รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556
webmaster - 15/11/13 at 14:05

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 25561.คุณรัญญ์นภัส วีรกุลเดโชพัฒน์ อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2.พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์ ปณฝ.ซีคอนสแควร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

3.คุณจีรศักดิ์ นมัสการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 60 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี ๒๕๕๖ 60 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี ๒๕๕๖ 60 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์" ๓๗ ยอด 60 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 60 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 60 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
11.ขอมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 560 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

4. นาย ธีรวัจน์ สุโกศลวิสิทธิ์ ศรีราชา ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 = 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556= 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง = 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

5.คุณ AnusitSriprayoon(อนุสิทธิ์-จรินยาศรีประยูร) NY 11373 USA

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน US$ 470 (ประมาณ 14,619.66 บาท)

6.นาง จันทร์ วงษ์แก้ว พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

7. นาย กินติภพ นายนพพร วงษ์แก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชเณร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

8. คุณ สุทัศน์ นาใจ และครอบครัว อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559=100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556=100บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 =100บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด=100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"=100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)=100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556= 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง= 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

9. นายปุญพัตน์ แสงศรี อ.ช้างกลางจ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

10. นายนิวัฒน์ พันธุ์มาศและครอบครัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอดจำนวน 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)จำนวน 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556จำนวน 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

11. นางรตนา ธนภัทราวงศ์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

12. นายเสฏฐกิจนางจำเนียรจิตนายคทาุวุธนายญาณพลนางปนัดา – จุดโต บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 5 บาท
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 5 บาท
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 5 บาท
ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

13. นายคงศักดิ์ โตจั่น และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญสร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
2. ร่วมทำบุญสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 50 บาท
3. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

14.คุณ จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมืองจ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) วันที่ 10 พ.ย.2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

15. นายเจียมพล นางศิริพันธ์ ด.ญ.จุฑามณีและ ด.ช.วรภพ บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 55 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 จำนวน 155 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 150 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 710 บาท

16. นายเดชาธร สัตถาพร และ น.ส.จีรกนกสัจจะวัฒนวิมล บางพลี สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 400
สร้างวิหารทาน 400
ธรรมทาน 400
ชำระหนี้สงฆ์ 300

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

17.คุณ ธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 เพิ่มอีก 100 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

18. น.ส.ฐาปณี บริสุทธิ์สวัสดิ์และนายสมเกียรติ สิทธิฐานนท์ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 200 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท
โอนสองครั้งค่ะ 200+300

รวมเป็นเงิน 500 บาท

19. นายโสรัจ กลิ่นรอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตร "วิระทะโย" 330 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

20.คุณ สิงขร ภุมรินทร์ และครอบครัว หนองจอก กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานวิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

21. นางสาวรัชนีกร รังษี เขตบางบอน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

22. คุณสุชาติ จงจรูญอ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 30 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 30 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 = 30 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 30 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 30 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 30 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 = 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง = 30 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

23.คุณ เนาวรัตน์ แหลมสัก ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

24.คุณ วงศ์วริศ ใจดำ และครอบครัว อ.ท่าปลาจ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

25.คุณ ราตรี บุญยนต์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 1,000 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,900 บาท

26.คุณพิเชษฐศักดิ์ ตันเรืองพร, คุณพนมพร ตั้งศรีวงษ์, พรหมพัฒน์ชา ตันเรืองพร, พีรเดช ตันเรืองพร, ทั้งหมดทุกคนและครอบครัว เชียงใหม่

ต้องการทำบุญ
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

27.นางน้อย ทองมาก ,นายพจนารถ นางออนสีนายทศพล น.ส.ฐิติมา ทองมาก,นายนรากร นางเรณู ด.ญ.พรสินี พุ่มอินทร์ , นายณัฐนันท์นางอัญชลี นายสิริณัฐ เรืองไพศาล, นายอานนท์ ด.ญ.อาภาภัทร จิ๋วบางและ น.ส.ภัทรายศพรม, นายยุทธพงศ์ นางฮง พุ่มอินทร์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

28. นายพจนารถ ทองมาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน และ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

29. นายอานนท์ จิ๋วบาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญธรรมทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

30. นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสราบัวดกเเละครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

31. นางอารีย์ สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 40บาท
2. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์จำนวน 37 ยอด 10บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 210บาท
4. วิหารทานทุกชนิด 10บาท

รวมเป็นเงิน 270 บาท

32.คุณ ศราวุธ ทองนาคะ พร้อมครอบครัว อ.เมืองจ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 60 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 60 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 60 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 60 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 60 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

33. นายยุทธพงศ์เศรษฐีสมบัติและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนนางบุญธรรมจอกแก้วและครอบครัวจอกแก้วทุกคน เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

34. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล อ.เมือง สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

35. นายอนุชา ตั้งศิริมงคล อ.เมือง สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

36. นางอนงค์ อยู่เจริญ นายจิรวัฒน์อยู่เจริญ และครอบครัว อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

37.นายอภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 130 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 130 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 130 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 130 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 130 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 130 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 130 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำนวน 130 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 130 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 130 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

38.คุณ ถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ 10รายการละ 200 รวมเป็นเงิน 2000

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

39. นายนิธิพงษ์ ทองลอย อ.สัตหีบจ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
....ขอร่วมบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 100.11 บาท


40. เรือเอกอติวิทย์ สาสกุล อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเงินทำบุญสังฆทานค่าภัตตาหารพระภิกษุสามเณรทุกรูปในวัด 400 บาท
2.ถวายเงินทำบุญบูรณพระพุทธรูป เสนาสนะ พระอุโบสถ วิหารและสิ่งปลูกส้รางทั้งหลายของวัดท่าซุงทั้งหมดให้คงอยู่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนตลอดกาลนานพร้อมค่าสาธารณูปโภคและสมทบทุนทำหนังสือสื่อพระธรรมคำสอนขอ งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วย 100 บาท
รวม 500 บาท บูชาคุณพระรัตนตรัยขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

41.คุณ ทิวารัตน์ และ ด.ญ อัครมณี ปัญญาคง สารภี เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

42. นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิรินสธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล เด็กชาย หัสพงษ์ เกียรติศิริอ.เมือง จเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

43. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

44.คุณเกศณี ศรีวิชัยและครอบครัว สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

45. ด.ญ. ณัฐชา จตุวงษ์ และ ด.ช. ณัฐภัทรจตุวงษ์ และครอบครัว เขต ทุ่งครุ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท
3. ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

46.คุณวิมลนันท์ ไชยสิงห์ทอง และครอบครัว อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

47. น.ส รุ่งนภา วงศ์หงษ์และครอบครัว อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

48. พระประเสริฐ กิตฺติสาโร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

49.คุณ มานะ ชานวาทิก - ณัชชธิดา ธีรเมธธนา สันทราย เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

50.คุณ นิกร จรูญพันธุ์ Brunei Darussalam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐินวัดท่าซุง 500
2.ทำบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 500
3.สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 500
4.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงบาลทางเลือก 500
5.สร้างยอดฉัตรวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์จำนวน 37ยอด 500
6.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 500
7.สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 500
8.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 500
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 250
10.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

51.นายสหภัส แก้วอินตา และ น.ส.กัลญ์รวีบัณฑิตย์ อ.แม่สรวยจ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

52.คุณ ธรรมอิสระ ประเทศไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 114 บาท

53. ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต รสแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

54. นางสาวปวิชญา ดาววี Sydney NSW AUSTRALIA

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน1000
ทอดกฐิน. 1000
สร้างห้องสมุด 1000
ทำบุญทุกอย่าง 385
ขอบคุณค่ะ

รวมเป็นเงิน 3,420 บาท

55. นายกิตติภัค ประทีป ณ ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

56.คุณ ทวสิน ฤทธิ์งาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 10 พ.ย56

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

57. นายประสิทธิ์ นายประสงค์ นางยกติ้นนางชิดชนก ดช.อธิคม ด.ญ.ยศวดี นิยมไทย อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 300 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 30 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 30 บาท
4. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 40 บาท
5. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 40 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 จำนวน 30 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

58.คุณ พรธนัฐรันทกิจ อ.เมือง จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

59. จ.อ.ณัฐพงศ์ อินทรวิมล และครอบครัว อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน 500 บาท
2. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพฯ" 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่มเมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

60. กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
รายการบุญละ 80 บาท รวม 800 บาทครับ..

รวมเป็นเงิน 800 บาท

61.นายพรณรงค์ ผักกระโทกและครอบครัว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

62. นายยุทธพงศ์เศรษฐีสมบัติและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนนางบุญธรรมจอกแก้วและครอบครัวจอกแก้วทุกคน เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

63.พ.จ.ท.ภาณุวัฒน์ จุฑามาศ ด.ญ.จุฑาภาพิทักษ์ อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๖

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

64.คุณสิริภัสสร์ภาณุรัตน์พิชิตและครอบครัว มีนบุรี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)วัดท่าซุงวันที่ 10 พย.2556 300 บาท
5. สร้าง"ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"จำนวน 37 ยอด 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

65.คุณพรรณีย์ แตงศรีและครอบครัว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

66.คุณ นิรมล ปัจฉิมางกูร ประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

67. นางสาวรดารัศมีย์เอื่ยมโฆษคุณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อร่วมทำบุญอุปสมบทบวชพระธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

68.น.ส. คมขวัญ งาคชสาร พร้อมครอบครัว , นาย รังสรรค์ โอภาส พร้อมครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท69.คุณนิภาภรณ์ สมุทรและครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 50 บาท
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี" วันที่ 15 ก.ค. 2559 จำนวน 50 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 จำนวน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

70.คุณ กิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

71. นายชาตรี ไชยเรือน.ลาดพร้าว กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
-ทอดกฐินวัดท่าซุง 10 พย.2556 จำนวน 20 บาท
-วิหารทาน จำนวนเงิน 20 บาท
- ธรรมทาน จำนวน 20 บาท
- สร้างพระพุทธรูป จำนวน 20 บาท
- ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

72. นางณัฏฐนันทร์ นาววิธิชพันธุ์วรรณศิริ ด.ญ.ชาคริยา เทพบ้านไร่ และครอบครัว เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 300 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่มเมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

73. นพ.เลิศยศ ประสิทธิโศภินและครอบครัวประสิทธิโศภิน บางเขน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


74. ครอบครัว ศรีอมอญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 320 บาท

75.คุณ พิเชษฐศักดิ์ ตันเรืองพร, พนมพรตั้งศรีวงษ์, พรหมพัฒน์ชา ตันเรืองพร, พีรเดช ตันเรืองพร, ทั้งหมดทุกคนและครอบครัว เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 เป็นจำนวนเงิน 1500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

76.คุณ paulfrnk77 หล่มสัก เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600.99 บาท

77. นายแพทย์นัทธี ชีวะพฤกษ์ เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

78.คุณฐฐภัท รังสีธรรมและครอบครัว คันนายาว กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
ค่าน้ำ-ไฟ วัด 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

79. นางจารีย์ และ น.ส. สกนธ์พรรณ และน.ส. ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบูญทอดผ้ากฐิน 550 บาท
2. ทำบุญสร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด และ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3. ทำบูญถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง และถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 750 บาท

80. คุณแม่สุรีย์ ทรัพย์ถาวร และลูกหลาน (อุทิศให้คุณพ่อดำริ ทรัพย์ถาวร) อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

81.คุณ สุวิชา อิทชิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

82.คุณ DharmaStudy

ต้องการร่วมบุญ :
ถ้าผมกรอกรายการทำบุญ เกินจากที่ประกาศไว้ ดังตัวอย่างนี้ได้มั้ยครับ
ทำบุญ 10 รายการๆละ 100 บาท
1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่)
4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (ซื้อเพิ่มอีก 100 ไร่)
5. ซ่อม "ศาลาจตุรมุข" หน้าโบสถ์
6. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า "วิหารแก้วร้อยเมตร"
7. สร้าง พระนอน 50 เมตร ( วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร )
8. สร้างวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลังใหม่ครอบหลังเก่า
9. สร้างพระ “หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์” ( หน้าตัก ๒๔ นิ้ว ๒๒ องค์ )
10. ทำบุญกระเบื้องหลังคากระเบื้องปูพื้น

