตั้งสกุล มีชื่อฉายา สุธมฺมฐิตสีโล
๓.นาค กิตติพศ เมธาสถิตสุข มีชื่อฉายา สุธมฺมสิริปญฺโญ
๔.นาค วรวุฒิ หนูสวาด มีชื่อฉายา สุธมฺมสุธมฺโม
๕.นาค คเณศ อ่างทอง มีชื่อฉายา สุธมฺมสุปญฺโญ
๖.นาค ณัฐพล วรรณะ มีชื่อฉายา สุธมฺมณฏฺฐิโก
๗.นาค อดิศร ยิ้มยวน มีชื่อฉายา สุธมฺมอาสโภ
๘.นาค ปรมินทร์ เดียวสุรินทร์ มีชื่อฉายา สุธมฺมฐานุตตโร

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ์
๒.พระใบฎีกาพิษณุ – พระพิกุล
๓.พระอนุชิต – พระธวัชชัย

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลา12 ไร่ เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่ ๘ รูป
เวลา ๑๑.๑๕ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา 12 ไร่
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลา 12 ไร่

อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(กดปุ่ม Play แล้วรอสักครู่)


ภาพ...นาคที่บวชพรรษา (บวชพร้อมกัน ๘ คน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ )
ll กลับสู่สารบัญประวัติและความตั้งใจ1.ชื่อ นาย พรชัย จัดเขตรกรรม อายุ 44 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จังหวัดอุทัยธานี


2.ชื่อ นายเกรียงไกร ตั้งสกุล ชื่อเล่น โจ อายุ 45 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ กรุงเทพฯ
อาชีพ วิศวกร
จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมาคือรู้จักหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในตอนนั้นได้ฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าก็เริ่มศึกษาค้นคว้าธรรมะของหลวงพ่อแล้วนำไปปฏิบัติจริง หลวงพ่อเทศน์สอนเรื่องขันธ์ 5 คือร่างกายเป็นทุกข์ หลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2535 ข้าพเจ้าได้เห็นปฏิปทาของท่าน ถึงแม้ท่านป่วยมากท่านก็ทำงานหนัก ข้าพเจ้าได้พบกับหลวงพ่อหลายครั้งที่บ้านสายลม

ข้าพเจ้าไปทำบุญสังฆทานทุกเดือนเพื่อต่อชีวิตให้แก่พ่อและแม่ของข้าพเจ้า เพราะว่าแม่ของข้าพเจ้าได้ผ่าตัดเนื้องอกในสมองมา และพ่อก็เป็นเบาหวาน หมอบอกว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน แต่ก็สามารถยื้อชีวิตท่านให้นานออกไปได้ ในที่สุดพ่อของข้าพเจ้าก็เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2549 อายุ 70 ปี ส่วนแม่เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2551 อายุ 80 ปี จึงทำให้ข้าพเจ้าตระหนักว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง

การดำเนินชีวิตตามแนวคำสอนของหลวงพ่อทำให้ข้าพเจ้ามีสติและประสบความสำเร็จในชีวิตหลายด้านเช่น

1. ด้านการเรียน ข้าพเจ้าได้ใช้มโนมยิทธิในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์สมความตั้งใจ

2. ด้านการงาน มีความก้าวหน้าได้เป็นผู้จัดการมา 5 บริษัท

3. ด้านครอบครัว ได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญูได้ดูแลพ่อแม่จนถึงวาระสุดท้ายของท่านทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์


แต่มีอีกด้านหนึ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำให้สำเร็จในชาติปัจจุบันนี้คือ ด้านธรรมะในขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังทุ่มเทเพื่องานพระพุทธศาสนา จุดหมายสูงสุดคือการไม่กลับมาเกิดอีก การมีร่างกายมีทุกข์มาก ขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ไม่ว่าจะนุ่งห่มเหลืองหรือขาวหรือสีอะไรก็ตาม ข้าพเจ้าถือว่าได้บวชแล้วเพราะว่าใจของข้าพเจ้าบวชแล้ว

การมาอยู่วัดท่าซุงนี้ของข้าพเจ้าขอเพียงแค่ได้รับใช้งานของหลวงพ่ออย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังทำงานทางด้านเว็บไซต์ธรรมะและแปลหนังสือของหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลสู่สากล ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจและสติปัญญาทำงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นธรรมทานและพุทธบูชา


3.ชื่อ นาย กิตติพศ เมธาสถิตย์สุข ชื่อเล่น กอล์ฟ อายุ 25 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ
จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์

จุดเริ่มต้นในการเข้ามาบวชที่วัดท่าซุง คือเมื่อ4ปีที่แล้วข้าพเจ้าเป็นนักลงทุนในหุ้นธรรมดาๆคนหนึ่ง ระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาการลงทุนข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมะไปด้วยเพราะว่าการลงทุนในหุ้นนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก ข้าพเจ้าจึงคิดว่าหากลงทุนแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมา จะได้ไม่ต้องเสียใจมากเพราะคิดว่าการศึกษาพระธรรมจะทำให้ปลงได้

ข้าพเจ้าจึงคิดหาทางค้นคว้าศึกษาธรรมะจากทางไหนดีเพราะว่าไม่เคยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะมาก่อนเลย เริ่มแรกจึงได้เข้าเว็บไซต์ต่างๆจนได้พบ เว็บพลังจิตดอทคอม เว็บพระรัตนตรัยดอทคอม เว็บวัดท่าซุงดอทคอม และได้พบกับคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ต่างๆมากมาย

