ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบพระพุทธไสยาสน์ เพื่อฉลอง วันที่ 26 - 27 มกราคม 2556 (ตอนที่ 3 )
webmaster - 27/12/12 at 17:27

01. ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบพระพุทธไสยาสน์ และวิหารพระพุทธไสยาสน์
02. ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบวิหารพระพุทธไสยาสน์ (ตอนที่ 2)
03. ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบวิหารพระพุทธไสยาสน์ (ตอนที่ 3)กำหนดการ

งานทำบุญฉลองพระพุทธไสยาสน์ ความยาว ๕๐ เมตร

ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร


วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย


วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ (ค้าง ๑ คืนที่บริเวณพระนอน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานในพิธี พร้อมพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และคณะพุทธบริษัท
ทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๗.๔๕ น.- กิจกรรมพิเศษ จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.จากนั้นแยกย้ายเข้าเต็นท์ที่พัก

(ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ชาย – หญิง ทุกท่านแต่งกายชุดขาว)


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน และอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

(ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ชาย – หญิง แต่งกายได้ตามอัธยาศัย)


หมายเหตุ
ท่านที่ประสงค์จะร่วมพิธีในช่วงค่ำวันเสาร์ โปรดเตรียมเต็นท์, เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาเอง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระนอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร โทร ๐๘๑ - ๖๑๕๙๐๑๓คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย
ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบพระพุทธไสยาสน์ และวิหารพระพุทธไสยาสน์ปรับทัศนียภาพรอบพระพุทธไสยาสน์

ภาพ...บรรยากาศพระอาทิตย์อัศดง ณ.วิหารพระพุทธไสยาสน์
วีดีโอ...ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระนอน วัดสุขุมาราม


บันทึกภาพวีดีโอ โดย คุณมายิน เดียวสุรินทร์บรรยากาศการทำงานปรับภูมิทัศน์(24 ธ.ค. 55)

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 10/1/13 at 19:25


ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบวิหารพระพุทธไสยาสน์ (ตอนที่ 2)ปรับทัศนียภาพรอบพระพุทธไสยาสน์
ช่วยกันปิดทองพระพุทธไสยาสน์

จัดสถานที่รอบพระพุทธไสยาสน์

มีบริการน้ำดืมแก้กระหายถึงที่
ช่วยกันปรับทัศนียภาพรอบวิหารพระพุทธไสยาสน์

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ "อุทัยธานี"มาช่วยกันปรับทัศนียภาพ
ภาพรวมการปรับทัศนียภาพรอบวิหารพระพุทธไสยาสน์ ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 16/1/13 at 15:51


ภาพ...ปรับทัศนียภาพรอบวิหารพระพุทธไสยาสน์ (ตอนที่ 3)

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลดูความคืบหน้าการทำงาน


ภาพ...องค์พระพุทธไสยาสน์ใกล้จะเสร็จแล้ว

ภาพ...ติดรอยพระพุทธบาทโปรดติดตามคณะการทำงานต่อไป จนแล้วเสร็จ


 ll กลับสู่สารบัญ