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

83.คุณสุภาวดี และ จริญทิพย์ อุดมชัยรัศมี บางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินปี 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

84. นายนำพล สื่อเกียรติก้อง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

85.คุณโชคชัย กี่อุไร ,น.ส.เล็ก อ.พุนพินจ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,261 บาท

86.คุณธรรมนูญ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 30 บาท
2. วิหารทาน = 30 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 30 บาท
4. สังฆทาน ชุดเล็ก = 100 บาท
5. ทำบุญอื่นๆทุกอย่าง = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

87.คุณสนธยา ใจผ่อง และครอบครัว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

88.คุณ ศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

89. น.ส อัญชลี เล็กวิกรม เขต ทุ่งครุ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

90.คุณวลัยพร เจริญชุติถาวรเขตประเวศ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 50 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา ปี 2556 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/13 at 14:10

91.คุณ นิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 - 50 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 - 50 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ - 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

92. น.ส.พรพรรณ สอดกระโทก นางอุดมพานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 - 20 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 - 20 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

93.คุณ สิงขร ภุมรินทร์ และครอบครัว เขตหนองจอก กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 300 บาท

94.คุณ อมรเทพ. วิจิตต์โภคิน อ.เขาคิชฌกูฏ. จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญทอดผ้ากฐิน 500บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

95.คุณ วรรณิภา สุขมากอนันต์ เขตมีนบุรี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 99 บาท

รวมเป็นเงิน 999 บาท

96. นางสายใจ บุญเลิศ น.ส.ราศรี บุญเลิศน.ส.ประภาพรรณ บุญเลิศ นายอิรชา บุญเลิศ เขตคันนายาว กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

97. พระมหาวิชัยวิชยเมธี Long Beach, CA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,009 บาท

98.คุณ สดายุ ใฝ่กระจายทรัพย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐิน 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

99. นายพรหมมา โยธาแข็งและครอบครัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

100.คุณธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:47 น. โอนปัจจัยถวายร่วมบุญกับวัดท่าซุง
ขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส วัดจันทาราม (ท่าซุง)
กระผมนาย ธัญลักษณ์ปลื้มเกษร และครอบครัวขอถวายปัจจัยเพื่อบำรุงพระศาสนาโดยแบ่งตามส่วนดังนี้ครับ
ส่วนที่ 1 ขอถวายสังฆทาน (มีพระพุทธรูป) จำนวน 100 บาท
ส่วนที่ 2 ขอถวายค่าอาหารพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 3 ขอถวายชำระหนี้สงฆ์จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 4 ขอถวายสร้างและบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปและสร้างพระอื่นๆจำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 5 ขอถวายสร้างและบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 6 ขอถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 7 ขอถวายทำบุญบวชพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 8 ขอถวายค่ารักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 9 ขอถวายการจัดทำสื่อธรรมะต่างๆ จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 10 ขอถวายทำบุญอื่นๆทุกอย่าง จำนวน 40 บาท
ส่วนที่ 11 ขอถวายทำบุญกฐิน จำนวน 40 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 500 บาท
ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพ
นาย ธัญลักษณ์ปลื้มเกษร– นาง พนารัตน์ ปลื้มเกษร - นางสาว กชพร ปลื้มเกษร และครอบครัว
คุณพ่อบัญชา ปลื้มเกษร - คุณแม่ สำอางค์ ปลื้มเกษร และครอบครัว
คุณพ่อ หนู ศรีรากุล -คุณแม่ ประกอบ ศรีรากุล และครอบครัว
นางสาว ดวงพร – ด.ญ. ฑิฆัมพร – ด.ญ.ฑิตยา– นาย อำพัน เปียลัดดา และครอบครัว
ขออนุโมทนาสาธุครับ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

101.คุณ จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมืองจ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) 10 พ.ย.2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

102. นายสมศักดิ์ คมวิชาชาญ ห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อผาติกรรมถวายพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก กฐินวัดท่าซุง 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

103.คุณ ปภัสทร์กุล มงคลเลอโรจน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวันที่ 10 พย2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

104.คุณ จีรนันท์ คิดจิตต์ เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

105. นายปณชัย วิเชียร อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคี 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

106.คุณ ธนพร ทรอนโรส พร้อมทั้ง บุตรชายหญิงบริวารทุกคนในครอบครัว TYRESO SWEDEN

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

107.คุณ ธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมืองจ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 เพิ่มอีก 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

108. น.ส. จุฬารัตน์ ผาเหลา จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

109. นางพรนัชชา ผาเหลา อ.ชุมแพจ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

110.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

111. คุณรัช แตงมณีพร้อมครอบครัวทุกคน Koon SengRoad,Singapore

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

112.คุณ กวี เจริญก้าวไกล จอมทอง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 100 บาท
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 100 บาท
3.สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

113. นางพัชรี กลันทกพันธ์ นายภากรกลันทกพันธ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐินวัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 400 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 400 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 400 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 400 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 400 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 400 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 400 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ ปี 2556 400 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 400 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท
11. ใส่ย่ามหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 5,000 บาท
12. ใส่ย่ามท่านเจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

114.คุณ วัชระ ภู่บัว และ ชิษณุพงค์กุลศิริจิรา อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 300 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

115. บ้านธารบุญและกองทุนบุญ ๑ บาตร เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

116.คุณมานะ ม่วงศรี และครอบครัว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

117.คุณ วรรณนรี ฟักสุข อ ปากเกร็ด นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหาร 100 ชำระหนี้สงฆ์ 50 ค่าน้ำไฟ50

รวมเป็นเงิน 200 บาท

118. นายชัยยพล พุทธามนต์สิรี เขต สายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

119.คุณ สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

120. นางสาวเฉลิมศรี พัฒนาและครอบครัว อ.เมือง จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

121.คุณ จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

122. น.ส.ทัตยา เจริญรัตนวัฒน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 ร่วมบุญ 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ร่วมบุญ 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 ร่วมบุญ 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 ร่วมบุญ 20 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด ร่วมบุญ 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" ร่วมบุญ 20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) ร่วมบุญ 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 ร่วมบุญ 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง ร่วมบุญ 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ ร่วมบุญ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

