ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
webmaster - 1/10/12 at 19:11

ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ( ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เลี้ยงอาหารฟรีที่ศาลามิตรศรัทธา หน้าวิหาร 100 เมตร

คลิปวีดีโอ...บรรยากาศก่อนงานจะเริ่ม สวดธัมมนิยามและพระอภิธรรม

เวลา ๑๗.๓๐ น. ช่วงที่ ๑ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน ( พระสงฆ์ไม่ลงจากอาสน์สงฆ์ )
ช่วงที่ ๒ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน พระภิกษุสงฆ์ให้พร

คลิปวีดีโอ...พระภิกษุสงฆ์ สวดธัมมนิยาม
คลิปวีดีโอ...พระภิกษุสงฆ์ สวดพระอภิธรรม


โปรดติดตามงาน วันที่ 30 ต่อไปll กลับสู่สารบัญ