รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 15-31 ตุลาคม 2556
webmaster - 31/10/13 at 19:30

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 15-31 ตุลาคม 2556
183. น.ส รุ่งนภา วงศ์หงษ์และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 20 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 20 บาท
3.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
4.ใส่บาตรวิระทะโย 20 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

184. คุณอัญชลินทร์ เจริญพิทย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

185. นางอรัญญา บุญธรรม นายประชา บุญธรรม นายสิชล บุญธรรม นางสาวพรศิริ บุญธรรม นางสาวศิริกาญจน์ โพธิ์คง นางสาวนาฎยา มากงาม นางสาวลัดดาวัลย์ หาญชนะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

186. นายไกรวุฒิ กรอบเพ็ชร เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

187. คุณสมิต จันทร์สฤษดิ์ เขตบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 2,000 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 2,000 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 2,000 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 2,000 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 2,000 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 2,000 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 2,000 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 2,000 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 2,000 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

188. คุณวราทิพย์ บุญญรากุล อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

189. คุณพิพัฒน์ คุณนรินทร์ มิตรสินพันธุ์ และครอบครัว อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

190. นายอวิน นางภาวินี บุณยประสพ จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 500 บาท

191. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

192. นายสนั่น จตุวงษ์ น.ส. ณัฐนันท์ จตุวงษ์ ด.ญ. ณัฐชา จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. ทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท
3.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

193. นางสู้จึง แซ่ก๊่่วย นายวรวิทย์ เด่นกิจกุล และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2 ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

194. คุณประจญ สมบุญ พลพนธ์ สมบุญ ลำดวน สมบุญ วีรวรรณ สมบุญ ศักดิ์ชัย โพธิ์งาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

195. นายเมธี ทักษิณ คุ้มทั่ว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐินวัดท่าซุง 500 บาท
2.ใช้หนี้เงินวิระทาโย 500 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

196. คุณประทิน บุญสม และ รำพา แสงจันทร์ เจตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

197. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน
2. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

198. ส.ต.ท.อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

199. นายพิศิษฐ์ สีทัตชาสุธรรม เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 3,000 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. บาตรวิระทะโย 800 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 4,600 บาท

200. ครอบครัวจรูญภัทรพงษ์ เขตสะพานสูง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

201. นายสหภัส แก้วอินตา และน.ส. กัลญ์รวี บัณฑิตย์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

202. คุณราตรี บุญยนต์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

203. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

204. คุณนิกร จรูญพันธุ์ BRUNEI DARUSSALAM

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

205. นส.ประภาพร วิชัยพานิชกุล นส.ณิชกมล ก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

206. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 30 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 30 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 30 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 30 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

207. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดา จุดโต จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 5 บาท

208. คุณเกรียงศักดิ์และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5.ทอดกฐินวัดท่าซุง 30 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

209. คุณศักดา ดอกจันทร์และครอบครัว เขตทวีวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญถวายกฐินวัดท่าซุงปี 2556

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

210. คุณกฤษณ์ สุปราณี อังศุพันธุ์ และครอบครัว ญาติมิตร ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด 'สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา' ประจำวัดท่าซุง 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กวัดท่าซุง) 50 บาท
5. สร้าง 'ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์' จำนวน 37 ยอด 50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษาปี2556 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเงิน 500 บาท

211. คุณพ่อเสถียร เกตุนุติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว วันที่ 19-20 ตุลาคม 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

212. ร.ต.วัฒนชัย มนตรี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 30 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 30 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 30 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 30 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

213. คุณศักรนันทน์และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

214. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน และนายพงศธร อ่ำรอด เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 600 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 500 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 500 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 500 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 500 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 500 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 500 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,100 บาท

215. นายมนูญชัย เพ็งยิ้ม และ นางสาวนงเยาว์ ศรีมณี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด

รวมเป็นเงิน 591 บาท

216. นายจักรกฤษณ์ ศรีทองดี และครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 100 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

217. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 50 บาท
2. บาตรวิระทะโย 210 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

218. คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

219. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร และครอบครัว จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

220. คุณSaipet Sievers และครอบครัว Bermuda

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

221. นาย ฐาปกณ์ ปันจักคำ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

222. น.ส.มนัสนันท์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

223. นายสนั่น จตุวงษ์ ด.ช. ณํฐภัทร และด.ญ. สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

224. คุณวรชัย คุณวิไลลักษณ์ คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 20 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

225. คุณวริศ จริเกษม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

226. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

227. พนักงาน หจก. พาตาร์แลบ เขตวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

