รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557
webmaster - 15/7/14 at 09:22

1.คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง และ ลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษาวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

2.นายยันต์ ผันผ่อน อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

3.นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหยู อ.คุระบุรี จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
2ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
3 ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

4.คุณจันทร์ที วรรณบุตร และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 200 บาท
2.ถวายสังฆทาน 600 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

5.นาย ประเสริฐ และ นาง ละเมียด ปาละสุทธิกุล และครอบครัว จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 : 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 : 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 : 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง : 100 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง : 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

6.นายกุศล แจ้งแสง และครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน 500 บาท

7.คุณสุกฤษ-เรือนรัตน์-ปุณรภา-ทัชชกร ตระกูลไพศาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

8.นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์ อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทองคำหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 2,500 บาท
2.ร่วมบุญบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
3.ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา 100 บาท
4.ทำบุญสร้างอ่าเก็บน้ำ 50 บาท
5.ทำบุญค่านำ้ค่าไฟ50 บาท
6.ทำบุญค่าอาหารพระภิกษุ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

9.นายเอกลักษณ์ บัวรอด จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

10.คุณกิจติวัฒน์ ศรีพลอย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

11.คุณธนณัฏฐ์ เรืองแสงศิลป์ อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายเป็นสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 500 บาท

12.น.ส.ฐาปณี บริสุทธิ์สวัสดิ์ และนายสมเกียรติ สิทธิฐานนท์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

13.นายโชคชัย พูลเพิ่มสิน และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

14.คุณวิทย์วศิน อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

15.คุณไตรดาว โรจนุตมะ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

16.คุณ วิยะดา ขุมทอง. คุณกันต์จนา วรรณบริรักษ์ และครอบครัว อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

17.นางสาวสุคธวา เชื้อเย็น เขตหนองจอก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

18.คุณสาริณี กุลธนพานิช และ สมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ. เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน
2. ใส่บาตรวิระทะโย
3. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
5. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
6. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
7. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
8. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
12. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 260 บาท

19.นาย สนั่น จตุวงษ์ น.ส. ณัฐนันท์ จตุวงษ์ ด.ญ. ณัฐชา จตุวงษ์ และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
4.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

20.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงโดยเฉพาะบุญบวชพระและบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 46บาท

21.คุณเทวฤทธิ์ คุณศรทิพย์ ด.ญ.ปิทตตา ด.ญ.ปัญชลิกา ชำนาญศิลป์ และร้านชำนาญศิลป์สังฆภัณฑ์ อ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

22.คุณมานะ ม่วงศรี และครอบครัว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 50 บาท

23.คุณสิงขร ภุมรินทร์ และครอบครัว เขตหนองจอก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท
2. วิหารทาน 200 บาท
3. ทำบุญบวชพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

24.จ.อ.ณัฐพงศ์ อินทรวิมล และครอบครัว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1 ,050 บาท

25.คุณcandy_sir อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
ร่วมทำบุญทั้งหมด จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

26.คุณศรัณยพงศ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 100 บาท

27.นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดก เเละครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

28.คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 40 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 40 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 40 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 40 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 40 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

29.นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

30.คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

31.คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

32.นางกันยา แสงมรกต นางวลัยภรณ์ ศราทธทัต นางสาวรจนา โหมดศิริ นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ และนางสาวจรัสศรี แสงมรกต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

33.คุณลัดดาวรรณ ชมภูศรี จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 500 บาท

34.คุณพัฒน์สฎา ลิ้มประเสริฐ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

35.นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิริ น.ส.ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช.หัสพงศ์ เกียรติศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

36.คุณอรรถชัย และ เรวดี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 100 บาท

37.นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 50 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 50 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

38.นายปริญญา ปรีชาศิลป์ และครอบครัว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินทำบุญจากการใส่บาตร "วิระทะโย"
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 220 บาท

39.นายบรรพต แสงซื่อ นายกานต์ ปุริสชาติ และครอบครัว เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

40.นายเอกรินทร์ สายกองคำ และครอบครัว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100.09 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300.09 บาท

41.คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว คุณลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557

รวมเป็นเงิน 300 บาท

42.น.ส. กฤษณี เกิดกำไร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าน้ำ-ไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

