ภาพ/คลีปวีดีโอ...การฌาปนกิจ พระพนอ สุธมฺมอุปฺสนฺโต (พูดดี) หน้าพระอุโบสถ
webmaster - 28/1/13 at 18:33

01. คลีปวีดีโอ...งานฌาปนกิจ พระพนอ สุธมฺมอุปฺสนฺโต
02. ภาพ...พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดอภิธรรม วัน 28 มกราคม 2556
03. ภาพ...พระศพ ได้ตั้งการบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาพระพินิจอักษร
งานพิธีฌาปนกิจพระพนอ สุธมฺมอุปฺสนฺโตคลีปวีดีโอ...งานฌาปนกิจ พระพนอ สุธมฺมอุปฺสนฺโตll กลับสู่สารบัญภาพ...พระสงฆ์วัดท่าซุงสวดอภิธรรม


เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 20.00 น.ทำเมรุหน้าพระอุโบสถ ฌาปนกิจ วันที่ 29 มกราคม

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/1/13 at 19:04


ภาพ...พระพนอ สุธมฺมอุปฺสนฺโต (พูดดี) มรณภาพ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 6.00 น.คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย


พระศพ ได้ตั้งการบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาพระพินิจอักษร
ll กลับสู่สารบัญ