123.คุณกฤติพงษ์ จันทกุล คุณอัญชลีพรจันทกุุล ด.ญ.พรรวินท์ จันทกุล ด.ญ.รมย์ชลี จันทกุล นางสาวสดศรี เอี่ยมสอาด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

รวมเป็นเงิน 205 บาท

124.คุณ วิทวัส บุตรต๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน สามัคคี วัดท่าซุง ๑๐ พ.ย.๕๖

รวมเป็นเงิน 100 บาท

125. ครูพงษ์นรินทร์อาธิบุตร และครอบครัว อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

126. พ.จ.อ.โยธิน นางธัญญลักษ์ด.ญ.บุรินธริณี ด.ช.ปณิธานันฐ์บรรทจิตร์, จ.อ.ฐิติกร นิตระ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 400 บาท

127.คุณ ก้องเกียรติ - ศุภนิมิต - ดวงตากุวากิจ และครอบครัว เขตบึงกุ่ม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

128. พระสุเนตร ขนฺติโก นายสมศักดิ์นางสนม มั่นมาศ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ. พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

129.คุณ สาธิต ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

130. นางสาวจริยา ชำรัมย์ และนายเขมรัฐวงศ์ทิมารัตน์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 600 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท และร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาทคะ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

131. ทำบุญอุทิศให้พ่อปู่ขุนไกรแห่งเมืองสุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำ 500 บาทรายการละ 50 บาท
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

132. นส สุคนธ์ บุญวิชัย และครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)วัดท่าซุงวันที่ 10พ.ย2556 จำนวน7,000บาท
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน"พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ100ปีจำนวน500บาท,
ทำบุญสร้าง"ฉัตรวิหารหลวงพ่อ5พระองค์จำนวน500บาท

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

133. นายประพรต และนางศกุนตลา เทพสุวรรณ แม่ต๋ำเมืองพะเยา พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินประจำปี 1130 บาท

รวมเป็นเงิน 1,130 บาท

134.คุณ บุญมี - มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน อ.เมืองเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

135. นายณรงค์ชัย สง่าแสง นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556

รวมเป็นเงิน 145 บาท

136.คุณ ยุทธพงศ์เศรษฐีสมบัติและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคน นางบุญธรมจอกแก้วและครอบครัวจอกแก้วทุกคน เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

137. ด.ญ.มนพร สังไว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

138. นายบุญธรรม มิ่งขวัญ และครอบครัว อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

139.คุณ กิตตินันทน์ สังวันดี อ.เมือง ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง - 700.-

รวมเป็นเงิน 700 บาท

140. คุณ ณัฏฐา ไทยยิ่ง อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

141.คุณ ณัฐวรรณ ธนฉัตตพิพัฒน์ อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน 100, อาคารที่พักปฎิบัติธรรม 100.19 , ชำระหนี้สงฆ์ 100 โอนผ่าน กสิกร E banking

รวมเป็นเงิน 300.19 บาท

142. นส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา 75 บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

143.คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม อ.บางใหญ่ นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

144.คุณ กุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรีจ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

145. ครอบครัวตันกิติถนอมกุล เขตทุ่งครุ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

146. นายดวงดี สำรวย กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน วัดท่าซุง 300.00 บาท
2. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์"จำนวน 37 ยอด 100.00 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 100.00 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

147. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
....(ร่วมบุญ)งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"เป็นเงิน 1,000 บาท
..........(ร่วมบุญ) รายการ 1 กับ รายการ 3 ถึง10 .....เป็นเงิน 800 บาท
.........(ถวายเป็น) สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

148. คณะนางสัณหพร อิ่นคำ อ.เทิง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 255

รวมเป็นเงิน 450 บาท

149. นางสมพงค์ อุบัติ พร้อม ครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

150.คุณ ศักดิ์ชัย ดีปรสิทธิ์ อ.มีนบุรี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

151. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 30 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 = 30 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 30 บาท
4. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 30 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 30 บาท
6. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 30 บาท
7. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 = 30 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง = 30 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 60 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

152.คุณ กิตติ ชัชราภรณ์เเละครอบครัว เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556=100บาท, ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง=30บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

153. คุณ ยุทธพงศ์เศรษฐีสมบัติและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนนางบุญธรรมจอกแก้วและครอบครัวจอกแก้วทุกคน เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

154. นายประเสริฐ – นางจิตริณี ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทานธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และงานบุญที่วัดกำลังดำเนินงานอยู่ 10 รายการค่ะ

รวมเป็นเงิน 200 บาท


155. คุณ สุทธิชัยจันทร์เพ็ชร์ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

156. นายแข่งศรีวิชัย นางนิภา สีทับขำ สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

157. คุณ วิริยา ลาภพรหมรัตน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

158. คุณนงนุช ทุมาสิงห์ เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 200 บาท

159. พ.ต.อ.กฤษฎา ชัยสิทธิ์ นางจนิษฐาชัยสิทธิ์ นายฐาญ์กฤสย์ภัค ชัยสิทธิ์ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

160. นางเสริมศรีไหลธนเศรษฐและครอบครัวรติยานุวัฒน์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 940 บาท

161. นางสู้จึง แซ่ก๊วย, นางจินดาจตุวงษ์ และ นายวรวิทย์ เด่นกิจกุล เขตทุ่งครุ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

162. นาง จินดา , นายสนั่น จตุวงษ์ , บุตรและญาติพี่น้อง เขต ทุ่งครุ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

163. คุณ อนันญา หาญสมภพ ลาดพร้าว กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 1,000 บาท
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559จำนวน 1,000 บาท
สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง จำนวน 1,000 บาท
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 1,000 บาท
สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอดจำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

164. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์ด.ญรัฐวิภา วงค์อามาตย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556รวม 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ทำบุญคล้ายวันเกิด 6 พฤศจิกายน 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

165. นาง มล สีสุธรรม และ ลูก เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญกฐิน 1800 บาท
2 ทำบุญทุกอย่าง 400 บาท
3 ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

166. นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์พร้อมครอบครัว อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

