รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557
ทัศนัย - 11/7/14 at 11:32

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 25571. คุณจีรศักดิ์ นมัสการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

2. นายนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

3. ฐิติ ชลแสนเจริญ, ชินา โอฬารรัตนพันธ์ เขตราชเทวี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100.83 บาท

4. คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว คุณลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

5. นายสุทัศน์ นาใจ นางสาวนนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

6. คุณจันทร์ที วรรณบุตร และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 200 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 400 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

7. นายกระจ่าง นันทวี และครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. ธรรมทาน 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท
4. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

8. คุณเทวฤทธิ์ คุณศรทิพย์ ด.ญ.ปทิตตา ด.ญ.ปัญชลิกา ขำนาญศลิป์ และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 100บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 159 บาท จากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 459 บาท

9. นางกันยา แสงมรกต นางวลัยภรณ์ ศราทธทัต นางสุภาภรณ์ คุณสนอง นางสาวรจนา โหมดศิริ นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ และนางสาวจรัสศรี แสงมรกต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

10. คุณภัทรพล แวมประชา อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. สังฆทาน 50 บาท
3. วิหารทาน 50 บาท
4. ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

11. นางกมลจันทร์ เจริญสมประสงค์ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

12. คุณสิงขร ภุมรินทร์ และครอบครัว เขตหนองจอก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

13. นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิริ น.ส.ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช.หัสพงศ์ เกียรติศิริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

14. คุณฐาปณี บริสุทธิ์สวัดิ์ และคุณสมเกียรติ สิทธิฐานนท์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5พระองค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

15. คุณพรรัตนฺ์ และเพื่อน เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 300 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 200 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

16. นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหยู อ.คุระบุรี จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย และร่วมบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 222 บาท

17. คุณศราวุธ ทองนาคะ และคุณนพมาศ คงศิลา และครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ 60 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 60 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 60 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

18. นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดกเเละครอบครัว อ.เดชอุดม จ อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

19.คุณชัยมงคล สิงห์คูณ อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ 50 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

20. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

21. ปวีณา-คเชนท์ รักเหย้า และครอบครัว และตระกูลศรีตระกูล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

22. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

23. paulfrnk77 จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 600.99 บาท

24. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทานทุกชนิด 10บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 210บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

25. นายจุติ สังข์เถี้ยว น.ส.กัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญ.ปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ. สิเกา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ต้องการทำบุญ
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 10 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท
11.ทำบุญวิระทะโย 60 บาท
12.ทำบุญสร้างพระพุทธรูป 60 บาท
13.ทำบุญสร้างวิหารทาน 60 บาท
14.ทำบุญถวายสังฆทาน 60 บาท
15.ทำบุญถวายธรรมทาน 60 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

26. นายอภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 130 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 130 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 130 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 130 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 130 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 130 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) จำนวน 130 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 130 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 130 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 130 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

27. คุณกุญช์เดชณ์ สมบุญ

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

28. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

29. น.อ.นิพนธ์ โพธิ์เจริญ พ.ท.หญิงพิมพกานต์ ประกอบการ เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

30. คุณนิพนต์ ตรีศรี และว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน ตัณยะกุล จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ
2.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี
3.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์
7.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

31. นายมานพ อยู่นาน และครอบครัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300.08 บาท

32. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวาย ค่าน้ำ-ค่าไฟวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

33. กองบุญนาวาธรรมะ เพื่อพระนิพพาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 374 บาท

34. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการงานบุญของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

35. นายทัศน์พล นางสมวงษ์ นส.สุทธิณี นายสุทธิชัย ผึ้งแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายเป็นค่าอาหาร 700 บาท
2. สังฆทาน 400 บาท
3. ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิ 350 บาท
4. สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
5. ถวายค่ายารักษาโรค 100 บาท
6. ถวายค่ายานพาหนะ 100 บาท
7. ถวายเป็นธรรมทาน 50 บาท
8. ทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง 360 บาท

รวมเป็นเงิน 2,160 บาท

36. คุณวิยะดา ขุมทอง และคุณกันต์จณา วรรณบริรักษ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 800 บาท

37. คุณปฏิพัท ศรีสุดาราม ด.ญ นภัทรสรณ์ ชูเหล็ก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

38. นายเกียรติศักดิื สวนกุหลาบ : ต.วังทรายพูน จ.พิจตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

39. คุณธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน ร่วมบุญวิหารทาน ร่วมบุญธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงพร้อมปิดทอง และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์ 40 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 60 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

40. คุณภัทรพล วัฒนพานิช เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

41. bow.kun7

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

42. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

43. คุณวิโรจน์ งามดีแท้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

44. คุณฐฐภัท รังสีธรรม และครอบครัว ประเทศนิวซีแลนด์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 100 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 300 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 300 บาท
7. ถวายสังฆทานวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

45. นายนัฐพงษ์ ไทรทอง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 300 บาท

46. นายปณดล สิริพงษ์สกุล ประเทศออสเตรเลีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ จำนวน 300 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 300 บาท
3.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ จำนวน 500 บาท
4.ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 300 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 800 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง จำนวน 800 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

47. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

48. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง โดยเฉพาะ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และกฐิน

รวมเป็นเงิน 29 บาท

49. คุณพลโคราช จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

50. คุณนิพนต์ ตรีศรี และว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน ตัณยะกุล จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

51. siwaboon

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่

รวมเป็นเงิน 400 บาท

52. คุณวรรณวนัช อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
3.ค่าน้ำค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

53. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

54. พล.ต.ต.ธิตพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุงโดยเฉพาะ สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป และทอดกฐิน กับวัดท่าซุงประจำปี2557

รวมเป็นเงิน 21บาท

55. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

56. พ่อประสิทธิ์ คล้ำมณี แม่จรัล แซ่แพ้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

57. คุณนิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 จำนวน 200 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง จำนวน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

58. คุณสมพร เนื่องจากนาค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11. สังฆทานรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

59. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ และครอบครัว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

60. นายโสรัจ กลิ่นรอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ใส่บาตร "วิระทะโย" 360 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

61. คุณกันต์กนิษฐ ชวเลิศเป็นสุข อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

62. น.ส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 15 บาท
2. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
3. ถวายภัตตาหารพระวัดท่าซุง 50 บาท
4. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 175 บาท

63. กองบุญรวมชุมชนมโนฯ (บัญชีวิระทะโย) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 800 บาท

64. คุณวิทย์วศิน บุญจำเนียร อ.เมือง จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 10 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

65. คุณกิตติญาณ มังกรดิน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

66. พล.ต.ต.ธิติพงศื เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง ทุกรายการกับวัดท่าซุง และทอดกฐินสามัคคีกับวัดท่าซุง ปี 2557 ถวายสังฆทานกับวัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ใส่บาตรวิระทะโยทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 48 บาท

67. คุณศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

68. คุณณัชชธิดา ธีรเมธธนา จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

69. นายรังสรรค์ โอภาส น.ส. คมขวัญ งาคชสาร พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

70. คุณเสริมศาสตร์ ลำเลียง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

71. นางสุชาดา หมื่นคำ พร้อมครอบครัว อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สาธารณูปโภคในวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

72. พันตรีสวรรค์ นางวิไล ด.ญ.ปุญชรัศมิ์ น.ส.จิรกัญญา นางธันยากาญจน์ ชื่นใจ และ นางมุกดาลักษณ นายชวลิต เสตะพยัคฆ์ จ.สระบุรี และประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

73. คุณสุรสิทธิ์ ศรีกุล อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 560 บาท

74. คุณไตรดาว โรจนุตมะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

75. นายวุฒิชัย จันเกษม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี มรณภาพ 100 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อ 100 บาท
3.สร้างหอสมุดสมเด็จพระเทพฯ 100 บาท
4.สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ร.พ.ทางเลือก 100 บาท
5.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6.สร้างพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
7.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่า 100 ไร่ 100 บาท
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9.ถวายค่า น้ำ, ไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษาปี57 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

76. คุณกันต์กนิษฐ ชวเลิศเป็นสุข อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

77. นายกวีกร เทพถาวร อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

78. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

79. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 23 บาท
2.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 29 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 100 บาท

รวมเป็นเงิน 152 บาท

80. คุณบุญเอี่ยม กาญจนา ไทยวุฒินุกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 310 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/8/14 at 10:00

81. คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

82. พล.ต.ต.ธิติพงศื เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิมบัติสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง โดยเฉพาะสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และทอดกฐินกับวัดท่าซุง ใส่บาตรวิระทะโย สร้างพระพุทธรูป 49บาท