228. คุณโอ๋ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
12.ธรรมทาน
13.กฐินวัดท่าซุง ปี 2556
14.บวชพระช่วงเดือนธันวาคม 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

229. นายพิเชฏฐ์ และนางนิตยา ชนินทยุทธวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

230. นายธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
ทั้ง 9 รายการเป็นเงิน 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 11 บาท
11. สังฆทาน 30 บาท
12. ธรรมทาน 109 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

231. คุณอนุชา อุทายะ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญแล้วแต่วัดจะเห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 1,140 บาท

232. คุณณิชากร เจริญรัตน์ เขตบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

233. คุณกนกพร เอกอ่อนแสง และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 800 บาท

234. นายเกียรติศักดิ์ สวนกุหลาบ ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

235. คุณปิยนนทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

236. คุณสุจารี จันทร์รอด อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

237. คุณมุ้ยลั้ง แซ่โค้ว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 500 บาท
2. ร่วมบุญธรรมทาน วิหารทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

238. คุณศรัญญา ธงชัย ด.ญ.วริษฐา น้องหนึ่ง ด.ช.ชินนาอาชว์ พุุทธชาติ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

239. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นาง ม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

240. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 9 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 93 บาท
3.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 48 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

241. พนักงาน หจก.พาตาร์แลบ เขตวัฒนา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

242. คุณปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

243. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัว นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 50 บาท
2. วิหารทาน 30 บาท
3. ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

244. คุณกฤต พงษ์ไพรัตน์ เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

245. นายเรวัตร ธนสินชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

246. พ.จ.ท.ภาณุวัฒน์ จุฑามาศ และครอบครัว พิทักษ์ อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

247. คุณพิณ พัวพันธ์สกุล และครอบครัว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง 500 บาท
2. ถวายเงินทำบุญจากบาตรวิระทะโย 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

248. นายธนภัทร อุบลรัตน์และครอบครัว เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

249. คุณมนุรดา สรสุคนธ์ และอาภรณ์ สรสุคนธ์ เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินทำบุญวิระทะโย 500 บาท
2. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

250. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดา - จุดโต จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

251. คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 4 ชุด 400 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 20 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 580 บาท

252. นางจินดา จตุวงษ์ น.ส. อักษรสอางค์ แซ่ก๊วยและญาติ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

253. คุณณัฐชานันท์ ทองขาว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 150 บาท
2.ร่วมบุญวิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ และบุญทุกๆอย่าง 450 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

254. พระมหาเทพพิทักษ์ ธมฺมวุฒฺโฑ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

255. คุณประจญ สมบุญ พลพนธ์์ สมบุญ จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 250 บาท

256. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

257. คุณธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุง 10 พ.ย. 2556 200บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย ร่วมบุญสังฆทาน ร่วมบุญวิหารทาน ร่วมบุญธธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์ 160บาท

รวมเป็นเงิน 360 บาท

258. น.ส กฤตพร. สินโพธิ์ อ.ฝาง จ. เชียงใหม่


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100.01 บาท

259. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
ถวาย ค่าน้ำ- ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

260. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธนายญาณพล นางปนัดา จุดโต จ.บุรีรัมย์


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 5 บาท

261. นายสหพงศ์ สุขล้ำเกินและคณะ อ.เมือง จ.ชลบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. เจ้าภาพกฐิน 3,440 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปฏิสังขรณ์วัด ทำบุญทุกอย่างที่วัดทำ 4,430 บาท

รวมเป็นเงิน 7,870 บาท

262. นายชนะชนม์ กล้าหาญ เขตดินแดง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,080 บาท

263. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

264. พ.อ.หญิง กอบกุล อุมรินทร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน ปี 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

265. คุณฐิติ ชลแสนเจริญ, ชินา โอฬารรัตนพันธ์ และครอบครัว เขตราชเทวี กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

266. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

267. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

268. คุณปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

269. นายชยพล นางกัณญาวีร์ บุนนาค อ เมือง จ สมุทรสาคร


ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

270. คุณศิรวิทธ์ เทพสุวรรณ อ.เมือง จ.พะเยา


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 800 บาท

271. คุณณัฐพร ศรีสมวงษ์ และ วรัชญ์ คงคาลัย เขตปทุมวัน กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

272. คุณอรัฐา ตันติโชติ จ.ขอนแก่น


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน วัดท่าซุง 1000 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระภิกษุ 111 บาท

รวมเป็นเงิน 1,111 บาท

273. นายกสิณแสง ชวนคิด อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม


ต้องการร่วมบุญ :
ทอดผ้ากฐิน 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