167. คุณ วันทนา พัวพันธ์สกุล และคณะอ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

168. คุณ กฤติน เบญจมาศ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 200 บาท
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท
สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 200 บาท
สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 100 บาท
สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

169. พ.ต.ท.วิษณุ ตุวยานนท์ ปณฝ.ซีคอนสแควร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

170. คุณ กฤษฎา แก้วผุดผ่อง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

171. นายพรศิลป์ แก้ววิจิตร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

172. นาย สุรชัย ท่าน้ำ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

173. นายพรศิลป์ แก้ววิจิตร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

174. คุณ อภิณสรณ์ บุญถนอม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน ."พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

175. คุณ วรรณนรี ฟักสุข อ.ปากเกร็ด จ นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ กฐิน 300 บาท ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
ค่าอาหารพระ 100 บาท ค่าน้ำไฟวัด 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

176. คุณ ชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 1,000 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 จำนวน 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

177. คุณโสภา วีรชัยวัฒน์ จังหวัดราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

178. คุณ ลาภ ทิพยมณฑล อ.เมือง จ.นนท

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดผ้ากฐินวัดท่าซุง 1200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

179. คุณ ลัดดาวรรณ ชมภูศรี บางละมุง พัทยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

180. คุณสดศรี โอลิวิเยร์แชมมาร์ติน อ.แกลง ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 530 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/13 at 14:14

181. นายสุรเชษฐ์ สิทธิหล่อ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

182. คุณ santiartsalee banklaouy-sainoipimonradbangbuatongnonthaburi

ต้องการร่วมบุญ :
boonkatin 10november56

รวมเป็นเงิน 100 บาท

183. คุณ ลักษมี วัฒนสมบูรณ์ชัย อ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุง จำนวนเงิน 500 บาท
2.ทำบุญใส่บาตรวิระทะโยจำนวนเงิน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

184. นายมาโนช นางสุวรรณี น.ส.สาราศาสุขเรือง และครอบครัว เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 ( 500 บาท)
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (100บาท)
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (100บาท)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 (100บาท)
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด(100 บาท)
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" (100บาท)
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) (100 บาท)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556(100บาท)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง (100 บาท)
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ (100 บาท)

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

185. นายชุมศักดิ์ แซ่เฮ้า อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

186. นายทรรศชล พุทธรัตนา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
3.. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
4. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6.. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

187. คุณ สุรชัย สงวนวงษ์ทอง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 90 บาท

188. คุณ โชคชัยพูลเพิ่มสินและครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 500บาท
ทำบุญทุกอย่าง500บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

189. นายคมกฤช เชื่อวิทยาวุฒิ อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 = 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา ปี 2556 = 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

190. คุณ ณัฐพงค์มัคครากุล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินประจำปี2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

191. คุณ ประจญ สมบุญ พลพนธ์ สมบุญ ลำดวนสมบุญ วีรวรรณ สมบุญ ศักดิ์ชัย โพธิ์งาม saraburi-korat

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

192. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

193. คุณ กนก รุ่งเรืองพร้อมครอบครัว อ.ศรีมโสถ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

194. คุณ สาริณี กุลธนพานิช และครอบครัว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร"วิระทะโย"
ถวายกัณฑ์เทศน์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน 360 บาท

195. คุณ สวัสดิ์ลักษณ์และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

196. คุณ ปมิตา เดชากิจกีรติ อ.สันทราย เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 800 บาท

197. นายชุมพล อาจวิชัย และครอบครัว อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน500บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

198. ครอบครัวศัลยกำธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 600 บาท

199. นายธีระวุฒิ นิ่มกาญจนา กับพ่อแม่และกัลยาณมิตร จังหวัดตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 2,560 บาท


200. นางธัญธรณ์ วิสุทธิ์เมธากร อ.ปะคำจ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ห้องสมุด อาคารที่พักปฏิบัติธรรมฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ กำแพงล้อมวิหารแก้วร้อยเมตรค่าภัตตาหาร ค่าน้าค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

201. นายสุริยา ปัญญานะ และครอบครัว อ.เมืองเลย จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 300 บาท

202. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 120บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 210บาท
3.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์จำนวน 37 ยอด 10บาท

รวมเป็นเงิน 340 บาท

203. นาย สมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 =400 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 =50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556=50บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด =50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 30บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ =20บาท

รวมเป็นเงิน 650 บาท

204. คุณ ศรีพรหม - ชิดชนก – บูรณิมาวงศ์ปการันย์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินสามัคคี 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

205. นายชัยวุิฒิ แพงมี ข.ทวีวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 ทำบุญ 100 บ.
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทำบุญ 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 ทำบุญ 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บ.
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด ทำบุญ 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" ทำบุญ 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) ทำบุญ 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 ทำบุญ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง ทำบุญ 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

206. นางสาวเกษกาญจน์ชุณหวิริยะกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

207. นาง ผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1160 บาทครับ
2. ร่วมทอดกฐิน 1340 บาทครับ

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

208. คุณบุญยรักษ์ จันทร์วิโรจน์,วรการชื่นการค้า, เงินล้าน อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

209. อ. ดร. นคร เนียมนนท์ และครอบครัว อ. เมือง จ. ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

210. คุณ ภาษิต อยู่เชื้อ และ กุลธิดาคำแป้น อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 200 บาท


211. คุณ วิทย์วศินบุญจำเนียร อำเภอเมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

212. นาย ชูชาติเมืองมงคลและครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) วัดท่าซุง10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

213. นายเสนีย์ บุญไกรสร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 100 บาท
2.สร้างห้องสมุด "ประจำวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

214. คุณ สุภนา สุธีโสภณ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 40 บาท

215. นายพิเชษ คงจันทร์ ลาดกระบัง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน 2556

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

216. คุณ เพ็ญฤดี วิจิตต์โภคิน อ.เขาคิชฌกูฏจ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

217. คุณ กมลพร โอสถสงเคราะห์ เปรมฤดี ไม้งามและครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 100 บาท (ร่วมค่าผาติกรรมพระด้วยค่ะ)
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 50 บาท
3. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

218. น.ส.พิชญานุช พูลเพิ่ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย.56

