ภาพ/คลีปวีดีโอ...เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557
webmaster - 6/6/14 at 00:14

คลิปวีดีโอ...เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนฯรายการช่อง 3
รายการช่อง 5
รายการช่อง 7
รายการช่อง 9
รายการช่อง NBT
รายการช่อง Thai Pbs


ภาพ...เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ได้มอบหมายให้พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และ พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ เป็นตัวแทนของวัดจันทาราม (ท่าซุง) เดินทางไปกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อเข้ารับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีลำดับที่ ๙๘ ซึ่งทางวัดได้จัดสร้างถวายบนพื้นที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเดิม◄ll กลับสู่สารบัญ