รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2556
webmaster - 31/5/13 at 17:27

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2556138.นางประไพ คุณากร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

139.คุณพยุ เพียงแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

140.ด.ช. ภัทรพล แวมประชา อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

141.คุณณัฐสพัน พิทักษ์ทองกร และครอบครัว เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวิระทะโย 1,000 บาท
2. ทำบุญสะเดาะเคราะห์วันวิสาขาบูชา 800
3. ชำระหนี้สงฆ์ 200

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

142. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว..อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

143.คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 100 บาท

144.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา 10 บาท
2.วิหารทานทุกชนิด 10 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 270 บาท

รวมเป็นเงิน 290 บาท

145.คุณฐิติ ชลแสนเจริย, ชินา โอฬารรัตนพันธ์ และครอบครัว เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

146.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 10 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 10 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
9. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

147.คุณโอ๋ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา"
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

148.คุณจุฑารัตน์ ศรีอ่อนดี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท
9. ใส่บาตรรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

149. นายพรเทพ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมถวายทำบุญ"วิระทะโย"
2. ร่วมทำบุญ"ถวายเป็นค่าภัตตาหารพระสงฆ์"
3. ร่วมทำบุญ"ถวายเป็นสังฆทาน"
4. ร่วมทำบุญ"ถวายเป็นวิหารทาน"
5. ร่วมทำบุญ"ถวายเป็นธรรมทาน"
6. ร่วมทำบุญ"ถวายชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

150. คุณสายฝน นพเก้า อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,000 บาท
2. สร้างพระสร้างพระพุทธรูป 100 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. สะเดาะเคราะห์ 100 บาท
5. อาคารสมบัติพ่อให้ 100 บาท
6. วิหารร้อยเมตร 100 บาท
7. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม ซุ้มประตู กำแพง 100 บาท
8. ศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
9. ถวายภัตตาหารพระวันวิสาขบูชา
10. ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
11. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

151. นางลลิตา ภูพืชน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
2. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"
5. ร่วมสร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง
6. ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง
7. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
8. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป
10. ถวายสังฆทาน
11. ขอมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

152. คุณวรรณวนัช ตุ้มมี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 25 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 25 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 25 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 25 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 25 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 25 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

153. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะและครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

154. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

155. นายวาที ศรีโหมด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

156. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

157.คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 30 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 30 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 30 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 30 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 30 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 30 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 30 บาท
9. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 60 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

158.คุณนิกร จรูญพันธุ์ Brunei Darussalam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา 500 บาท
2.ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 500 บาท
3.ทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร 500 บาท
4.ทำบุญบูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม-ซุ้มประตู-ระบบไฟฟ้าใหม่ 500 บาท
5.ทำบุญสร้าง ศาลาหลวงพ่อห้าพระองค์-ซุ้มประตู-กำแพง 500 บาท
6.ถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์วัดท่าซุง เนื่องในวัน วิสาขบูชา 500 บาท
7.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 250 บาท
8.ถวาย ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
9.ธรรมทาน 250 บาท
10.สังฆทาน 250 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

159.คุณวรยสฤล ทองแพ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 475 บาท

160.ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ , น.ส. ณัฐนันท์ จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท ( ทำบุญวันเกิด ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ )
2. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
3. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 100 บาท
4. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 40 บาท

รวมเป็นเงิน 340 บาท

161.คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและนางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 30 บาท
2. วิหารทาน 40 บาท
3. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

162. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท

163. คุณศรัญญา- ธงชัย- ด.ญ.วริษฐา- น้องหนึ่ง-ด.ช.ชินนาอาชว์ พุทธชาติ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 200 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 200 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

164. คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและนางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 150 บาท
2. ใส่บาตร "วิระทะโย" (สังฆทาน) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

165. คุณธีรศักดิ์ คุณโสพิศ ด.ญ. พิชญดา ทองอินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

166. คุณปิ้ม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 57 บาท
2. ธรรมทาน 38 บาท
3. พระพุทธรูป 28 บาท

