ภาพ...งานพิธีวันเสาร์ห้าที่ 20 ตุลาคม 2555 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11
webmaster - 21/10/12 at 20:13

ภาพ...บวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร โรงพยาบาลแม่และเด็กเวลาประมาณ ๐๙. ๑๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล, พระครูสังฆรักษ์สุรจิต และพระครูสมุห์พิชิต พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร โรงพยาบาลแม่และเด็ก

อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร โรงพยาบาลแม่และเด็กภาพ...พิธีพุทธาภิเษก ณ.พระอุโบสถ วัดท่าซุง


งานพิธีวันเสาร์ห้าที่ 20 ตุลาคม 2555 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11

.
วันที่ 20 ตุลาคม 2555 ตรงกับวันเสาร์ 5 ซึ่งทางวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) และคณะสงฆ์วัดท่าซุง จะทำพิธีพุทธาภิเศกภายในพระอุโบสถ

.
เวลา 16.00 น. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณภาวนาฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่ด้านหน้าพระประธาน พระเถระรองลงมาจะจุดธูปเทียนที่บายศรี และจุดเทียนรอบวัตถุมงคล จากนั้นเริ่มทำพิธีบวงสรวงด้วยเครื่องบายศรีครบชุด ตามพิธีกรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากเปิดเทปหลวงพ่อบวงสรวงแล้ว พระสงฆ์สวดอิติปิโส 21 จบ นั่งสมาธิภาวนา "พุทโธ" ประมาณ 30 นาที
.
เวลา 16.45 น. หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลจะอัญเชิญ "แก้วมณีลูกยอด" ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ (หลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่ชุ่ม) เพื่อสรงน้ำหอมไปที่วัตถุมงคลต่างๆ พร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ที่อยู่ด้านนอกพระอุโบสถ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลกถา (ชยันโต) จนเสร็จพิธี


.
ในขณะที่ทำพิธีอยู่ในโบสถ์ ญาติโยมที่อยู่ด้านนอกให้ภาวนา "พุทโธ" ไปด้วย กรณีผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ขอให้ทุกท่านอาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อย จัดเตรียมเครื่องบูชาครูพร้อมแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจสมาศีล 5 ที่หน้าองค์พระ แล้วน้อมกราบอาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และครูบาอาจารย์ อันมี
หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด
.
ขอได้โปรดแผ่พระบารมีครอบคลุมร่างกายของเรา ให้เป็นตาข่ายเหมือน "ยันต์เกราะเพชร" เพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกับที่ท่านเคยทำสมัยยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนั้นให้ตั้งเวลาไว้ประมาณ 30 นาที แล้วภาวนาคำว่า "พุทโธ" ไว้ตลอดเวลาด้วย
.
ข้อสังเกต : ถ้าใครมีความอาการหนักที่ศีรษะนิดๆ หรือคันยิบๆ หรือสัมผัสว่ายันต์ได้ครอบคลุมแล้ว ลักษณะที่กล่าวเป็นตัวอย่างเช่นนี้ ให้มั่นใจว่าผู้นั้นได้รับ "ยันต์เกราะเพชร" แล้วแน่นอน (บางคนได้รับยันต์แล้ว แต่ก็ไม่เกิดอาการดังกล่าว หรืออาจจะเกิดแตกต่างกันไปบ้างก็ขอให้มั่นใจ) ส่วนสตรีที่มีครรภ์ โปรดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับลูกในท้องอีกชุดหนึ่งด้วย


ll กลับสู่สารบัญ