43.คุณชาลี ทองเรือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557"
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

44.นายสุทัศน์ นาใจ นางสาวนนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 50 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 50 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

45.นาย ปณดล สิริพงษ์สกุล Australia

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

46.คุณวิริยะ แผนสุวรรณ์ จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

47.นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

48.ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

49.คุณอนุชิต ศรีวิโรจน์ และ ครอบครัว เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 1000 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,000.01 บาท

50.นายณัฐธเนศ การิสุข อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ค่าไฟฟ้าวัด ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

51.นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

52.คุณpaulfrnk77 จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 600.99 บาท

53.นางอดิศร เหมืองทอง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" 200 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

54.คุณศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา และครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 60 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 60 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 60 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 60 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

55.นายพรเทพ แสนภูวา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์
3.ร่วมทำบุญ"ถวายสังฆทาน"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

56.คุณอรัฐา ตันติโชติ จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 499 บาท

57.นายสุรสิทธิ์ ศรีกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 570 บาท

58.นายกิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

59.นายอภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

60.นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

61.นายโสรัจ กลิ่นรอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย" 310 บาท
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

62.นายศิวะบุญ อักษรพิบูลย์ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 300 บาท
2. ถวายภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษาปี 57 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

63.คุณเดชา ชุมเปีย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่

รวมเป็นเงิน 168 บาท

64.นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

65.คุณศุภชัย บาลโสง และครอบครัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

66.ครอบครัวสุเมธินทกุล ครอบครัวพิมพ์พจน์ ครอบครัวทวิเมลือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 20 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 20 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 20 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

67.คุณวรรณชนก บุณยรัตพันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 130 บาท

68.คุณวิชา พุทธศรี และครอบครัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

69.คุณกิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 88 บาท

70.น.ส.กรรวิภา โสรัจจะวงค์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557 1,000 บาท
2. ทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
4. ทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา 240 บาท

รวมเป็นเงิน 1,440 บาท

71.นายวุฒิชัย จันเกษม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษาปี57 วันที่ 6 ก.ค.57 100 บาท
2. ทำบุญวันอสาฬหบูชา,ถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา,งานฉลองชัยพระเจ้าพรหมฯ 100 บาท
4. ทำบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อ 100 ปี 100 บาท
5. สร้างหอสมุด สมเด็จพระเทพฯ ประจำวัดท่าซุง 100 บาท
6. สร้างอาคารปฏิบัติธรรม, ร.พ.ทางเลือก 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา วัดท่าซุง 100

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

72.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 32บาท

73.คุณผจงสุข เนียมประดิษฐ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
3. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 500 บาท

74.นายวีระพงศ์ ดวงอุปะ และครอบครัว อ.บางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ"บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฏาคม 2557 2,000 บาท
2.ใส่บาตร"วิระทะโย" จำนวน 1,030 บาท
,
รวมเป็นเงิน 3,030 บาท

75.นางสาววิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์ อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 400 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 200 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 200 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 500 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200 บาท
11. ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

76.นายสนั่น จตุวงษ์ เขตทุุ่งครุ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

77.นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย และนาย วรวิทย์ เด่นกิจกุล และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. ทำบุญสังฆทานและทำบุญทถุกชนิดทุกประเภท 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

78.คุณธีระศักดิ์-สกุณา ศรีตุลารักษ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 544 บาท

79.คุณนวพร นันทนาท กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

80.ร.อ.มงคล จิตต์สวัสดิ์ไทย ว่าที่ ร.ต.วชิระพล จิตต์สวัสดิ์ไทย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท


webmaster - 15/7/14 at 09:27

81.ร.ต.ต. เชาวลิต -นางกุลธิดา - นายเตชสิทธิ์-น.ส. นิพาดา - ด.ญ.พิมพ์พิชา เจิมศรี อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

82.นายอิสรา-นางศิรประภาดา-ด.ญ.ออมบุญ จุมมาลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 จำนวน 50 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 จำนวน 50 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 จำนวน 50 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) จำนวน 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง จำนวน 50.99 บาท