รวมเป็นเงิน 128 บาท

167. คุณรุ่งตะวัน กิจวิมลรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 160 บาท

168. คุณกรรณิการ์ การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 1,000 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

169. คุณณัฐวุฒิ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 54 บาท

170. คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 10 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 10 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
9. ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป 10 บาท
10. ร่วมบุญถวายวิหารทาน 10 บาท
11. ร่วมบุญถวายธรรมทาน 10 บาท
12. ร่วมบุญถวายสังฆทาน 10 บาท
13. ร่วมบุญทุกอย่าง 10 บาท
14. ใส่บาตร "วิระทะโย" 120 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

171. คุณสล้าง แซ่ลิ่ม อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1,250 บาท
2. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 2,500 บาท
3. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 1,250 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

172. คุณพินิจ อ พระสมุทรเจดีย์ จ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

173. นายฆเณศรว์ ธัญชนิต อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท

174. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9. ถวายสังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

175. คุณเดือนรุ่ง แก่นหิรัญ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา"
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

176. คุณประทีป เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 174 บาท

177. นายเฉลิมชัย นางแสงอรุณ นายรัชพล นายธนวัฒน์ ธาราศิริ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 432 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 200 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
4. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท
5.ถวายสังฆทาน 168 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

178. คุณมัณฑริกา ดวงตา ก้องเกียรติ การัณย์ กุวากิจ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา 250 บาท
2. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่ 500 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 750 บาท
4. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

179. น้อง เดช พริ้ม พีท และครอบครัวและวงศ์ตระกูล จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

180. คุณนที สุศีลสัมพันธ์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วิหารทาน"
2. ทำบุญ "ธรรมทาน"
3. ทำบุญ "สังฆทาน"
4. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

181. คุณสมิทธ์ นุชิตศิริภัทรา เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 6,000 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 4,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

182. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

183.นาย กฤษดา ศิริ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร
2. วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่
3. ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
5. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 600 บาท

184. นางรัสรินทร์ พชรโพธิ์เจริญ และครอบครัว พชรโพธิ์เจริญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

185. ดต.เชาวลิต-นางกุลธิดา-น.ส.นิพาดา-ดญพิมพ์พิชา เจิมศรี อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน 20 บาท
2. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" จำนวน 20 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"จำวน 20 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 20 บาท
5. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวน 20 บาท
6 ถวายเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานจำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

186. คุณสุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๖ 3,000 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
3. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 500 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 500 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 300 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

187. คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

188. นางทองศรี ทาจ๋อย นายปิติ นิยมสำรวจ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" 200 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 200 บาท
3. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

189. คุณสมประสงค์ ถีสูงเนิน และ ดต. ธวัฒน์ คูสุวรรณ์ คุณพ่อเสริม แม่พยนต์ ถีสูงเนิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 50 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

190. นางสาวจันทพรรณ์ วงศ์ไกรศรีทอง นางลวงเอง แซ่ตั้ง และครอบครัว เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 25บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 25 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 25 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน 360 บาท

191. นายวินัย มั่งคั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50 บาท
6. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

192. นาย ธีรวัจน์ สุโกศลวิสิทธิ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 300 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 300 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 300 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 300 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 300 บาท
7. ถวายค่าน้ำ 300 บาท ค่าไฟฟ้า 300 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 300 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

193. คุณสุกฤษ-เรือนรัตน์-ปุณรภา-ทัชชกร ตระกูลไพศาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท


194. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 18 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 18 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 18 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 18 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 18 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 18 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 18 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 18 บาท

รวมเป็นเงิน 144 บาท

195. ครอบครัวดนุนันทวงศ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีสะเดาะเคราะห์วันวิสาขบูชา
2. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 600 บาท

196. คุณวรรณชนก บุณยรัตพันธุ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

197. นายชุมศักดิ์ แซ่เฮ้า อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญในวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าซุง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 800 บาท

198. คุณประภาวัลย์ ศิรกุลวัฒน์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

199. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว คุณณัชชากร ชุติมานนท์และครอบครัว อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

200. คุณภิรัศชกาฑ์ณ อัครอุดมโรจน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

