ภาพ...พุทธศาสนิกชนเที่ยววัดท่าซุง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และพิธีสวดมนต์ข้ามปี ที่ศาลานวราช
webmaster - 1/1/14 at 22:24


ภาพ...พุทธศาสนิกชนเที่ยววัดท่าซุง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ ศาลานวราช

◄ll กลับสู่สารบัญ