รวมเป็นเงิน 500.99 บาท

83.คุณสมพิศ วิลสัน เหลี่ยม-พนม ปรางค์ศรี ฟิลิป ทูล ยงโฮ ปาร์ค อุบลวรรณ แก้วดี สมหมาย สาคร สุนิภา ปนัดดา pat law & associates และครอบครัว Australia

ต้องการร่วมบุญ :
สมพิศ วิลสัน เหลี่ยม-พนม ปรางค์ศรี ฟิลิป ทูล ยงโฮ ปาร์ค อุบลวรรณ แก้วดี สมหมาย สาคร สุนิภา ปนัดดา pat law & associates พร้อมครอบครัว ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง 500 บาท เพื่อมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯสาธุๆๆ
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11. ทำบุญกับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
12. ถวายสังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

84.คุณหรรษมน (น้องนีน่า) ธรรมาธร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

85.คุณดนัย วงศ์วรี อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 6 ก.ค.2557 จำนวนเงิน 100 บาท
2. ทำบุญ วันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันท่ 11 ก.ค. 2557 จำนวนเงิน 200 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพีรหมมหาราช วันที่ 12 ก.ค. 2557 จำนวนเงิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

86.คุณooddy55

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ทำบุญทุกอย่างอื่นของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

87.น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.เจมส์นที ปิ่นทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 50 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 50 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

88.คุณพเยาว์ จินตะกัน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สัฆทาน

รวมเป็นเงิน 119 บาท

89.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 10 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 10 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 10 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 บาทปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท
11. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
12. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

90.คุณสุริยา ปัญญานะ และครอบครัว อ.เมืองเลย จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

91.คุณภาณุวัฒน์ จิมมาลี

ต้องการร่วมบุญ :
งานบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 200 บาท

92.นายสุรพงศ์ อุทัต จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 20 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 30 บาท

93.คุณสมพร เนื่องจากนาค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

94.คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

95.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

96.คุณกันต์กนิษฐ ชวเลิศเป็นสุข อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระเข้าพรรษาประจำปี 2557

รวมเป็นเงิน 500 บาท

97.พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ พร้อมด้วย ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

98.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง โดยเฉพาะ สังฆทาน บวชพระ ธรรมทานและวิหารทาน ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 24 บาท

99.คุณศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 300 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 300 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 300 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 300 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 300 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 300 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 300 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

100.นายอิ่ม สุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557

4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง ให้แก่ นายอิ่ม สุวรรณวงศ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

101.ครอบครัวศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญปราสาททองคำ 100 บาท
3. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
5. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
6. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
7. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
8. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
12. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

102.คุณธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน ร่วมบุญวิหารทาน ร่วมบุญธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆ 100 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 30 บาท
3. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
5. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 30บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

103.นายอรัญ-นางธนพรรณ-น.ส.ญาณิศา วงศ์วิทยวณิช นางสุภาพ มีผล นายพูลลาภ มีผลว์ นางพิทยาภรณ์ รัตนวิวัลย์ และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา 1,100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา"และถวายหลวงปู่ปาน 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และพิธีฉลองชัยชนะฯ 100 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "หลวงพ่อ" 100 บาท
5. อาคารที่พักปฏิบัติธรรม&ร.พ.ทางเลือก 100 บาท
6. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ 100 บาท
7. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 500 บาท
8. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

104.คุณนิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 400 บาท
2.ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3.ทำบุญ"วันอาสาฬหบูชา"และ"ถวายกุศลหลวงปู่ปาน"วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 50 บาท
4.ทำบุญ"วันเข้าพรรษา"และ"งานพิธีฉลองชัยนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

105.นายประดิษฐ์ ซึ่งพรม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

106.คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

107.นายฉัตรชัย. คุณค้ำชู อ.เมือง จ. มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา ปี 2557 7,500 บาท
2. สังฆทาน. 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

108.คุณสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

109.นาย เมธาสิทธิ์ มัจฉาชาญ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

110.นายธีระพงษ์ ภักดี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

111.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงโดยเฉพาะบุญบวชพระ สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 23บาท

112.คุณพรหมณฐ ศุขปลื้มลักษมี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

113.คุณนำพล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

114.คุณบัณฑิต-วรัชพรรณ จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

115.คุณฐานิดา เพชรประพันธ์ อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

116.นายจารุ สำเภา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

117.คุณศศิคุณงาม พงศ์ศีลวัตร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

