ภาพ...ความคืบหน้าการทำกำแพงกั้นน้ำรอบวิหารแก้ว 100 เมตร ณ 30 พฤษภาคม 2556
webmaster - 30/5/13 at 18:34

ภาพ...ความคืบหน้าการทำกำแพงกั้นน้ำรอบวิหารแก้ว 100 เมตร

ด้านหน้าวิหาร 100 เมตร


ลายพื้นปูนหน้าวิหาร 100 เมตร

ความคืบหน้าด้านข้างมณทปหลวงปู่ปาน

ความคืบหน้าด้านข้างมณทปพระปัจเจกพุทธเจ้า


ความคืบหน้าทำกรอบหน้าต่างกำแพง

ความคืบหน้าด้านหลังวิหาร 100 เมตร

ll กลับสู่สารบัญ