รวมเป็นเงิน 150 บาท

219. คุณปวีณา-คเชนท์ รักเหย้าและครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 600 บาท

220. คุณอาลิสา พฤทธิ์กรณ์ และคณะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

221.: นายวิษณุกรณ์ สุมาลุย์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 485.50 บาท

222. คุณนวนันท์รัตนสูรย์ + คุณพรรพนัชกรเจนธนวิทย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 400 บาท

223. คุณ ปฏิพัทธ์-ศรีสุราง ชูเหล็ก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

224. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร และครอบครัว พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

225. คุณ มนัส นาคกร เขต ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

226. น.สยุวรี มากสุวรรณ์ อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

227. คุณ ประภาพร วิชัยพานิชกุล, ณิชกมลก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 600 บาท

228. คุณ วรรณนรี ฟักสุข อ.ปากเกร็ด จ นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าพาหนะสำหรับพระที่เดินทางไปเผยแผ่ ธรรมะ100
ค่าอาหารพระ 100

รวมเป็นเงิน 200 บาท

229. คุณ ชื่นกมล สิงห์สถิตย์ อ.เมืองจ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

230. คุณกิตติ ชัชราภรณ์เเละครอบครัว เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 =100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

231. คุณ ณัฐวุฒิ พุกวงษ์ , ศิริพร วิชาศักดิ์ อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 จำนวน 200 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 จำนวน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

232. นาย สชญช์ (อ่านว่า สะ-ชน) ธนวรวัชต์และ น.ส. นิชาภา ชโลธรชัยกิจ หนองแขม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อ รูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
สร้าง ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
สร้างกำแพง ล้อมรอบ วิหารแก้ว 100 เมตร
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 120 บาท

233. คุณจิฬาภรณ์ แสนยาวารี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 (100บาท)
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (100บาท)
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (50บาท)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 (50บาท)
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด (20บาท)
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" (20บาท)
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่มเมษายน 2555)(20บาท)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 (20บาท)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง (20บาท)
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ (350บาท)

รวมเป็นเงิน 750 บาท

234. คุณ สรวงรัตน์ อรรคเจริญวงศ์ พจมานเลิศสัจจะ กิตติ สิริศรีสัมฤทธิ์ วิมลรัตน์ เลิศสัจจะ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) 1,100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ครบ 100 ปี 450 บาท
3. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์จำนวน 37 ยอด 250 บาท
4. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 150 บาท
5. ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7. อื่น ๆ 150 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

235. ทำบุญทอดผ้ากฐิน อดิเรก เกิดนวล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

236. นายสิทธิพันธ์ จิตบุญสุขสกุล เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วันที่ 10 พย. 2556

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

237. คุณstp_2498

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน วันที่ 10 พย. 2556

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

238. นายสิทธิพันธ์ จิตบุญสุขสกุล เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 900 บาท

239. คุณ มิณณ์ฐิชา อนุมัติราชกิจ จตุจักร กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี) วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

240. นายวิทยา อุทัยหงษ์ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญกฐิน 10 พ.ย. 56 จำนวน 200 บาท
2. ทำบุญฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
3. ทำบุญเททองหล่อหลวงพ่อ 200 บาท
4. สร้างกำแพงรอบวิหาร 100 เมตร 200 บาท
5. ทำบุญบวชพระเดือน ธ.ค. 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

241. คุณจีรภรณ์ ธารสุขสิริ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทําบุญทอดผากฐิน (สามัคคี) วัด ทาซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทําบุญงานพิธีเททองหลอรูป เหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพอฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สรางหองสมุด "สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ" ประจําวัดทาซุงเริ่มปี 2556
4. สรางอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และ โรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรง พยาบาลแมและเด็กทาซุง) เริ่มปี 2556
5. สราง "ฉัตรวิหารหลวงพอ 5 พระองค" จํานวน37 ยอด
6. สรางอาคารพิพิธภัณฑ "สมบัติพอ ให"
7. สรางกําแพงลอมรอบ "วิหารแกว รอยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายคาภัตตาหารพระภิกษุ จํา พรรษา ปี 2556
9. ถวายคานํา - คาไฟฟาวัดทาซุง
10. ถวายชําระหนี้สงฆ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

242. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา ปี 2556 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

243. นาย ธนพร สุขวารี , ด.ญ. ธมลวรรณพ่วงเพ็ชร เขต ราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง. 10 พ.ย. 56 เป็นเงิน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

244. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินจำนวน 2000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

245. นายยุทธพงศ์เศรษฐีสมบัติและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนนางบุญธรรมจอกแก้วและครอบครัวจอกแก้วทุกคน เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

246. คุณ รัสรินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 199 บาท

247. คุณ ณัฐพิสิษฐ์ปิตเถรนนท์ ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายกฐินทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

248. คุณสมนึก ศรีเทียนทองและคณะ คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,750 บาท

249. คุณกมลทิพย์ มรรควิเชียรและครอบครัว คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 555 บาท

250. คุณเมี้ยน ถาวร คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

251. คุณพัชราภรณ์ แสวงศรี คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 400 บาท

252. นายพิเชษฐ์ ก้อนสุวรรณ์นานธนันรัฐก้อนสุวรรณ์ นางสาวดาราทิพย์ เพ็ญมาศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดผ้ากฐิน ปี 2556

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

253. คุณพัชรากร เรืองนะ คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

254. คุณสุนทรี ลีละยุทธโยธิน คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

255. คุณอำนาจ เทพหยด คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

256. คุณ ปุณยวีร์วรรณดุริยะพันธุ์ อ.เมือง จ. ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 150 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

257. คุณเพิ่มทรัพย์ มาศะวิสุทธิ์ คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

258. คุณอุไร แซ่โง้ว คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

259. คุณจิระวดี เทวะธีระรัตน์ คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

260. นายธนวัฒน์ ปัจฉิมกุล และครอบครัว กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ร่วมทำบุญทุกๆอย่างที่ทางวัดท่าซุงจัดตลอดปี 2556

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

261. คุณ: ศักดิ์สิทธิ์ สุนทเรกานนท์ /พิชญ์สินี ขาวอุไร / ศุภกร สุนทเรกานนท์ หลักสี่ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

