เตรียมงาน/กำหนดการ...พิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี”ลำดับที่ 98 ในวันที่ 14 ก.ค. 57(update)
webmaster - 22/6/14 at 21:37เตรียมงาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชทาน ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี " ลำดับที่ 98ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 4/7/14 at 13:10

เตรียมงาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชทาน ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี " ลำดับที่ 98เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557


วันนี้ท่านเจ้า คุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่กศน.จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ของทางวัดผู้เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมอาคารตึกพระเถระ เพื่อเตรียมงานสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " ในวันที่ 14 ก.ค. 57 หลังวันงานเข้าพรรษานี้
จึงใคร่ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทั้งหลายได้เข้าร่วมในงานพิธีสำคัญยิ่งนี้ ร่วมกัน

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 8/7/14 at 16:34

กำหนดการ

พิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ 98

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2557


ณ พื้นที่ก่อสร้างบริเวณวัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

**************************


เวลา 08.00-08.30 น. -หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/แขกผู้มีเกียรติ/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนพร้อม
กัน ณ พื้นที่ก่อสร้างบริเวณวัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 08.30 น. -ขบวนอัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทาน จากโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
นำขบวนโดยวงโยธวาทิต
-นำแผ่นศิลาฤกษ์วางบนพานหน้าโต๊ะหมู่พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เวลา 08.45 น. -พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสมณะศักดิ์ จำนวน 9 รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี
เข้าประจำอาสนสงฆ์

เวลา 09.00 น. -นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส)
เดินทางถึงบริเวณพิธี
-ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) นั่งประจำที่รับรอง

-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
กราบที่แท่นกราบแล้วกลับนั่งที่เดิม
-เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล ประธานฯและผู้เข้าร่วมพิธี รับศีล
-เจ้าหน้าที่ อาราธนาพระปริตร ประธานฝ่ายฆราวาส และผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งใจฟัง
-พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสมณะศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี(ฝ่ายฆราวาส) และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 9 รูป
-พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) กรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมนา
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) กราบลาพระพุทธและพระสงฆ์

พิธีบูชาฤกษ์ และพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทาน


-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) เดินไปยังโต๊ะหมูบูชา
เครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-ประธานในพิธี(ฝ่ายฆราวาส)ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ
ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-ผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จุดเทียน ธูป ที่เครื่องบวงสรวงและประกอบพิธี

-ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง), ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธาน
ในพิธี(ฝ่ายฆราวาส) และผอ.กศน.จังหวัดอุทัยธานี ตอกเข็มมงคล ๙ ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ
-(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา/ลั่นฆ้องชัย/ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
-ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) วางแผ่นอิฐ ทอง นาค เงิน ตามลำดับ
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) วางแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วโปรยข้าวตอก
ดอกไม้ เหรียญเงิน ประธานในพิธี เหรียญทอง ลงในหลุม และเชิญแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ โปรยตาม)

-พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ผู้มาร่วมพิธี และพระสงฆ์อีกหนึ่งรูป โปรยทรายเสก
-เสร็จพิธี
***********************************


หมายเหตุ การแต่งกาย
:-- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว/กากีคอพับแขนยาว
-- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน : เครื่องแบบสีกากี หรือเครื่องแบบตามสังกัด
--บุคคลทั่วไป: ชุดสุภาพ นักเรียน/นักศึกษา : แต่งเครื่องแบบ

ll กลับสู่สารบัญ