ภาพ...งานบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
webmaster - 29/5/13 at 23:40

ภาพ...งานบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม


งานติดกระจกวิหารสมเด็จองค์ปฐมแล้วเสร็จ
ภาพ...งานทำหลังคาวิหารสมเด็จองค์ปฐมโครงหลังคาวิหารสมเด็จองค์ปฐม

มุงหลังคาวิหารสมเด็จองค์ปฐม (กำลังดำเนินงานอยู่)ภายในหลังคาวิหารสมเด็จองค์ปฐม
คันทวยของวิหารสมเด็จองค์ปฐมทำระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งด้านบนและภายในวิหารสมเด็จองค์ปฐมll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 29/7/20 at 15:27

.