274. คุณสุมิตร ประทุมรุ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

275. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 280 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 280 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 280 บาท
4.สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 280 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 280 บาท
6. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 280 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา 560 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 280 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 280 บาท

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

276. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์


ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

277. คุณอานุภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

278. คุณพงษ์ศักดิ์ รักคำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างห้องสมุด
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"
4. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

279. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

280. นายปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/13 at 19:41


281. คุณถนัด สุกัญญา นฎา อชิตา สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทอดกฐิน 500 บาท
2.ทำบุญเททองรูปเหมือนหลวงพ่อ 500 บาท
3.สร้างห้องสมุดพระเทพ 500 บาท
4.สร้างอาคารที่พักและโรงพยาบาล 500 บาท
5.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อถพระองค์ 500 บาท
6.สร้างอาคารสมบัติพ่อให้ 500 บาท
7.สร้างกำแพงรอบวิหารแก้ว 500 บาท
8.ถวายภัตตาหารพระภิกษุ 500 บาท
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ 500 บาท
10.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

282. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

283. ครอบครัวปริปุณณะ เขตบางกะปิ กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

284. ร.ต.วัฒนชัย มนตรี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วันที่ 10 พ.ย. 2556 เงิน 100 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

285. คุณชัยอำพล สีพันนา พร้อมครอบครัว


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

286. คุณปังศญา กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

287. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 30 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 30 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 30 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 30 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

288. คุณวันดี รัตนศักดิ์สิริและครอบครัว เขตประเวศ กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา, ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


289. คุณวรรณนรี ฟักสุข อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

290. นางน้อย ทองมาก นายพจนารถ นางออนสี นายทศพล น.ส.ฐิติมา ทองมาก นายนรากร นางเรณู ด.ญ.พรสินี พุ่มอินทร์ นายณัฐนันท์ นางอัญชลี นายสิริณัฐ เรืองไพศาล นายอานนท์ ด.ญ.อาภาภัทร จิ๋วบางและ น.ส.ภัทรา ยศพรม นายยุทธพงศ์ นางฮง พุ่มอินทร์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

291. นายพจนารถ ทองมาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

292. นายนรากร พุ่มอินทร์ นางฮง พุ่มอินทร์ นายยุทธพงศ์ พุ่มอินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

293. นายณัฐนันท์ เรืองไพศาล และนางอัญชลี เรืองไพศาล จ.จันทบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

294. นายอานนท์ จิ๋วบาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

295. นาง จินดา นายสนั่น จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ถวายบุญกุศล พระสังฆราช 100 บาท
2. ทำบุญทุกชนิดทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

296. คุณฌานิศ วงศ์สุวรรณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. วิหารทาน
4. สร้างพระพุทธรูป
5. ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

297. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทานทุกชนิด 5 บาท
2.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 40บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
4.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 37 ยอด 5 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

298. คุณชาลี อริษา กณิศ ทองเรือง เขตราชเทวี กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 1,000 บาท
2. สังฆทานทุกอย่าง 500 บาท
3. วิหารทานทุกอย่าง 500 บาท
4. ธรรมทานทุกอย่าง 500 บาท
5. สร้าง ซ่อมแซม พระชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

299. คุณประชิต ทีปะปาล คุณเฉิดพร ชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 200 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 120 บาท

รวมเป็นเงิน 320 บาท

300. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

301. นายปราณี วงษ์ดารา อ.พานทอง จ. ชลบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 200 บาท
2. เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

302. คุณภัทรพล วัฒนพานิช เขตลาดกระบัง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

303. ครอบครัว Brown เขตป้อมปราบ กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 300 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 300 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 300 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 300 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555). 300 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556. 300 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 300 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

304. คุณสันติ แก้วน้อย เขตประเวศ กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

305. นายเฉลิมชัย ธาราศิริ นางแสงอรุณ ธาราศิริ นายรัชพล ธาราศิริ นายธนวัฒน์ ธาราศิริ จ.นนทบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 500
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100

รวมเป็นเงิน 800 บาท

306. นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 30 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

307. คุณวรรณนรี ฟักสุข อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าอาหารพระ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

308. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

309. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัว นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัวจอก เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 280 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

310. คุณวดี ชุมพลอโนมคุณ เขตสะพานสูง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

311. คุณธีรชาติ ศิกษมัต และครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 600 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

312. คุณเณศรา ชาติรักษา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

313. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

314. คุณปรีชา คมวิชาชาญ เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินวัดท่าซุง ปี 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 700 บาท

