ภาพ...ความคืบหน้าการทำกำแพงกั้นน้ำรอบวิหารแก้ว 100 เมตร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
webmaster - 21/8/13 at 18:49

ภาพ...ความคืบหน้าการทำกำแพงกั้นน้ำรอบวิหารแก้ว 100 เมตร


ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556


ด้านหน้าวิหารแก้ว 100 เมตรงานทำพื้นด้านหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร

ด้านข้างมณฑปหลวงปู่ปาน

ด้านข้างมณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้า
ด้านหลังวิหารแก้ว 100 เมตร


ll เปรียบเทียบความคืบหน้าเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556"


 ll กลับสู่สารบัญ