118.คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง และ ลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

119.ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย คุณ ชยานันต์ ต่อกุณ ดญ.ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย ดช.ณฐกร ศรีสิงห์ชัย ดช.บุญญวัฒน์ ศรีสิงห์ชัย นาย ประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย นาง รัชฎา ศรีสิงห์ชัย นาย ประชา ศรีสิงห์ชัย นาง รัศมี ศรีสิงห์ชัย นาย เสนาะ ต่อกุณ นาง เคียน ต่อกุณ นาง ชัญญา ต่อกุณ อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

120.นางสาวนงเยาว์ ศรีมณี และ นายมนูญชัย เพ็งยิ้ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

121.คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

122.คุณสุมิตร ประทุมรุ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 200 บาท

123.นายวาที ศรีโหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

124.คุณปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 20 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 20 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 20 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

125.คุณแอ๊ดดี้ ดี และบอย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ และทำบุญจากข้อที่ 1 ถิงข้อ 10

รวมเป็นเงิน 210 บาท

126.นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 5 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 5 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 5 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 5 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 5 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 5 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 55 บาท

127.คุณอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระเข้าพรรษาประจำปี 2557

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

128.คุณณัฐพักตร์ และคณะ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ค่ะ

รวมเป็นเงิน 600 บาท

129.คุณวรพัทธ์ มีบุญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

130.น.ส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. ภัตตาหารถวายพระวัดท่าซุง 75 บาท

รวมเป็นเงิน 175 บาท

131.คุณประสิทธิ์ โบจรัส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 20 บาท
2.วิหารทาน 20 บาท
3.ธรรมทาน 20 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
5.ถวายภัตตาหาร 20 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7.ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" 20 บาท
8.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
9.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 20 บาท
10.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

132.นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
8. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

133.พระสุทัศน์ สุทัสสโน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระเข้าพรรษา
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน
3. ทำบุญวันเข้าพรรษาและฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช,เททองหล่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อปี 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556,
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
9. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

134.คุณจารุทรรศน์ รสฉ่ำ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

135.คุณชมนารถ ใจเขียว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ บวชพระเข้าพรรษาปี 2557 100 บาท
2. ทำบุญ"วันอาสาฬหบูชา"และ"ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" 100 บาท
3. ทำบุญ"วันเข้าพรรษา"และ"งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
4. ทำบุญ ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษาปี 57 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

136.นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 55 บาท

137.นายณฐนนท ศิริสาคร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

138.นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจนและนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

139.คุณศุภเจฏฐก์ ศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

140.นายสยาม น้อยน้ำเที่ยง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

141.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงโดยเฉพาะบุญบวชพระ และสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 33 บาท

รวมเป็นเงิน 33บาท

142.คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

143.ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย คุณ ชยานันต์ ต่อกุณ ดญ.ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย ดช.ณฐกร ศรีสิงห์ชัย ดช.บุญญวัฒน์ ศรีสิงห์ชัย นาย ประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย นาง รัชฎา ศรีสิงห์ชัย นาย ประชา ศรีสิงห์ชัย นาง รัศมี ศรีสิงห์ชัย นาย เสนาะ ต่อกุณ นาง เคียน ต่อกุณ นาง ชัญญา ต่อกุณ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

144.คุณชวลิต วิศาลเศรษฐพันธ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

145.นายสมศักดิ์ ภักดี อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

146.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

147.นายอำนาจ ภู่อินทร์ : กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

148.นายอัฒธเรท และ ด.ญ.ฐิติมา ไทยเพชรชนะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 100 บาท
2.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
3.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน 15 บาท
4.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 15 บาท
5.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 4 บาท

รวมเป็นเงิน 144 บาท

149.คุณมาลินี สมิทช์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญวันอาสาและหลวงปู่ปาน 11 กรกฎาคม 2557 200 บาท
2 บุญเข้าพรรษาและพระเจ้าพรหมฯ 12 กรกฎาคม 2557 200 บาท
3 บุญงานหล่อหลวงพ่อ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
4 ภัตราหาร น้ำ ไฟ วิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

150.นางสาวสุวรรณี หล้าคำ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557
2.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา " และถวายกุศลหลวงปู่ปาน
3.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
4.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