315. นางสาวฉัตรประไพ คมวิชาชาญ เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินวัดท่าซุง ปี 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 700 บาท

316. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์


ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

317. คุณนิกร จีระ และคณะ


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

318. คุณพร้อมมณี กิติศักดิ์ก้องไกร


ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2."วิระทะโย" 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

319. คุณนภา บุบผาเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 612 บาท

320. นายนิธิพงษ์ ทองลอย อ.สัตหับ จ.ชลบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.12 บาท

321. นายนิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

322. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

323. นายกุศล แจ้งแสงและครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. สร้างพระพุทธรูป
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน
5. สังฆทาน
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ทำบุญในเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน 309 บาท

324. คุณศุภพล เลิศวิทยาพนธ์ และครอบครัว เขตคลองเตย กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

325. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

326. คุณจิตรวรรณ ชุ่มใจ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 49 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 49 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 49 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 49 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 49 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 49 บาท

รวมเป็นเงิน 294 บาท

327. นายวินัย มั่งคั่ง


ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
6. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

328. คุณศรัญญา ศิริจันโทภาส อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

329. นายวีรสีห์ ผลแจ้ง เขตสวนหลวง กทม


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

330. นายธเนศ แก้วกำเนิด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

331. นางสุภวัลย์ นายมนตรี นางสาวสุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี อุทิศให้คุณพ่อ พ.อ.อ.บุญเลื่อง ทองวัลย์ดี เขตบางเขน กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 509 บาท

332. นายโภคากร นางสุทธภา ด.ช.คณากร ด.ช.สุรชา พิลาคงเดชากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุง 100 บาท
2 สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 100 บาท
3 สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
4 สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์37 ยอด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

333. พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ พร้อมด้วย ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์


ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ร่วมทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. ร่วมสร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. ร่วมสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. ร่วมสร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. ร่วมสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ร่วมถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ร่วมถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ร่วมถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ร่วมถวายทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

334. นายชาญ (ขุนโว) ยังพงศภัทร และครอบครัว อ. เมือง จ. ภูเก็ต


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000.01nบาท

335. คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี,น.ส.วัชราเจริญพรพิสุทธิ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

336. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

337. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัว นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

338. นายประทวน พรมสมบัติ จ.หนองบัวลำภู


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 (20 บาท)
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (20 บาท)
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (20 บาท)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 (20 บาท)
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด (20 บาท)
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" (20 บาท)
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) (20 บาท)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 (20 บาท)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง (20 บาท)
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ (20 บาท)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

339. นายวสันต์ นกไม้และครอบครัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

340. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดา - จุดโต จ.บุรีรัมย์


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 10 บาท

341. นายสกุล บรรณสาร อ.เมือง จ.ระยอง


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 500บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

342. คุณ ชรินทร์ คุณ วาสนา เด็กชาย กฤติน เด็กหญิง กชพรรณ โฉมศรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 2,000 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 1,000 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 1,000 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 1,000 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 1,000 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 1,000 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 1,000 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 1,000 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 1,000 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

343. คุณวีระชัย


ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

344. นายสาย นางภัคสุรีย์ นางสาวธัญญภัสร์ บุญช่วย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

345. คุณวันทยา นิยมไทย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

346. ด.ช.ณัฏฐ์ทธรรม์ ศรีภักดี เขตคันนายาว กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน 500 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เงิน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

347. คุณรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว อ.นาแห้ว จ.เลย


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 35 บาท

348. คุณประจญ สมบุญ พลพนธ์ สมบุญ ลำดวน สมบุญ วีรวรรณ สมบุญ ศักดิ์ชัย โพธิ์งาม


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

349. คุณศรัญญา ศิริจันโทภาส อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 800 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

350. คุณกิตติ ชัชราภรณ์เเละครอบครัว จ.เชียงราย


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

351. คุณพิสิษฐ์ จันทะศูนย์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

352. คุณวิทวัส บุตรต๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่


ต้องการร่วมบุญ :
เงินใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

353. นางสาวยูเนี่ยร แสนวงษา เขตลาดกระบัง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

354. คุณอนุพงศ์ อินต๊ะวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงราย


ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง ปี 2556
2. ร่วมบุญวันครบรอบมรณภาพองค์หลวงพ่อครบ 21 ปี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

355. นายอัฒธเรท ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี


ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 100 บาท
3.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 215 บาท

356. นพ.เลิศยศ ประสิทธิโศภิน และครอบครัว เขตบางเขน กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

357. คุณไพศาล มาลัย ขจรบุญรัตนะ เขตบึงกุ่ม กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 600 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

