ภาพ/สไลน์...ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อฯ 7 ต.ค.55 ที่บ้านสายลม กทม.
webmaster - 9/10/12 at 20:42

ภาพ...ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวันที่ ๗ ต.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ทําพิธีบวงสรวง ขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นรับสังฆทาน

(งานนี้มีเจ้าภาพตั้งร้านเลี้ยงอาหารฟรี)


ภาพสไลน์...ทําพิธีบวงสรวง ขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นรับสังฆทาน

ทําพิธีบวงสรวง

ทำบุญคล้ายวันเกิด


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/10/12 at 20:44

ภาพ...เจ้าภาพตั้งร้านเลี้ยงอาหารฟรีภาพสไลน์...เจ้าภาพตั้งร้านเลี้ยงอาหารฟรี และช่วยกันกินฟรี
ร้านอาหารหลากหลาย

ช่วยกันกิน
ll กลับสู่สารบัญ