รวมเป็นเงิน 49บาท

83. นายวิษณุ เสนหอม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 30 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 30 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 30 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 30 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 30 บาท
11. ใส่บาตร "วิระทะโย" 25 บาท
12. ถวายสังฆทาน ธรรมทาน และวิหารทาน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

84. คุณอนุพงษ์ แสงกระจ่าง อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินทำบุญจากบาตรวิระทะโย 700 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
4. เททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 100 บาท

รวมเป็นเงิน ,1000 บาท

85. คุณพรหมณฐ ศุขปลื้มลักษมี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

86. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

87. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

88. คุณพัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 94 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา 500 บาท
4. ทำบุญรวม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 754 บาท

89. นายมานะ ม่วงศรี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 25 บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

90. นางศศิภัสสร์(แฉล้ม) ศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฑทาน 100 บาท
2.ทำบุญปราสาททองคำ 100 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

91. นายยุทธกาญ คุณพ่อวิวัฒน์ คุณแม่เกษร ด.ญ.เกตุสิรินธร คำมุกชิก น.ส.ฉันทนา สิงภา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

92. นางยุพรักษ์ พรหมภักดิ์ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 100 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท
รวม 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

93. พ่อสพโชค งามแสง นางสาวชนิสรา งามแสง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อมรณภาพ 100 บาท
2.สร้างอาคารที่พักปฎิบัติธรรม 100 บาท
3ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุจำพรรษา วัดท่าซุง 100 บาท
5.ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

94. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ...

รวมเป็นเงิน 100 บาท

95. คุณกาหลง ภู่ทอง อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ 60 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 60 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 60 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 60 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 60 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 75 บาท

รวมเป็นเงิน 615 บาท

96. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 10 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 10 บาท
11.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

97. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ .อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

98. นางสาวอรอุมา บุญสถิตพิพัฒน์ และ นางสาวปวริศา สหะชาติมานพ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3.สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
4.สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป
5.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

99. พล.ต.ต.ธิตพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง ทอดกฐิน วัดท่าซุง สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ใส่บาตรวิระทะโย
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 21บาท

รวมเป็นเงิน 21 บาท

100. คุณกิตตินันทน์ สังวันดี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

101. นางพิราภรณ์ สุขประเสริฐ เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่

รวมเป็นเงิน 200 บาท

102. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

103. คุณวรรณิภา ฉัตรอุทัย สุขมากอนันต์ เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 500 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 300 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 300 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 300 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

104. นายเฉลิมชัย ธาราศิริ นางแสงอรุณ ธาราศิริ นายรัชพล ธาราศิริ นายธนวัฒน์ ธาราศิริ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 200 บาท
2. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

105. นายประสาร เชาวน์วุฒิเสถียร และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

106. ครอบครัวปริปุณณะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

107. นางสาวพนิดา สุภา เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

108. พล.ต.ต.ธิติพงศื เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิมบัติ สา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ทอดกฐิน ใส่บาตรวิระทะโย 41บาท และบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง และอาศรมบ้านสบายใจท่านจิตโต

รวมเป็นเงิน 41บาท

109. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

110. คุณนัฎฐพงค์ พรมจันทร์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ 500 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

111. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

112. นางผุสดี ลาวัณย์กวิน อ.เมือง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 109 บาท

รวมเป็นเงิน 309 บาท

113. คุณสิทธิเดช เรียนณรงค์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวาย สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

114. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

115. คุณสมนึก บุญเรืองและครอบครัว อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 370 บาท

116. นายวีระพงศ์ ดวงอุปะ และครอบครัว อ.บางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,506 บาท

117. คุณสุทธิพงศ์ พลบูรณ์ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

118. ครอบครัวชัยยะเพกะ/ทากิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

119. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

120. คุณวิรัช วริทธิสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11. ชำระหน้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

121. นายบุญทรง และ นางสิรินันท์ ไตลังคะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

122. น.ส. กฤษณี เกิดกำไร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 100 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

123. นางสาวกชกร พวงมาลี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ22ปีหลวงพ่อมรณภาพ
2. งานเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
3. สร้างห้องสมุด สร้างสถานที่ปฎิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5พระองค์
5. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์
7. ถวายค่าน้ำค่าไฟวัดท่าซุง
8. ถวายค่าภัตาหารพระภิกษุจำพรรษา2557

