ภาพข่าว...หลวงพ่อเจ้าคุณภาวนากิจวิมล กราบพระผู้ใหญ่ ในจังหวัดอุทัยธานี
webmaster - 7/8/12 at 16:21

หลวงพ่อเจ้าคุณภาวนากิจวิมล กราบพระผู้ใหญ่ ในจังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 6 สิงหาคม 2555

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ทางวัดท่าซุง นำโดยหลวงพ่อ และพระผู้ใหญ่ในวัด พร้อมด้วยพระภิกษุที่บวชใหม่ ในปี 2555 นี้ ได้ไปกราบพระผู้ใหญ่ประจำจังหวัดอุทัยธานี


พระราชอุทัยกวี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี( ประชุม มาเรยฺโย ป.ธ.๕)

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง


พระครูอุปการพัฒนกิจ( สมัย อาภาธโร น.ธ.เอก , วท.ม.กิต. )

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


พระครูอุทัยธรรมสาร( อั้น อภิปาโล น.ธ.เอก )

เจ้าคณะตำบลท่าซุง เจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษก ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ll กลับสู่สารบัญ