แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "มีนาคม" ปี 2557
webmaster - 27/2/14 at 08:22

เดือน มีนาคม

บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗


วันที่ ๒๘ ก.พ. เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ลงรับแขก รับสังฆทาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๑ - ๓ มี.ค. รับสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (วันจันทร์ที่ ๓ มี.ค. ท่านจะลงรับสังฆทาน เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.) และเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อ และ สนทนาธรรมจนถึงเวลา ๒๑.๓๐ น.

คืนวันอาทิตย์ หลังจากเจริญพระกรรมฐานแล้ว ท่านจะได้นำสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปวัตตนสูตร" และถวายสังฆทานชุดใหญ่ร่วมกัน ๑ ชุด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯ จะได้นำสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ทุกคืนวันอาทิตย์หลังเจริญพระกรรมฐานแล้ว ในช่วงที่ท่านมาที่บ้านสายลม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งข่าวเพื่อขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่บ้านสายลมตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่องค์พระประมุขของชาติ แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป ฟังเสียงสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" (บาลี และ คำแปล) คลิกที่นี่

วันที่ ๑ - ๒ มี.ค. ฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ มี.ค. เดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา 18.45 น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 15 นาที) ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ 30 นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ 20 นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา 21.15 น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
งานทำบุญประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗


.

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐น.หล่อระฆังใหญ่ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๖.๐๐น.ทำพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ,รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, และพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๘.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ฯ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ประจำวัดท่าซุง) ข้างมณฑปพระศรีอาริย์
เวลา ๐๘.๓๐น. ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระมหาเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะที่มาจากวัดต่างๆ
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระราชาคณะ ผู้เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี