ภาพ...ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจการวัดท่าซุง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
webmaster - 8/4/14 at 14:37

ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจการวัดท่าซุง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗คุณบัณฑิต ดีอ่ำ และครอบครัว มีจิตศรัทธาถวายรถกระบะ Toyota แต่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เพื่อใช้ในกิจการสงฆ์ วัดจันทาราม (ท่าซุง)ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง
◄ll กลับสู่สารบัญ