151.นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

152.คุณพีระ ตีรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " 100 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

153.คุณสุเนตรา สร้อยสอาด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " 100 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

154.นางพีรดา จันทร์บาง อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายอาหารพระสงฆ์
2. ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

155.นางพีรดา จันทร์บาง และครอบครัว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 300 บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
3. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ เริ่มสร้างปี 2557 จำนวน 300 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 300 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

156.คุณศิรินทิพย์ อัครพันธ์ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

157.คุณชัยมงคล สิงห์คูณ อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ถวายกุศลหลวงปู่ปาน 50 บาท
3. งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 20 บาท
4. เททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 20 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
6. พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 20 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 20 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

158.คุณบุญเอี่ยม กาญจนา ไทยวุฒินุกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/14 at 09:31

159.คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

160.กองบุญรวมชุมชนมโนฯ (บัญชีวิระทะโย) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 800 บาท

161.คุณกฤษฎากร ก๋งอุบล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 720 บาท

162.คุณสันติ แก้วน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

163.คุณCliff & สิริกุล Golm สหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1 ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" 1,000 บาท
2 ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 1,000 บาท
3 สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 1,000 บาท
4 ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

164.คุณสมภัทร โพธิทัต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

165.นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

166.คุณแพน ลิขิตชัชวาลกุล เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 345 บาท

167.นายนิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

168.คุณthanad_sin อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 500-
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 500-
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 500-
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500-
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 500-
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 500-
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500-
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 500-
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 500-
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 500-

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

169.นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

170.คุณพนิดา สุภา เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

171.คุณนรายุ และนภัสนันท์ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

172.คุณภัทราวดี สีแซก และจรินทร์ เสนาคชวงค์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

173.คุณนิกร จรูญพันธุ์ BRUNEI DARUSSALAM

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลแด่หลวงปู่ปาน 500 บาท
2.ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจัาพรหมมหาราช 500 บาท
3.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 500 บาท
4.สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำวัดท่าซุง 500 บาท
5.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 500 บาท
6.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 500 บาท
7.สร้างยอดฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 37 ยอด
8.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 500 บาท
9.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษาปี 2557 วัดท่าซุง 500 บาท
10.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 250 บาท บาท
11.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

174.นาง บุญทิวา นส. ธรรมนิอร ด.ญ. ปุณณภา ตรีรัตน์ดิลกกุล เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 400 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 400 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 400 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 400 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 400 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 400 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 499 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 400 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 400 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 4,099 บาท

175.นายยุรนันท์ จันแดง นายอนิวัฒ พุดโมตและน้อง น.ส.สุภาพร คำโคตร และครอบครัว จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 350 บาท

176.คุณอภิชาติ ปรียนันท์ และครอบครัว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
11 ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
12 ภัตตาหารถวายพระวัดท่าซุง วันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
13 ภัตตาหารถวายพระวัดท่าซุง วันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
14 ภัตตาหารถวายพระวัดท่าซุง 13 กรกฎาคม 2557 ( วันพิธีขอขมาพระและสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง ๑๗ แห่ง ) 100 บาท
15 ภัตตาหารถวายพระวัดท่าซุง 14 กรกฎาคม 2557 ( วันพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ 98 ) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

177.คุณกรรณิการ์. การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา ปี2557 1,000 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา.วันที่ 11 ก.ค. 1,000 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 12 ก.ค 1,000 บาท
4. ทำบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ. 100ปี 15 ก.ค 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

178.คุณราตรี บุญยนต์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

179.นายธนบดี ม่วงแกม เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างวิหารทาน สถานที่ปฏิบัติธรม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

180.คุณวงศ์วริศ จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

181.คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 40 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 40 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 40 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 40 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 40 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 40 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 40 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

182.นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 10 บาท

183.คุณพัชรวัฒน์ ธนะวุฒิฐาปนนท์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน"
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช"
3.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

