ภาพ / คลิปวีดีโอ งานทำบุญวันวิสาขบูชา,พิธีไหว้ครู,และ พิธีสะเดาะพระเคราะห์ 24 พฤษภาคม 2556
webmaster - 25/5/13 at 19:38

♠ ภาพ...เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
♠ ภาพ...งานพิธีไหวัครูและพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา
♠ ภาพ... เตรียมตัว จัดหาเครื่องบูชาพิธีไหว้ครู พิธีสะเดาะพระเคราะห์
♠ ภาพ...ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ ศาลา 12 ไร่คลีปวีดีโอ ..การทำบุญและพิธี วันวิสาขบูชา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา
พิธีไหว้ครู วันวิสาขบูชา
พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา ตอน ๑
พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา ตอน ๒
เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ตอน ๑
เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ตอน ๒


webmaster - 25/5/13 at 19:39


ภาพ...เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 26/5/13 at 19:06


ภาพ...งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา ณ ศาลา 12 ไร่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงสวดมนต์เนื่องในพิธีสะเดาะเคราะห์หลวงพ่อพระภาวนากิจวิมล และพระครูสังฆรักษ์ สุรจิต บวงสรวงพิธีไหว้ครู

พิธีสะเดาะเคราะห์

พระภิกษุปะพรมน้ำมนต์


ภาพ...เตรียมตัวก่อนพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา


มีพุทธบริษัทมาเข้าร่วมพิธีกันมาก

ภาพ...ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ ศาลา 12 ไร่ ll กลับสู่สารบัญ