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

124.คุณแอ๊ดดี้ ดี และบอย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์
2. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
11. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 210 บาท

125. พล.ต.ต.ธิติพงศื เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) คลิก..ดูภาพประกอบ
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
ทอดกฐินวัดท่าซุง สังฆทาน สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 15บาท

126. คุณCliff & สิริกุล Golm ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ศูนย์สงเคราะห์ 2,000 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

127. นาง ผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
2. ถวายสังฆทาน 100 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

128. คุณสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

129. นายกิจติวัฒน์ ศรีพลอย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

130. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯมรณภาพ 50 บาท
2. พิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

131. คุณปราโมทย์ มาลาวรรณ และครอบครัว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯมรณภาพ 20 บาท
2. พิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 20 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

132. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

133. คุณสุนารี เกียรติพร้อมมูล เขตดินแดง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

134. น.ส.วชิราภรณ์ ศรีสุธรรม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
2.สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

135. นายธีร์กวิน นางอัจฉรา เด็กชายศิรวัจน์ และเด็กหญิงพิชญ์ศศิ จ้าวสันเที๊ยะ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

136. นางสาวกิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

137. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง และครอบครัวญาติพี่น้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

138. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 210 บาท

139. นายเลอยศ ประสิทธิโศภิน นางสาวมณฑวรรณ เจริญวงค์ เด็กหญิงศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

140. คุณกิตติทัศน์ เกียรติลัชชานนท์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 999 บาท

141. "skytattoo" นายปัญญพงศ์ และ ด.ช. ชนาธิป ชัยภักดี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.ใส่บาตร "วิระทะโย" สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

142. ครอบครัวทีปะปาล ครอบครัวชินรัตนมงคล เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 300 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 300 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

143. คุณสดศรี โอลิเวอร์. แชมมาร์ติน อฺ.แกลง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

144. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

145. Nickjaree songsungvorn

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

146. นายภูดิศ แก้วสุกไส และกัลยาณมิตร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

147. คุณกนกแข วีระพันธุ์ เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

148. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 จำนวน 1,000 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559จำนวน 1,000 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 จำนวน 1,000 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 1,000 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 1,000 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 1,000 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) จำนวน 1,000 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 1,000 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 1,000 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง จำนวน 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

149. นายธนากร สุขสวัสดิ์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/8/14 at 22:17

150. คุณณัฐพักตร์ และ ธนพัชญ์ จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานและถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

151. นาง รัตนา ศรีอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน (ชุดพิเศษ)

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

152. นายปวัน โตเหมือน เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

153. นายตี่ แซ่เอี้ย และนางฮุ่ยเอ็ง แซลิ้ม เขตบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
2. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 1,000 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 3,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

154. Rune Morten Lisether คุณฐานนันท์ ประทุมมินทร์ คุณสมศรี แสวงวงค์ คุณศิริพัช บานชื่น จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
11. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

155. คุณธมนวรรณ ฤทธี สะอ้าง และครอบครัว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

156. คุณโชคชัย,ชุลี,ชัชพล พูลเพิ่มสิน คุณกล้วย คุณเอิร์ท ครอบครัวแม่มุ้ย และครอบครับแม่สมหมาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

157. นายฤทธิชัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

158. คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

159. Somphis Wilson Australia

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

160. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกรายการงานบุญของวัดท่าซุง 50 บาท
2.โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

161. นางสาวเพลินพิศ ธนะกูลบริภัณฑ์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ สาธุ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

162. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

163. คุณไพลิน และคุณพรเทพ มณฑลอมรสุข อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

164. ด.ญ. ณัฐชา ด.ช. ณัฐภัทร ด.ญ. สิริณัฎฐ์ น.ส. ณัฐนันท์ จตุวงษ์ และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 100บาท
3. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

165. คุณกันต์กนิษฐ เศรษฐ์ฐานุกุล เขตดอนเมือง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

166. น.ส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างที่พักปฏิบัติธรรมฯ 20 บาท
2. ภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
3. ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4. บวชพระ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

167. นายวิปัศญา ปัจจัน พร้อม ครอบครัว อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 99.99บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"100 บาท
7. ถวายสังฆทาน 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 999.99 บาท

168. คุณปฏิพัทธ์ พิมพ์พันธุ์ เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโยและสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