184.นายสมพงษ์, นางสุรางค์, น.ส.พิชามญชุ์ และนายชิติวานัส บุญพิสุทธินันท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ"วันอาสาฬหบูชา และถวายกุศลหลวงปู่ปาน" วันที่ 11 กรกฏาคม2557
2.ทำบุญ"วันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช"วันที่ 12 กรกฏาคม 2557
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน"พระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ100ปี" วันที่ 15 กรกฏาคม2559
4.สร้างห้องสมุด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุงเริ่มปี2556
5. สร้างอาคารที่พักปฎิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก(บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์"สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่(เริ่มสร้างปี2557)
8. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ วัดท่าซุง
9. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษาปี 2557 วัดท่าซุง
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายสังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

185.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน 25 บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 25 บาท
4.ทำบุญบวชพระเข้าพรรษาประจำปี 2557 25 บาท

รวมเป็นเงิน 285 บาท

186.นางอารีย์ สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษาประจำปี 2557 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

187.คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

188.คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

189.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

190.นาง จินดา และ นายสนั่น จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ ทำบุญเข้าพรรษา 150 บาท
3. ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและหลอดไฟฟ้า 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

191.คุณวรรณิภา สุขมากอนันต์ เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 400 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 300 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 300 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 300 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 300 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 300 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 300 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

192.คุณประเสริฐ - จิตริณี อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และงานบุญที่วัดกำลังดำเนินงานอยู่ 10 รายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

193.นางลัคนา-นายยิ่งยงค์ ประสิทธิโศภิน ลูกๆ และครอบครัวประสิทธิโศภิน จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 3,000 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 1,000 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 1,000 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 1,000 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 1,000 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 1,000 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 1,000 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 1,000 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 1,000 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

194.นางอรัญญา บุญธรรม นายประชา บุญธรรม นายสิชล บุญธรรม น.ส.พรศิริ บุญธรรม น.ส.นาฏยา มากงาม น.ส.ศิริกาญจน์ โพธิ์คง น.ส.ลัดดาวัลย์ หาญชนะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

195.คุณมาลินี สมิทช์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างที่เก็บน้ำป่าร้อยไร่ 200 บาท
2. เงินวิระทะโย ค่าภัตตราหาร น้ำ ไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

196.คุณวุฒิชัย ไชยมงคล จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

197.คุณทรงธรรม-คุณวิไลวรรณ กิติกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" 200บาท
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" 200บาท
3.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 200บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200บาท
5.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

198.น.ส.ญาณิศา ทรัพย์ประเสริฐ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา
2. วันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน
3. วันเข้าพรรษา
4. เททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ100ปี
5. สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
9. ถวายค่าน้ำ-ไฟ
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

199.นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

200.คุณนิธิพงษ์ ทองลอย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

201.คุณสุทธิชัย จันทร์เพ็ชร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 200 บาท

202.นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน 20 บาท
3.ทำบุญ วันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 20 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

203.น.ส.ประภาพร วิชัยพานิชกุล,นส.ณิชกมล ก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

204.คุณอรัฐา ตันติโชติ จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วันอาสาฬหบูชา 500 บาท
2. วันเข้าพรรษา 499 บาท

รวมเป็นเงิน 999 บาท

205.คุณเพ็ญฤดี วิจิตต์โภคิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษาประจำปี 2557
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน
3. ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
4. ถวายค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุเข้าพรรษาปี 2557

รวมเป็นเงิน 500 บาท

206.ครอบครัวทีปะปาล ครอบครัวชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 92 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 92 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
92 บาท
4. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 376 บาท บาท

207.คุณอมรเทพ วิจิตต์โภคิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
2. ทำบุญ วันอาสาฬหบูชา 100 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา. 100 บาท
4. ถวาย ค่าน้ำ ค่าไฟ 100 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

208.คุณกนกพร เอกอ่อนแสง และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000

209.นายบุญประเสริฐ มาลา อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100บาท
2.ทำบุญถวายสังฆทาน 100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

210.นายอุดมคุณ ดิษฐลักษณ์ อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันที่ 11 ก.ค.57

รวมเป็นเงิน 30 บาท

211.คุณสมชาย กุลเกิด นิจจารีย์ ณัฐวริทธิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันเข้าพรรษา พิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

212.นายกระจ่าง นันทวี และคณะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายกุศล หลวงปู่ปาน 300 บาท
2. ทำบุญถวายกุศล พระเจ้าพรหมมหาราช 300 บาท
3. ทำบุญค่าไฟฟ้า 200 บาท
4. ทำบุญค่าอาหารน้ำดื่ม 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

