ภาพงาน...การทาสีปิดทองภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
webmaster - 3/6/14 at 22:55

ภาพ...ผลการทาสีปิดทองภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


◄ll กลับสู่สารบัญ