ภาพ/คลิปวิดีโอ..วันบวชและกิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์จนถึงลาสิกขาบท วันที่ 7-14 เม.ย. 2557
webmaster - 8/4/14 at 18:26

♠ ภาพ...สามเณรและชีพราหมณ์ ลาสิกขาบท
♠ ภาพ...การฝึกมโนมยิทธิ กราบขอขมาและฟังโอวาทหลวงพ่อ ก่อกองทราย
♠ ภาพ...กิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์ ในส่วนต่างๆ ตอน๒
♠ ภาพ...กิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์ ในส่วนต่างๆ ตอน๑
♠ ภาพ..การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


คลิปวีดีโอ...กราบขอขมาและรับฟังโอวาทหลวงพ่อ
กราบขอขมาและรับฟังโอวาทหลวงพ่อ 11 เมษายน 2557
สามเณรและชีพราหมณ์ก่อกองทราย 11 เมษายน 2557ประมวลภาพ..การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗


นักเรียนชาย- หญิง มาพร้อมกันที่วิหารแก้ว 100 เมตร

นักเรียนชาย- หญิง เตรียมพร้อมการบวช
นักเรียนชาย ทำพิธีบรรพชาสามเณร


นักเรียนชาย ไปห่มผ้าเตรียมมาขอศีล เป็นสามเณร


นักเรียนหญิง บวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


นักเรียนชายห่มผ้าเตรียมเป็นสามเณร

พิธีบรรพชาสามเณร


สามเณรและพราหมณ์หญิงถวายไทยทาน แด่พระอุปฌาย์
กราบหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ และอุทิศส่วนกุศลแด่หลวงพ่อ

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 10/4/14 at 22:52


กิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์ ในส่วนต่างๆ ตอน ๑


วันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗


สามเณรและชีพราหมณ์ ทำวัตรและสมาธิ ก่อนอรุณขึ้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศล
สามเณร 20 รูปออกบิณทบาตรหน้าวัดสามเณรและชีพราหมณ์ ทานอาหารเช้า
สามเณรและพราหมณ์ ไปปล่อยปลาที่แม่น้ำสะแกกรัง


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 11/4/14 at 00:15


กิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์ ในส่วนต่างๆ ตอน ๒


สามเณรและชีพราหมณ์ ช่วยเตรียมงานสะเดาะเคราะห์

สามเณรและชีพราหมณ์ ทำความสะอาดพระอุโบสถสามเณรและชีพราหมณ์ มาร่วมงานฌาปนกิจศพ
สามเณรและชีพราหมณ์ ดูวีดีทัศน์


สามเณรและชีพราหมณ์ ทำวัตรเย็น นั่งกรรมฐาน


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/4/14 at 12:34


การฝึกมโนมยิทธิ กราบขอขมาและฟังโอวาทหลวงพ่อ ก่อกองทราย


วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สามเณรและชีพราหมณ์ฝึกกรรมฐาน มโนมยิทธิครึ่งกำลัง


สามเณรและชีพราหมณ์ กราบขอขมา และรับฟังโอวาท

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/4/14 at 12:47สามเณรและชีพราหมณ์ก่อกองทราย หน้าปราสาททองคำ◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/4/14 at 22:39


สามเณรและชีพราหมณ์ ลาสิกขาบท


วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗◄ll กลับสู่สารบัญ