213.นางสาวอรฤดี ผาเหลา และ นางสาวจุฬารัตน์ ผาเหลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" 10 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" 10 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 10 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท
รวมเป็นเงิน 100 บาทถ้วน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

214.คุณจุฑารัตน์ ศรีอ่อนดี และครอบครัว จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200.09 บาท

215.คุณพ่อสพโชค งามแสง นางสาวชนิสรา งามแสง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสันอาสาฬหบูชา 100 บาท
2.ทำบุญ วันเข้าพรรษา 100 บาท
3.ทำบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 บาท
4.สร้างที่เก็บน้้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 100 บาท
5.ถวายค่าอาหารภิกษุจำพรรษาปี2557 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

216.คุณสมประสงค์ ถีสูงเนิน ธวัฒน คูสุวรรณ และครอบครัว อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จำนวน 50 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 จำนวน 20 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 จำนวน 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 20 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 20 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

217.คุณวันชัย เนตรขจรวงศ์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

218.คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินทำบุญจากบาตรวิระทะโย 1,100 บาท
2. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

219.คุณณัชชธิดา ธีรเมธธนา จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

220.คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน
กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

221.คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 20 บาท
2. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 20 บาท
3. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 5 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
6. สร้าง "ฉัตรวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์" จำนวน 37 ยอด 5 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 5 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 5 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
11. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

222.คุณปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

223.คุณรัช แตงมณี และครอบครัว Singapore

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,888.88 บาท

224.คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" 1,000 บาท
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

225.คุณวัฒนา ญาณปัญญา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 50บาท
2.ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 100บาท

226.นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 20 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 20 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 20 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 20 บาท
11.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

227.นายชุมศักดิ์ แซ่เฮ้า อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

รวมเป็นเงิน 500 บาท

228.นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

229.คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557

รวมเป็นเงิน 500 บาท

230.นายอภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

231.นายพรณรงค์ ผักกระโทก และครอบครัว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

232.คุณอภิชัย อารีย์ และครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 43บาท

233.คุณวิริยะ แผนสุวรรณ์ จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

234.คุณสานุ แสงสีทอง เขตพญาไท กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 500 บาท
2. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

235.นายสัญญา งามยิ่ง อ ด่านช้าง จ สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

236.ครอบครัวชัชวาล สุทธิลักษณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2.ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช

รวมเป็นเงิน 800 บาท

237.คุณNickjaree songsungvorn

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

238.นายมานัส นามปวน และ นางสาวจีรภรณ์ ดารากุล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
12. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

239.คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,10 0บาท

240.คุณเบญจพล ศรีจันทร์ อารี ศรีจันทร์ วิศณุ ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 50 บาท
2. ทำบุญ สังฆทาน จำนวน 50 บาท
3. ทำบุญ ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/7/14 at 09:35

241.นายโภคากร นางสุทธภา ดช.คณากร ดช.สุรชา พิลาคงเดชากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1 ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 100 บาท
2 ค่าน้ำ ค่าไฟ 1,000 บาท
3 อาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
4 สร้างห้องสมุด 100 บาท
5 สร้างที่เก็บน้ำป่าร้อยไร่ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

242.คุณปวัน โตเหมือน เขตภาษีเจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายกุศลหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

243.พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง และทุกบุญ 42 บาท

รวมเป็นเงิน 42 บาท

244.นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

245.คุณณคุณ ดิษฐลักษณ์ อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันเข้าพรรษา และพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
2.ถวายค่่าอาหารพระภิกษุจำพรรษา 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

246.คุณปิยนนทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

247.นายภาณุสิษฐ์ ด้วงงาม และ น.ส.พิชฌาย์ ปริญโญกุล อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน วันเข้าพรรษา

รวมเป็นเงิน 500 บาท

248.คุณพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. วิหารทาน 500 บาท
3. ธรรมทาน 500 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
5. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 12 กรกฎาคม 2557 250 บาท
6. ทำบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 250 บาท
7. ทำบุญรวมทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

249.คุณจิรภัทร จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

250.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

251.คุณปฏิพัทธ์ พิมพ์พันธุ์ เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย (ประจำเดือนก.ค.2557)

