ภาพ...ความคืบหน้าการทำกำแพงกั้นน้ำรอบวิหารแก้ว 100 เมตร ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
webmaster - 24/9/13 at 00:13

ภาพ...ความคืบหน้าการทำกำแพงกั้นน้ำรอบวิหารแก้ว 100 เมตร

( เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว)


ณ วันที่ 23 กันยายน 2556ด้านหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร


งานมณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้างานมณฑปหลวงปู่ปานงานทำพื้นรอบหน้าวิหารแก้ว 100 เมตร
หน้าต่างสแตนเลสรอบวิหารแก้ว 100 เมตร
ด้านหลังวิหารแก้ว 100 เมตร

◄ll เปรียบเทียบความคืบหน้าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556"


◄ll กลับสู่สารบัญ.