ภาพข่าว...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ จ.อุทัยธานี วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
webmaster - 29/7/14 at 14:58

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลร่วมประชุมพระสังฆาธิการ จ.อุทัยธานี


วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยพระปลัดสมนึกและพระสำเภา ได้เดินทางไปร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครั้งที่ 1/2557 ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ซึ่งมี พระปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค3 เป็นประธานในที่ประชุม ในงานนี้ ทางวัดท่าซุงได้ถวายปัจจัยสนับสนุน มจร.(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)เพื่อบำรุงการศึกษาหน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จำนวน 500,000 บาท โดยมีท่านเจ้าคณะภาค3 เป็นผู้รับมอบ

◄ll กลับสู่สารบัญ