ช่วงแรกที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าธรรมะของหลวงพ่อนั้นอ่านเข้าใจง่ายมากอีกทั้งรู้สึกชอบแนวทางการปฏิบัติในด้านฉฬภิญโญและคิดว่าพระส งฆ์ในพระพุทธศาสนาสามารถทำได้ทุกอย่าง จึงทำให้เกิดปีติมากยิ่งขึ้นและอยากจะปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้าง ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาพบเรื่องเวลามสูตรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญต่างๆมีอานิสงส์ไม่เท่ากันเช่น การทำบุญกับพระพุทธเจ้า 100 ครั้งไม่เท่ากับการทำสังฆทาน 1 ครั้ง เป็นต้น

จึงทำให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่า การลงทุนใดๆก็ตามในโลกนี้ได้ผลตอบแทนเทียบไม่ได้กับการให้ทานในเขตของพระพุทธศาสนาเพราะหลวงพ่อได้บอกว่าการทำสังฆทานถึงแม้ว่าเราจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานไปแล้ ว อานิสงส์ของสังฆทานยังไม่สิ้นสุดเลย ด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าจึงสนใจในการลงทุนน้อยลงแล้วมาให้ความสำคัญกับการศึกษาธรรมะมากขึ้น อีกทั้งรู้สึกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างในโลก การทำงานต่างๆในโลกนี้สุดท้ายเมื่อร่างกายเราตายก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินต่างๆไปได้ มีเพียงอริยทรัพย์เท่านั้นที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้

ด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อพระราชพรหมยานข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะมาบวชที่วัดท่าซุงแห่งนี้ และเข้ามาสมัครเป็นนาคตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน โดยการบวชครั้งนี้ตั้งใจเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดา เพื่อศึกษาและปฏิบัติพระกรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อ เพื่อความดับไม่มีเชื้อ และเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนครบ 5000ปี


4.ชื่อ นายวรวุฒิ หนูสวาด ชื่อเล่น อ๊อด อายุ 21 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้าพเจ้ารู้จักวัดท่าซุงได้เพราะว่าข้าพเจ้าเกิดที่โรงพยาบาลแม่และเด็กซึ่งเป็นโรงพยาบาลของวัดท่าซุง บ้านของข้าพเจ้าก็อยู่ติดวัดและย่าของข้าพเจ้าก็ทำงานอยู่ในวัดด้วย ข้าพเจ้าจึงรู้จักวัดท่าซุงมาตั้งแต่ยังเด็ก พอข้าพเจ้าโตขึ้นอายุครบบวชข้าพเจ้าจึงอยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่วัดท่าซุงแห่งนี้


5.ชื่อ นายคเณศ อ่างทอง ชื่อเล่น แมน อายุ 26 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทปุ๋ยต้นโพธิ์จำกัด เริ่มแรกรู้จักวัดท่าซุงและหลวงพ่อพระราชพรหมยานตั้งแต่สมัยยังเด็ก เพราะลุงของข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ จึงได้เคยมาทำบุญที่วัดท่าซุงบ้าง ได้ฝึกท่องคาถาเงินล้านบ้าง พออายุครบที่สามารถจะอุปสมบทได้ ตอนแรกนั้นคิดที่จะบวชทดแทนคุณบิดามารดาที่กรุงเทพเพราะมีที่อยู่ที่นั้น

เพื่อความสะดวกและครอบครัวสามารถมาทำบุญได้ทุกวันแต่ข้าพเจ้าก็มาคิดเพราะเคยได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อฤาษี จึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาบวชที่วัดท่าซุง และพอมาเป็นนาคต้องมาฝึกตนเองหลายอย่าง ทั้งความมีวินัยอดทนต่องานหนัก อีกทั้งต้องฝึกพระกรรมฐาน ทำวัตรเช้าและเย็น ทำให้รู้สึกเหนื่อยทางร่างกายในช่วงแรก แต่พออยู่นานวันเข้าความคิดก็เริ่มเปลี่ยน

อาการเหนื่อยก็หายไปเป็นความรู้สึกสงบและมีความสุขที่ได้ทำบุญทุกวันและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล ยิ่งเห็นการปฏิบัติของหลวงพี่หลายๆรูปที่อยู่ในวัดท่าซุง ก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสในการปฏิบัติของท่านที่ทำตามที่หลวงพ่อได้เคยสอนเอาไว้ จึงคิดว่าเป็นโชคอย่างมหาศาลที่ได้เป็นนาคและจะบวชที่วัดท่าซุงแห่งนี้


6.ชื่อ นาย ณัฐพล วรรณะ ชื่อเล่น นัท อายุ 25 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ คลองสอง จังหวัดปทุมธานี
จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ความเป็นมาที่มาบวชวัดท่าซุง คือได้เคยมากราบไหว้เมื่อ15ปีที่แล้ว ครอบครัวได้ฝากฝังให้เป็นลูกศิษย์
เหตุผลที่มาบวช ทดแทนบุญคุณบิดามารดา ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


7.ชื่อ นายอดิศร ยิ้มยวน ชื่อเล่น แมว อายุ 37 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
เหตุผลที่มาบวช เพราะต้องการทดแทนคุณพ่อแม่และต้องการได้บุญเพื่อตัวเราเอง และอยากศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


8.ชื่อ นายปรมินทร์ เดียวสุรินทร์ ชื่อเล่น ต๋อ อายุ 22 ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดพิจิตร
เหตุผลที่บวช มาบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่และศึกษาพระกรรมฐาน

ll กลับสู่สารบัญll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/8/12 at 15:37


การประชุมอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๕


ในเขตปกครองอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ณ. วัดอมฤตวารี ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕


เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พระนวกะผู้เข้าอบรมลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุม
และให้โอวาท
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง บรรยายเรื่อง อันตรายของ
พระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พิธีปิดประชุม โดยพระครูอุปการพัฒนกิจ

ll กลับสู่สารบัญ