169. พล.ต.ต.ธิติพงศื เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิมบัติสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง ทอดกฐินกับวัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 10 บาท

170. คุณชาคริต แสงอรุณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญที่วัดจัดทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 250 บาท

171. นางสาวเพ็ญนภา วงษ์วรรณ และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 200 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 200 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

172. ด.ญ.พัฒน์นรี นุชิตศิริภัทรา และครอบครัว เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

173. นางสาวอรอุมา บุญสถิตพิพัฒน์ นางสาวปวริศา สหะชาติมานพ เด็กหญิงปวณิดา สหะชาติมานพ คุณปริญญา ขวัญยืน คุณนพมาศ รัตนตรีกุล คุณกัญญาณัฐ ทองขาว คุณวิไลพร จำเริญพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
7.ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง
8.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

174. คุณธัญพิชชา ทับละคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. ใส่บาตร "วิระทะโย" 30 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

175. คุณปวันรัตน์ อัครอภิโภคี เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

176. นางสาวประภาวรรณ วินิจศาสตร์ เขตบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ ถวายสังฆทาน ชุดใหญ่พิเศษ 2,000 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
3. วิหารทาน 200 บาท
4. ธรรมทาน 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
6. ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

177. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

178. ดช. ยศวัจน์ ด.ญ. ฐิฌาฎา ชวเลิศเป็นสุข อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
งานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อ มรณภาพ ครบ 22 ปี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

179. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

180. นางกฤติกา ศรีอ่อนคง เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ 200 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 200 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 200 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 200 บาท

รวม เป็นเงิน 2,000 บาท

181. พล.ต.ต.ธิติพงศื เศรษฐีสมบัติ นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว น.ส.เขมณิฐนิมบัติสา เศรษฐีสมบัติ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ทอดกฐินวัดท่าซุง ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 20 บาท

182. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

183. คุณสุทธินนท์ ชื่อสุธรรม อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

184. นายโยธิน นางธัญญลักษ์ นางสาวบุรินธรินี ด.ช.ปณิธานันฐ์ บรรทจิตร์ และครอบครัว จ.อ.ฐิติกร นิตะระ และครอบครัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

185. นายชัยวุฒิ หงษ์ทอง และครอบครัว น.ส.ละม่อม จารุพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 100 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

186. คุณมัลลิกา ทองศรี อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

187. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 45 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 98 บาท
3.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 22 บาท

รวมเป็นเงิน 165 บาท

188. นายวุฒิชัย ไชยมงคล จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

189. นางสาวมณฑวรรณ เจริญวงค์ นายเลอยศ ประสิทธิโศภิน เด็กหญิงศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 524 บาท

190. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 10 บาท
2 ทำบุญทุกรายการงานบุญ วัดท่าซุง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 20 บาท

191. นางซิวหงษ์ รุ่งเจษฎาวณิช อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

192. คุณธิติวุฒิ มะโนชาติ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

193. นางสุภวัลย์ นายมนตรี น.ส.สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี อุทิศให้คุณพ่อ พ.อ.อ.บุญเลื่อง ทองวัลย์ดี เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 519 บาท

194. คุณชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557) 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

195. sirirat จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

196. นายอำนาจ ภู่อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

197. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 20 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
3.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
6.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 20 บาท.

รวมเป็นเงิน 140 บาท

198. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557 20 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
3.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
6.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง 20 บาท.

รวมเป็นเงิน 140 บาท

199. นางสาวน้ำฝน แซ่ลิ้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง
อย่างละ10บาท รวมโอน100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

200. พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ พร้อมด้วย ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

201. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

202. นางรัชนี ทองวัง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวาย สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

203. คุณดนัย ผงทอง เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

204. นางสาวกิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 22 ปี หลวงพ่อฯ มรณภาพ วันที่ 27-28 กันยายน 2557
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ (งบประมาณ 12 ล้าน เริ่มสร้าง ปี 2557)
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
10. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ จำพรรษา ปี 2557 วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

205. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทานทุกชนิด 10 บาท
2.วิหารทานทุกชนิด 10 บาท
3.ใส่บาตรวิระทะโย 210 บาท

รวมเป็นเงิน 230 บาท

206. คุณกฤษตริน เปี่ยมศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 180 บาท

207. น.ส.จรัสศรี แสงมรกต

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)

รวมเป็นเงิน 50 บาท

208.คุณ สุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