201. ร.ต.วัฒนชัย มนตรี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างงานพิธีสะเดาะเคราะห์วันวิสาขบูซา

รวมเป็นเงิน 300 บาท

202. คุณประภาพร วิชัยพานิชกุล คุณณิชกมล ก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

203. คุณอมลรุจี คำพิชัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน 500 บาท
2. วิหารทาน 600 บาท
3. สังฆทาน 400 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป 400 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

204. น.ส.ณมน ณิมาลัยแก้ว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีสะเดาะเคราะห์วันวิสาขบูชา 200 บาท
2. ทำบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อ 100 บาท
3.ทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบ"วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
4. ทำบุญบูรณะวิหารสำเด็จองค์ปฐม-ซุ้มประตู-ระบบไฟฟ้าใหม่ 100 บาท
5. ทำบุญสร้างศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ ซุ้มประตู กำแพง 100 บาท
6. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง เนื่องในวันวิสาขบูชา 100 บาท
7. ทำบุญถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท
9. ทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

205. คุณพลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

206. คุณดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา

รวมเป็นเงิน 500 บาท

207. นายชุมพล อาจวิชัย จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 50 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

208. คุณสมิธ คุณสุรางค์ คุณสุรพล วรภัทราทร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 200 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 300 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 200 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 300 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

209. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 10 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 10 บา
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
9. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

210. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 540 บาท
2.สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 270 บาท
3. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 270 บาท
4. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 270 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 540 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 270 บาท
7. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 270 บาท

รวมเป็นเงิน 2,430 บาท

211. คุณนวรัตน์ วัณฌณะพันธ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย 369 บาท
2. สร้างศาลาหลวงพ่อ ๔ พระองค์ ซุ้มประตู-กำแพง 100 บาท
3. สร้างพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 569 บาท

212. นายศิริพงษ์, นางยุพาพรรณ์ และ ด.ช. วงค์ธรรม ธรรมวงค์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน (เงินใส่บาตรวิระทะโย)

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

213. คุณวรวดี คูณาภินันท์และครอบครัว เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แ
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 60 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 60 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 60 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 60 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 60 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 60 บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

214. ส.ต.ท.อภิชัย อารีย์ จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

215. นางอรสา แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญ"วิระทะโย"
2. ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์
3. ถวายสังฆทาน
3. ถวายธรรมทาน
4. ถวายวิหารทาน
5. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

216. นายจิณณวัตร วุฒิปัญญาพรม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

217. นายเลิศยศ ประสิทธิโสภิน และคณะ น.ส.นิกจรี สงฆ์สังวรณ์และครอบครัว กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1,500 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 500 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 500 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 500 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 500 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 500 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

218. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา 20 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท

รวมเป็นเงิน 230 บาท

219. คุณพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 300 บาท
2. วิหารทาน 300 บาท
3. ธรรมทาน 300 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
5. ทำบุญรวมทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

220. คุณจักรกฤษณ์ ศรีทองดี และครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 120 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 50 บาท
3. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

221. นางสาว นงนุช ศิริคำเพ็ง และ Mr. Alfred De Bruin อ .หนองเรือ จ .ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

222. Thitima & Jeffrey Zucker และครอบครัวรัตนมโนกรณ์ Kentucky, USA

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานและทำบุญสะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 2, 000 บาท

223. นายกระจ่าง นางพรนิภา นันทวี แม่นวล นันทวี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ทำบุญวันวิสาขบูชา

รวมเป็นเงิน 500 บาท

224. นายโสรัจ กลิ่นรอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

225. คุณกนกพร เอกอ่อนแสง เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 200 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

226. คุณสุภนา สุธีโสภณ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

227. นายศุภกิจ โชติพิพัฒน์วรกุลและครอบครัว จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

228. คุณจารุวรรณ รักตระกูลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร 50 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

229. คุณนภา บุบผาเดช อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 450 บาท

230. นายเลอยศ ประสิทธิโศภิน,นส. มณฑวรรณ เจริญวงค์ และน้องพอ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3, 000 บาท