262. พระสุรวัฒน์จารุธัมโม(นามโสม) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน1000บาท ทำบุญทุกอย่าง170บาท

รวมเป็นเงิน 1,170 บาท

263. คุณ สมชาย กุลเกิด นิจจารีย์ณัฐวริทธิ์ เขตราษฏร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

264. คุณ พีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว จตุจักร กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

265. นายบุญเอี่ยม และนางกาญจนาไทยวุฒินุกุล ภาษีเจริญ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 310 บาท


266. คุณศิลัมพาเรืองวีรยุทธ จตุจักรกทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

267. คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนาสุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 100 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

268. นายธนกฤต พรหมมาและครอบครัวนางสาวสายนที จิตรักชาติ นายนิคม พรมโสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

269. คุณsuratnotkab

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี),ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี",สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ",สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก,สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์",สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้",สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร",ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ,ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า,ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

270.:ครอบครัวสุเมธินทกุลและครอบครัวพิมพ์พจน์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/13 at 14:18

271. นนร.ปิยณัฐ ธรรมราช สวรรคโลก สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

272. นาย บรรเจิด โสพัฒน์ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญรายการ 1-10 ครับ เท่าๆกัน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

273. คุณ ชุณหพงศ์ ทองศรีอ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

274. นางสาวภัทรกร โพธิ์ประยูร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน(สามัคคี)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

275. นาย จุติ สังข์เถี้ยวน.สกัณฐิกาขุนเสนาะ ด.ญปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ. สิเกาจ. ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา ปี 2556. 10 บาท
9.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 16 บาท
11. ทำบุญวิระทะโย 34 บาท
12. ร่วมสร้างพระพุทธรูป 30 บาท
13. ทำบุญสร้าง วิหารทาน 30 บาท
14. ทำบุญถวายธรรมทาน 30 บาท
15. ทำบุญถวายสังฆทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

276. คุณ วิภาส วนิชอาภาพรรณ์ และครอบครัวธนัญญ์พัฒน์ เฉลิมวงศ์ และครอบครัว ศรีสุดา วงศ์วัชระและครอบครัว อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

277. คุณฌานิศ วงศ์สุวรรณ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุงพ.ศ. 2556

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

278. น.ส.ท้ศนีย์ อุปถัมภกสกุล พญาไท กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุงทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

279. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ 10 รายการ รายการละ 100 บาท จำนวนเงิน 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

280. คุณ อรัฐา ตันติโชติ ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระภิกษุ 200
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200
ชำระหนี้สงฆ์ 199

รวมเป็นเงิน 599 บาท

281. นาวาอากาศเอกกิตติศักดิ์ วิจิตร, นางลัดดาวัลย์ วิจิตร, เรืออากาศเอกสมโชค วิจิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุง ประจำปี 2556 จำนวน 900 บาท
2. ร่วมทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" จำนวน 100 บาท
3. ร่วมสร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" จำนวน 100 บาท
4. ร่วมสร้างอาคารโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 50 บาท
5. ร่วมสร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 100 บาท
6. ร่วมสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 50 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" จำนวน 50 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ-ไฟฟ้าวัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
10.ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

282. คุณ ภาสกร อ้นมั่น อ.บ้านฉาง ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

283. คุณ คมสันต์(ชิดชนุ) วงศ์ศุภโชค,ศุภโชควงศ์ศุภโชค พร้อมครอบครัว และ ระพีพร(ประกายศีล) สง่ากุล, สังวาลย์ สง่ากุลพร้อมครอบครัว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง จำนวน 25 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" จำนวน 25 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง จำนวน 25 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) จำนวน 25 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด จำนวน 52 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 25 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"จำนวน 25 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 จำนวน 25 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 25 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 277 บาท

284. คุณ ณัฐวรรธน์อัคนันทพนธ์ และ ครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
พระผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก 26 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

285. คุณ วิศรุต ขันตยานนท์ ทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน : 350 บาท
เททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" : 300 บาท
สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด : 300 บาท

รวมเป็นเงิน 950 บาท

286. ด.ญ มณฑิตา ภูมิภักดิ์ เขตบึงก่ม กรุงเทพ.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

287. คุณ ปิยนนทร์ อ.เมือง มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 500 บาท

288. บริษัท สหกิจวีฟวิ่ง จำกัด อ. เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

289. คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 20 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
11.ถวายสังฆทาน 4 ชุด 400

รวมเป็นเงิน 600 บาท

290. คุณ พัชรี บริพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน = 300
2.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ = 200

รวมเป็นเงิน 500 บาท

291. คุณ กิตติญา และครอบครัว อ.สีค้วจ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท


292. คุณ มณฑล กรีหิรัญ สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

293. ตระกูลศรีวฤทธิภักดิ์ หาดใหญ่โดยคุณธนิชญกาญจน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง 100 บาท
ทำบุญสังฆทาน 500 บาทขออุทิศให้แมวชื่อตัวเล็กทุกๆทัวที่เสียชวิตที่บ้าน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รวมเป็นเงิน 600 บาท

294. คุณ อนุชิต ศรีวิโรจน์ ลาดกระบัง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 500 บาท (ถ้าไม่ทันโอนไปชำระหนี้สงฆ์)
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 500 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 500 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 500 บาท
6 ถวายเป็นสังฆทานอื่น ๆ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

295. คุณ รัญญ์นภัส วีรกุลเดโชพัฒน์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

296. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดงและครอบครัว ญาติพี่น้อง อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

297. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

298. นายสุรศักดิ์ หลำจันทร์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน วันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๖

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

299. น.ส.พนิตนาฎ เสมาทอง ด.ญ. ปทิตตาเอี่ยมจิรกุล นายธกร เอี่ยมจิรกุล นายสมภักดิ์ เสมาทอง อุทิศ แด่ นางหมุยจู เสมาทองและนางเช็งดวงพัตรา เขตห้วย ขวางกทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 400 บาท
สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556 350 บาท
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 400 บาท
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 500 บาท
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 350 บาท
สรุปยอดโอน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

300. คุณ อรัฐา ตันติโชติ ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 499

รวมเป็นเงิน 499 บาท

301. นาย ราชศักดิ์ เนาว์โสภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 = 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 = 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 100 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 100 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556 = 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

302. นาย ปัญญพงศ์ ชัยภักดี ลำลูกกา ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

303. คุณเสาวณี เรืองตระกูลและครอบครัว คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 200 บาท

304. พ่อวิสา และลูกหลาน คณะรายการเสียงธรรมหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

305. คุณ ครรชิตพล สิมศรี และครอบครัว อ.หัวหินจ.ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดผ้ากฐิน (สามัคคี) วัดท่าซุง วันที่ 10 พ.ย. 2556 10 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา ปี 2556 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100.99 บาท

306. คุณ นาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,520 บาท
.