358. คุณโสภา วีรชัยวัฒน์ จ.ราชบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทาน
2. สังฆทาน
3. สร้างพระพุทธรูป หรือบวชพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

359. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัว นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200บาท

360. น.ส.พิมพ์สิรี น.ส.ณิชามน นาย เขียน นาง กุญสม ด.ญ.สาวิกา ด.ญ.วิรากานต์ วงศ์กระจ่าง นาย วิวรรณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี


ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุ่ง 600 บาท
2.ทำบุญงานพิธีเททองรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ 100 ปี 100 บาท
3.สร้างห้องสมุด สมเด็จพระเทพรัตนสุดาประจำวัดท่าซุ่ง เริ่มปี2556 100 บาท
4.สร้างอาคารที่ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 100บาท
5.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 37ยอด 100บาท
6.สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 100 บาท
7.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พ่อให้ 100 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา2556 100 บาท
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

361. นางจันทร์ วงษ์แก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

362. นางอรสา แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

363. นางสาวนิตยา บุญพ่วง เขตวัฒนา กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 47 บาท
2. ใส่บาตร "วิระทะโย" 60 บาท

รวมเป็นเงิน 107 บาท

364. นายสพโชค งามแสง นางสาวชนิสรา งามแสงอ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐินสามัคคี 2,000 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

365. คุณจุฑารัตน์ ศรีอ่อนดี ฟิลิป เทนซ์ และครอบครัว จ.สุพรรณบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

366. คุณธำรง กัญญา นงลักษณ์ หริกูล อารีกุล เขตพระโขนง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโยฯ 1,200 บาท
2. ร่วมงานกฐินวัดท่าซุง 650 บาท
3. หล่อพระ-บูรณะพระฯ 720 บาท
4. ร่วมบวชพระฯ 600 บาท
5. โดยเสด็จพระราชกุศล 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,370 บาท

367. คุณสกุณา ศรีตุลารักษ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 100 บาท
2. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
3. สร้างกำแพงรอบวิหารแก้ว 100 เมตร 100 บาท
4. ถวายค่าภัตราหาร 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

368. นายสุทธิพงศ์ พลบูรณ์ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู


ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

369. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

370. คุณสุกฤษ คุณเรือนรัตน์ คุณปุณรภา คุณทัชชกร ตระกูลไพศาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

371. นายบุญโชค ทวีเปล่งแสงสุข อ.เมือง จ.ลำพูน


ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

372. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดา จุดโต จ.บุรีรัมย์


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 5 บาท

373. นายบรรพต แสงซื่อและครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 25 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 25 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 37 ยอด 25 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 25 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 25 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 25 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวม 300 บาท

374. นาย เกียรติศักดิ์ สวนกุหลาบ ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

375. คุณพัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ


ต้องการร่วมบุญ :
- ค่าภัตตาหารพระภิกษุ 100 บาท
- ชำระหนี้สงฆ์ 101 บาท
- สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 301 บาท

376. คุณประนอม ฤทธิ์ฉิ้ม และคุณมนตรี อุทัยรัตน์ อ.จะนะ จ.สงขลา


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ทุกๆ บุญ บุญที่ทำได้แก่
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

377. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน
2. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

378. คุณนิติกิตติ์ กรุงแก้ว เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

379. คุณทศพล งามจิตร์ และครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 50 บาท
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 25 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 110 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 25 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

380. คุณนิติกิตติ์ กรุงแก้ว เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

381. ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

382. ครอบครัวทองเสทื้อน เขตสายไหม กทม


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

383. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัว นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 200บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/10/13 at 21:57

384. คุณธำรง คุณกัญญา คุณนงลักษณ์ คุณหริกูล อารีกุล พระโขนง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 2,000 บาท
2. กฐินวัดท่าซุง 650 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
4. หล่อพระ-บูรณะ 720 บาท
5. โดยเสด็จพระราชกุศล 200 บาท
6. บวชพระวัดท่าซุง 600 บาท

รวมเป็นเงิน 2,370 บาท

385. นายกวีกร เทพถาวร อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

386. คุณพลธนธรณ์ อุดมรัตนศิริพร/ ณัจยาพร รุ่งเรือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

387. คุณ tchanob

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินสามัคคี 2556

รวมเป็นเงิน 1,503 บาท

388. คุณ สุวิชา อินทชิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

389.นางสาวรัชนีกร รังษี เขตบางบอน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญกฐินปี 2556

รวมเป็นเงิน 180 บาท

390. คุณไก่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 222 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