231. คุณแอ๊ดดี้ ดี และบอย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9. ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
10. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

232. นายจักรินทร์ ผิวคำ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

233. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 100 บาท

234. คุณณิชนันทน์ อัคนันทพนธ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 100 บาท

235. คุณสำรวย ภักดี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 100 บาท

236. คุณทินกร-ณหทัย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 500 บาท

237. คุณอดิศร จินดาพรรณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 200 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 200 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

238. พระสราวุธ ธัมมาวุโธ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" 60 บาท
2. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 60 บาท
3. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 60 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท


webmaster - 31/5/13 at 17:31


239.คุณทิพย์ คุณวุฒิ คุณโซดา คุณนิซะ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 580 บาท

240.คุณบุญเอี่ยม-กาญจนา ไทยวุฒินุกุลและครอบครัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 310 บาท

241.คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 620 บาท

242.คุณป้องพันธุ์ ณ นคร และครอบครัว จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 300 บาท
2. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

243.นายนิพนธ์ อภิชิตบรรณจรูญ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน 200 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 200 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อย เมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 200 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) จำนวน 200 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" จำนวน 200 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" จำนวน 200 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 200 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

244.คุณวิภาส วนิชอาภาพรรณ์ อ เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 108 บาท

245.คุณพยุ เพียงแก้ว จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 700 บาท

246.คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 10 บาท
2. วิหารทาน 20 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป 30 บาท
4. ธรรมทาน 20 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

247.นายอัฒธเรท ไทยเพชรชนะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์ 99 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 1 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

248.น.ท.ประกอบ คำโท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

249.คุณณิชาพร สุระ และครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 300 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 200 บาท
3. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 200 บาท
4. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" 24 พ.ค 2556 200 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

250.คุณไตรดาว โรจนุตมะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

251.คุณปิยนนทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "งานพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา" วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 200 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

252.นายน้อย เพชรน้อย จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. สะเดาะเคราะห์ 20 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 80 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

253.คุณอานุภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

254.คุณพงศธร ทองดี จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 10 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 20 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 10 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

255.คุณจักรพันธ์ บุญเที่ยง และครอบครัว อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

256.นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิริ น.ส.ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล เด็กชาย หัสพงษ์ เกียรติศิริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

257.คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและนางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนและครอบครัวจอกแก้วทกคน เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 30 บาท
2. สังฆทาน 20 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 10 บาท
5. วิหารทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

258.คุณพิมพ์ณัฐฏ์ภัสฏ์ บุญช่วย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 20 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 20 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 20 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 20 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 60บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

259.นายพันธุ์ศักดิ์ โอแสงธรรมนนท์และน.ส.นัทธมน ,ธิดา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

260.นายสุมิตร สีดาแก้ว และเพื่อน ๆ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

รวมเป็นเงิน 1,150 บาท

261.engineeringproduct

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

รวมเป็นเงิน 1,150 บาท

262.พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

263.คุณเสถียรพงษ์ จัตตานนท์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

264.คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100บาท

265.คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและนางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนและครอบครัวจอกแก้วทกคน เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท
2. ใส่บาตร "วิระทะโย" 20 บาท
3. วิหารทาน 30 บาท
4. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 60 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 30 บาท
6. สร้างพระพุทธรูป 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

266.คุณจารุทรรศน์ รสฉ่ำ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

267.น.ส. พนิดา ยงโรจนสกุล กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

268.คุณเดชชนะ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารหลังใหม่

รวมเป็นเงิน 200 บาท

269.นายสิริโรจน์ ขันทมาศ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

270.คุณวิภาดา และด.ญ.ภคมณี เมฆมุสิก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท


271. คุณปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
2. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

272.คุณ กรรณิการ์ การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

273.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา 8 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 108 บาท

274. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

275. คุณวิศาล ปึงพิพัฒน์ตระกูล เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,000 บาท
2. ปราสาททองคำ 1,000 บาท
3. วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
4. มณฑปองค์ปฐม 1,000 บาท
5. วิหารแก้ว 100 เมตร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