307. คุณ ประทีป ดุสิต ดุสิต กทม

ต้องการร่วมบุญ :
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2556
9. ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 126.50 บาท

308. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

309. คุณ จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

310. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานทำบุญเททองหล่อรูปเหมือน
พระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ100ปี

รวมเป็นเงิน 300 บาท

311. คุณ ณัฐวุมิ เต็งทอง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 34.71 บาท

312. คุณ มานะ ม่วงศรีและครอบครัว อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50.50 บาท

313. คุณ วุฒิ เอี้ยงเลิศ อ.เมืองจ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาตารที่พักปฎิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

314. คุณ จารุวรรณ ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

315.:นายเสฏฐกิจนางจำเนียรจิตนายคทาุวุธนายญาณพลนางปนัดา – จุดโต บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556 จำนวน 5 บาท
ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 10 บาท

316. คุณ กิตติ ชัชราภรณ์เเละครอบครัว เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

317. คุณ ปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

318. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อ.เมืองจ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 50 บาท

319. คุณ จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ- ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

320. นพ.เลิศยศ ประสิทธิโศภิน บางเขน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

321.: นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัวเศรษฐีสมบัติทุกคนนางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัวจอกแก้วทุกคน เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

322. นางสาวอลิสา ว่องสกุล นางมยุรีว่องสกุล นายประพันธ์ว่องสกุล นางละอองดาวพยัคฆ์ยุทธ์ นางสาวชิตาภาพยัคฆ์ยุทธ์ อ.ห้วยยอด. จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

323. นส. พนิดา วรรธนะตันติ เขตบางแค กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานอุปสมบทหูม่ งานธุดงค์ 5 ธค. 2556
2.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี 15 กค.2559
3.ทำบุญสร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำวัดท่าซุง 2556
4.ทำบุญสร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก
5.ทำบุญสร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 37 ยอด
6.ทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้
7.ทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร
8.ทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษาปี 2556
9.ทำบุญถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10.ทำบุญถวายชำระหนี้สงฑ์
11.ทำบุญสังฆทานให้อ.ประไชย วรรณโชคชัย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

324. คุณภัษทรมน สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556
ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 999 บาท

325. นาย ดนุพล จึงตระการ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556 200บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

326. ครอบครัวปริปุณณะ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

327. นางอรัญญา บุญธรรม อุทิศบุญให้ นายโสรัจ สุวรรณพฤกษ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556/ 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 /20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 /20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 /20 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด/20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" /20 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)/20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง /20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง /20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์/20 บาท
11.ถวายสังฆทานชุดละ 100 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน 380 บาท

328. นส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. อุปสมบทหมู่ 20 บาท
2. หล่อรูปหลวงพ่อทองคำ 20 บาท
3. สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
4. ถวายภัตตาหารพระภิกษุวัดท่าซุง 80 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

329. คุณ จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

330. นาย ปิยพล แซ่ตัง และครอบครัว บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 720 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป,วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,ชำระหนี้สงฆ์ ทุกอย่าง 280 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

331. คุณ แอ๊ดดี้ ดี และบอย นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และทำจากข้อที่ 1 ถืงข้อ 9

รวมเป็นเงิน 200 บาท

332. คุณ ศักรนันทน์ มั่นในบุญธรรม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
รายการที่1-10

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

333. นายสหทัศ เหตานุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

334. นายวัชระ วิรการินทร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

335. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดา - จุดโต บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556

รวมเป็นเงิน 10 บาท

336. นางสาวรุ่งนภา วงศ์หงษ์และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556 20 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
3.สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 20 บาท.
4.สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บ.
5.ถวายสังฆทาน 20 บาท.

รวมเป็นเงิน 100 บาท

337. คุณ พัทธยา (Scoobydo) เขตบางกะปิ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญถวายสังฆทานที่มีพระพุทธรูปด้วยค่ะ 500 บาท (ขอความเมตตาจากทางวัดท่าซุงได้โปรดช่วยสงเคราะห์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องชื่อ สกูบี้ดู (Scoobydo) น้องเขาตายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ค่ะ )

รวมเป็นเงิน 500 บาท

338.: คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556 = 30 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 30 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 = 30 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 30 บาท
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด = 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 30 บาท
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) = 30 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง = 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง = 30 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

339. นายจิรวัฒน์ อยุ่เจริญ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

340. นายจิรวัฒน์ อยุ่เจริญ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

341.: นายมานพ อยู่นานและครอบครัว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 299.99 บาท

342.: คุณทิพวรรณ แสงสนธิชัย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

343.: คุณ กรรณิการ์ การเดช อ.เมือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 500฿ 2ชุด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

344.: นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ 20บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 210บาท
3.สร้างฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์จำนวน 37 ยอด 10บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

345.: คุณ ชรินทร์ คุณ วาสนา เด็กชาย กฤติน เด็กหญิง กชพรรณ โฉมศรี คลองหลวง ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
รายการที่ 1 2000 บาท
รายการที่ 2- 10 1000 บาท
รวม 3000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

346.: คุณ อุไรวรรณ มณีสุขเกษม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานอุปสมบท (หมู่) งานธุดงค์ วันที่ 5 ธ.ค. 2556
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

347.: คุณผ่านบริการ K-Cyber Banking

ต้องการร่วมบุญ :
เพื่อทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

348.: นายอิทธิพล พรมแดง ,น.ส.ณิชชา เปรมานุพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน ชุดละ 500 บาท ในวิหารแก้ว100เมตร

รวมเป็นเงิน 500 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