ภาพ / คลีป/ กำหนดการงานทำบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
webmaster - 12/4/13 at 07:50

♠ ภาพ...พิธีสะเดาะเคราะห์ สรงน้ำพระ และสวดอภิธรรม
♠ ภาพ...บวงสรวงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ และสวดอภิธรรม
♠ ภาพ...ทำบุญวันสงกรานต์และสะเดาะห์เคราะห์
♠ กำหนดการงานทำบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์คลีป..การทำบุญวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2556
สรงน้ำพระและสามเณร วันที่ 15 เมษายน 2556
พิธีสะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ วันที่ 15 เมษายน 2556
พิธีสะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ ตอน 2 วันที่ 15 เมษายน 2556
พระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรมถวายหลวงพ่อ
บวงสรวงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตอน 2
บวงสรวงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
ทำบุญวันสงกรานต์


webmaster - 12/4/13 at 08:06


ภาพ...สรงน้ำพระภิกษุและสามเณร


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ภาพ...พิธีสะเดาะเคราะห์ ในวันสงกรานต์


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖


ภาพ...สวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ


วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/4/13 at 15:39


ภาพ...บวงสรวง หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์


เวลา 9.00 น วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
ภาพ...สวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อ


เวลา 20.00 น วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖


 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/4/13 at 18:32


ภาพ...ทำบุญวันสงกรานต์และสะเดาะห์เคราะห์


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ไทย


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลรอรับพุทธบริษัทมาทำบุญถวายสังฆทานในวันขึ้นปีใหม่

ทำบุญสะเดาะห์เคราะห์วันขึ้นปีใหม่
ทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 16/4/13 at 18:06


กำหนดการ
งานทำบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์


วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖


วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ (วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕)
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

(มีทำวัตรเย็น , งดฝึกมโนมยิทธิ ตอนกลางวัน)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่ศาลา๑๒ไร่

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ (วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕)
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(มีทำวัตรเย็น , งดฝึกมโนมยิทธิ ตอนกลางวัน)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ญาติผู้ล่วงลับ ที่ศาลา๑๒ไร่

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ (วันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่พระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ (ใช้ผ้าขาว)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ รอบสุดท้าย (ใช้ผ้าขาว)
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่ (งดทำวัตรเย็น)

หมายเหตุ ระหว่าง วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน วิหารแก้ว100เมตรเปิดตลอดทั้งวัน(9.00-16.00น.)
ไม่มีฝึกกรรมฐานตอนกลางวัน วันที่๑๓และ๑๔ เมษายนมีทำวัตรเย็นที่วิหารแก้วตามปกติ/
วันที่๑๕งดทำวัตรเย็น


(ขอเชิญญาติโยมร่วมก่อพระเจดีย์ทรายที่หน้าปราสาททองคำ
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.)ll กลับสู่สารบัญ