ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 30 กันยายน 2555
webmaster - 2/10/12 at 19:20

ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี

ถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕บรรยากาศก่อนบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

คลิปวีดีโอ...พิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา

คลิปวีดีโอ...ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระ และเจริญพระพุทธมนต์
คลิปวีดีโอ...ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระ แล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่
เดินทางมาร่วมงานที่ ศาลามิตรศรัทธา พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พรคลิปวีดีโอ...พระมหาเถรานุเถระ กล่าวสัมโมทนียกถาแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน

ll กลับสู่สารบัญ