276.คุณรตน เกษโร จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

277.คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร " วิระทะโย "

รวมเป็นเงิน 100 บาท

278.นายชยพล นางกัณญาวีร์ บุนนาค อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

279. นายพงษ์พรหม ภูดวงดาษ อำเภอ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ขอร่วมทำบุญทุกรายการ
2. ใส่บาตร" วิระทะโย"200บาท

รวมเป็นเงิน 1,050 บาท

280.คุณ ราเชนทร์ อินทร์ยา อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 50บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 50 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"50บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" ประมาณ 70 รูปเศษ 50บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50บาท
9.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

281. คุณจรัสศรี แสงมรกต จ. ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

282. คุณพร้อมมณี กิติศักดิ์ก้องไกร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 85 บาท
2. "วิระทะโย" 170 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา 45 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

283. คุณนงคราญ กุยแก้ว อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 999 บาท

284. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ “สมบัติพ่อให้” 50 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ “วิหารแก้วร้อยเมตร” 100 บาท
4. บูรณะ “วิหารสมเด็จองค์ปฐม-ซุ้มประตู-ระบบไฟฟ้าใหม่” 50 บาท
5. สร้าง “ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์-ซุ้มประตู-กำแพง” 50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร “พระสงฆ์วัดท่าซุง” เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” 50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
8. ถวาย “ชำระหนี้สงฆ์” 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

285. จ.ส.ต.ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"

รวมเป็นเงิน 100.99 บาท

286. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 50 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 50 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

287. นางสุภวัลย์ นายมนตรี น.ส.สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี อุทิศให้คุณพ่อ พ.อ.อ.บุญเลื่อง ทองวัลย์ดี เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 210 บาท

รวมเป็นเงิน 910 บาท

288. คุณชรินทร์ คุณวาสนา ด.ช.กฤติน ด.ญ.กชพรรณ โฉมศรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

289. คุณไม่ประสงค์ออกนาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา
2.ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
7. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

290. คุณนัทธ์นภัส และ คุณจิรคุณ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

291. คุณพัทธยา ยะวงศ์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
9. ใส่บาตร "วิระทะโย" 280 บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

292. คุณอคีราห์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 20 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 120 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

293. คุณสุทธิพงศ์ พลบูรณ์ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ค่าน้ำ-ค่าไฟ และ ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

294. นายรังสรรค์ วิศัลยางกูร และครอบครัว กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 300 บาท
2. สังฆทาน 1,000 บาท
3. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
4. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
5. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" 100 บาท
6. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"100 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 100 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
9. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 500 บาท
10. ทำบุญรวมทุกอย่าง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

295. พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ พร้อมด้วย ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

296. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 10 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 10 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 10 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
8. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
9. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

297. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

298. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นางสุพัตรา สารวิจิตร ด.ช.เรืองวิทย์ สารวิจิตร อ.นาแห้ว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"

รวมเป็นเงิน 32 บาท

299. คุณจักรภพ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

300. คุณกิรณา ต้นเพชร อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

301. นางสาวเสาวนีย์ ทรัพย์บุญช่วย อ.พานทอง จ. ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 180 บาท
2. ทำบุญกุศลถวายหลวงปู่ปาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

302.คุณ พงษ์ศักดิ์ รักคำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบูญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

303. คุณทิวารัตน์ และ ด.ญ อัครมณี ปัญญาคง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"
3. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

304. คุณถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา สินอนันต์วณิช จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสา-หลวงปู่ปาน-เข้าพรรษา 800 บาท
2. อาคารพิพิธภัณฑ์ 600 บาท
3. สร้างกำแพงวิหารแก้ว 600 บาท
4. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ประฐม 600 บาท
5. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 600 บาท
6. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 600 บาท
7. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ 600 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 600 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

