ภาพ...การจัดเตรียมงานฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร ตอน 2
webmaster - 23/1/13 at 18:43

01. ภาพ...เตรียมงานฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม ตอน 2
02. ภาพ...เตรียมงานฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม ตอน 1
ภาพ...เตรียมงานฉลองพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมมาราม ตอน 2


แผนที่การเดินทางมาพระนอน เมืองพิจิตรคลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย
พระพุทธไสยาสน์ เสร็จสมบูรณ์
ต้อนรับเข้างานฉลองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พักในเต้นท์จัดเลี้ยงอาหารฟรี ทุกร้าน


มีห้องน้ำ และห้องสุขาสมบูรณ์ล้างพื้น กางเต้นท์ วันที่ 24 ม.ค. 2556


ประชุมเตรียมงานต้อนรับ และความพร้อม วันที่ 23 ม.ค 5556

ช่วยกันเย็บพรม และปิดทอง


 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 26/1/13 at 13:06


ภาพ...เตรียมงานฉลองพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมมาราม ตอน 1


แต่งรอยพระพุทธบาท พระพุทธไสยาสน์
ขัดล้างทำความสะอาดพระพุทธไสยาสน์ตกแต่งจัดเตรียมงานฉลองพระพุทธไสยาสน์
ทำไฟและเตรียมเครื่องเสียงงานฉลองพระพุทธไสยาสน์
ประดับตบแต่งด้วยดอกไม้ งานฉลองพระพุทธไสยาสน์
จัดเตรียมน้ำ ไฟ และห้องน้ำ ห้องส้วม
ภาพโดยรวมของการจัดงาน และการดูแล ll กลับสู่สารบัญ