แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง เดือน "ธันวาคม" ปี 2555
webmaster - 31/10/12 at 10:23

เดือน ธันวาคม


เข้าสายลม
วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๒๕๕๕


วันที่ ๓๐ พ.ย. หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑ - ๓ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๑ - ๒ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ ธ.ค. เดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา 18.45 น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 15 นาที) ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ 30 นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ 20 นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา 21.15 น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำสวดโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยสวดพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล สวดให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)





ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๕ ธ.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจฯ




งานบวชพระปฏิบัติธุดงค์และบวชชีกรรมบถ ๑๐
วันที่ ๖ - ๑๔ ธ.ค. บวชพระถือธุดงค์ และบวชชีกรรมบถ ๑๐ รวม ๙ วัน





ไประยอง

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่
สำนักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง




ไปโคราช

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. พระสมุห์พิชิต (โอ) ฐิตวีโร เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ




กำหนดการ พ.ศ. ๒๕๕๖

เดือนมกราคม
เข้าสายลม

วันที่ ๒๘ ธ.ค. หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒๙ - ๓๑ ธ.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๓๑ ธ.ค. พิธีสวดมนต์ข้ามปีใหม่
วันที่ ๒ ม.ค. รับสังฆทานเสร็จแล้ว เดินทางกลับวัด

หมายเหตุ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐น. ของวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา นำโดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) และร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ที่บ้านสายลม ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างความดีสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ ท่าน


webmaster - 30/11/12 at 02:44

.