305. คุณกฤษณ์ – สุปราณี อังศุพันธุ์และครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันอาสาฬหบูชา, ถวายกุศลหลวงปู่ปาน, วันเข้าพรรษา 500 บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ “สมบัติพ่อให้” 500 บาท
3. สร้างกำแพงล้อมรอบ “วิหารแก้วร้อยเมตร” 500 บาท
4. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม – ซุ้มประตู – ระบบไฟฟ้าใหม่ 500 บาท
5. สร้างศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ – ซุ้มประตู – กำแพง 500 บาท
6. ถวายค่าภัตราหารพระสงฆ์วัดท่าซุง เนื่องในวันวิสาขบูชา 500 บาท
7. ค่าน้ำ – วัดท่าซุง 200 บาท
8. ค่าไฟฟ้า – วัดท่าซุง 751 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,451 บาท

306.คุณชาลี ทองเรืองและครอบครัว จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา
2. ทำบุญวิหารทานทุกอย่าง
3. ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
5. ถวายสร้าง ซ่อมแซมพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

307. น.ส.ตุลยากร ปิ่นทอง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

308.คุณ นรินทร์ ถือมั่น อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา -ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 50 บาท
3. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
5. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

309.คุณ รัชนี ทองวัง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

310. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทานทุกชนิด 5 บาท
2.วิหารทานทุกชนิด 5 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
4.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา 10 บาท

รวมเป็นเงิน 230 บาท

311. นายกุศล แจ้งแสง อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป, วิหารทาน,
3. ธรรมทาน, สังฆทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 101 บาท

312. ท่านแม่ ท่านพ่อ เดียวน้องแพน และผู้ที่เนื่องด้วยกัน จ. พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 10 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

313. คุณสุชาติ นวลกา คุณโสภา กุลเมืองโดน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 100 บาท
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง" 100 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท
7. ทำบุญวิระทะโย 600 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

314. คุณยูเนี่ยร แสนวงษา ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

รวมเป็นเงิน 100 บาท

315. คุณมณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

316.คุณ นิรมล ปัจฉิมางกูร และ ธน ว่องประสบชัย เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

317. นายเดชาธร สัตถาพร และ น.ส.จีรกนก สัจจะวัฒนวิมล เขตบางนา กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 250 บาท
2. สร้างวิหารทาน 250 บาท
3. ธรรมทาน 250 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

318. น.ส.ภัทรา ยศพรม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

319. นายอานนท์ จิ๋วบาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

320. นายเยี่ยม-ทวี นายสัญญา เวรุ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร
2.ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
3."ชำระหนี้สงฆ์"
4.บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

321. นายเกียรติศักดิ์-นางลัดดา สมสะอาด และบุตร-ธิดาและญาติพี่น้องทั้งหมด เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน, ทำบุญวันเข้าพรรษา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
2. ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. โครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
4. บูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม - ซุ้มประตู - ระบบไฟฟ้าใหม่" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
5. สร้าง "ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ - ซุ้มประตู - กำแพง"
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
7. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

322. คุณเรณู พุ่มอินทร์, น้อย ทองมาก,นรากร พุ่มอินทร์,พรสินี พุ่มอินทร์,พจนารถ ทองมาก,ออนสี ทองมาก,ทศพล ทองมาก,ฐิติมา ทองมาก,อัญชลี เรืองไพศาล,ณัฐนันท์ เรืองไพศาล,สิริณัฐ เรืองไพศาล,อานนท์ จิ๋วบาง, อาภาภัทร จิ๋วบาง,ภัทรา ยศพรม,ยุทธพงษ์ พุ่มอินทร์,ฮง พุ่มอินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

323. นางออนสี ทองมาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

324. นายณัฐนันท์ เรืองไพศาล อบจ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

325. นางน้อย ทองมาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

326. นางอัญชลี เรืองไพศาล อบจ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

327. คุณวรรณา รัตนศักดิ์สิริ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา 200 บาท
2. ภัตตาหาร 100 บาท
3. ค่าน้ำไฟ 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

328.คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

329. คุณวันดี รัตนศักดิ์สิริ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 100 บาท
2. อาคาร สมบัติพ่อให้ 50 บาท
3. กำแพงวิหารร้อยเมตร 50 บาท
4. บูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท
5. ศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6. ภัตตาหาร 50 บาท
7. ค่าน้ำไฟ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