รวมเป็นเงิน 300บาท

252.นายประทุม ใจดี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 255 บาท

253.คุณวรวุฒิ วิรุฬห์โภไคย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 200 บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

254.คุณปริพัตร นราศรี, นางสาวญานิศา ลีลาวิลาส และ ครอบครัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" 500 บาท
2. ร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

255.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

256.นาย ธีรวัจน์ สุโกศลวิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557" วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 100 บาท
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 100 บาท
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 100 บาท
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

257.นางสาวปวริศา สหะชาติมานพ,นางสาวอรอุมา บุญสถิตพิพัฒน์,เด็กหญิงปวณิดา สหะชาติมานพ,นายสิริกรณ์ สหะชาติมานพ,ปฐวีคงคาที่ดินอสังหา.com อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ใส่บาตรวิระทะโย
2. ทำบุญ "วันอาสาฬหบูชา" และ "ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" " วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
3. ทำบุญ "วันเข้าพรรษา" และ "งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช" วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซูง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

258.นายณรงค์เดช เขี้ยวเพ็ชร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

259.น.ส.วัลย์วิดา เขี้ยวเพ็ชร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท
4. สร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

260.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ "บวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557"

รวมเป็นเงิน 90 บาท

261.คุณอดิเรก เกิดนวล อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

262.นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว อ.นาแห้ว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการ ทุกงานบุญของวัดท่าซุง 44 บาท
2.ทำบุญเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 144 บาท

263.ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย คุณ ชยานันต์ ต่อกุณ ดญ.ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย ดช.ณฐกร ศรีสิงห์ชัย ดช.บุญญวัฒน์ ศรีสิงห์ชัย นาย ประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย นาง รัชฎา ศรีสิงห์ชัย นาย ประชา ศรีสิงห์ชัย นาง รัศมี ศรีสิงห์ชัย นาย เสนาะ ต่อกุณ นาง เคียน ต่อกุณ นาง ชัญญา ต่อกุณ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

264.พญ.ชนิกาญจน์ อินสว่าง อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
2. วิหารทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. สังฆทาน 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000บาท

265.คุณบุญมี - มานพ ชีวสกุลยง และ ลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

266.นายสุรพล ศรีสนั่น นางอรดี ศรีสนั่น น.ส.อัญชนา ศรีสนั่น น.ส.ปิยพร ศรีสนั่น เขตคันนายาว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. "บวชพระเข้าพรรษา" ปี 2557 วัดท่าซุง 150 บาท
2. "วันอาสาฬหบูชา" และ"ถวายกุศลหลวงปู่ปาน" วัดท่าซุง 150 บาท
3. "วันเข้าพรรษา"และ"พิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรมมหาราช" วัดท่าซุง 150 บาท
4. พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อฯ ครบ100 ปี 150 บาท
5. สร้างห้องสมุด"สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯวัดท่าซุง" 150 บาท
6. สร้างอาคารที่พักและที่ปฏิบัติธรรม วัดท่าซุง 150 บาท
7. สร้างอาคาร "สมบัติพ่อให้" วัดท่าซุง 150 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ วัดท่าซุง 150 บาท
9. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง เงิน 150 บาท
10. ค่าอาหารถวายพระภิกษุ จำพรรษา ปี 57 วัดท่าซุง 150 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

267.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ-ค่าไหวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

268.คุณสหพงศ์ สุขล้ำเกิน Amphur Muang Chonburi

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)

รวมเป็นเงิน 4,800 บาท

269. น.ส.จรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

270. นายสหทัศ เหตานุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

271.คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

272. นาง ผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหล วงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

273.คุณ วีรยทธ สุขแย้มศรี สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

274. น.ส.กรรวิภา โสรัจจะวงค์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ

รวมเป็นเงิน 220 บาท

275.คุณ วิทยา ถนนจันทน์

ต้องการร่วมบุญ :
ขอชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

276.คุณ วิระพัฒน์ ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
4. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 10 บาท
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) จำนวน 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง จำนวน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

277. น.ส รุ่งนภา วงศ์หงษ์ -นายไพบูลย์ฝากาทองและครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
2.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
3.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 20 บาท
5.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 30 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

278. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

279. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่า

รวมเป็นเงิน 60 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